ican
Giải SGK Toán 9
Bài 3: Bảng lượng giác

Bài 3. Bảng lượng giác

Ican

BÀI 3: BẢNG LƯỢNG GIÁC

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Cấu tạo của bảng lượng giác 

- Bảng sin và côsin (Bảng VIII)

- Bảng tang và côtang (Bảng IX)

- Bảng tang của các góc gần 90° (Bảng X)

Nhận xét:

Khi góc α tăng từ 0° đến 90° (0°<α < 90°) thì sinα và tgα tăng còn cosα và cotgα giảm.

2. Cách dùng bảng, dùng máy tính:

a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước.

b) Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của góc đó.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Phương pháp giải:Tra bảng lượng giác hoặc dùng máy tính để tính các giá trị lượng giác đề yêu cầu.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 18 (trang 83 SGK Toán 9 Tập 1): 

a) sin 40o12' ≈ 0,6455

b) cos52o54' ≈ 0,6032

c) tan63o36' ≈ 2,0145

d) cotg25o18' ≈ 2,1155

Bài 19 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): 

a) sinx = 0,2368 => x ≈ 13o42'

b) x ≈ 51o31'

c) x ≈ 65o6'

d) x ≈ 17o6'

Bài 20 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): 

a) sin 70o13' ≈ 0,9410

b) cos25o32' ≈ 0,9023

c) tg43o10' ≈ 0,9380

d) cotg32o15' ≈ 1,5850

Bài 21 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): 

Nhấn phím Shift , sau đó nhấn các phím lượng giác sin, cos, tan trên máy tính.

Đối với cot, ta nhấn thông qua tan.

a) sinx ≈ 0,3495 => x ≈ 20o

b) x ≈ 57o

c) x ≈ 57o

d) x ≈ 18o

Bài 22 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): 

a) Vì 20o < 70o nên sin 20o < sin70o (góc tăng, sin tăng)

b) Vì 25o < 63o15' nên cos25o > cos 63o15' (góc tăng, cos giảm)

c) Vì 73o20' > 45o nên tg73o20' > tg45o (góc tăng, tg tăng)

d) Vì 2o < 37o40' nên cotg 2o > cotg 37o40' (góc tăng, cotg giảm )

Bài 23 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): 

a)

 $$ \frac{\sin {{25}^{{}^\circ }}}{\cos {{65}^{{}^\circ }}}=\frac{\sin {{25}^{{}^\circ }}}{\sin \left( {{90}^{{}^\circ }}-{{65}^{{}^\circ }} \right)}=\frac{\sin {{25}^{{}^\circ }}}{\sin {{25}^{{}^\circ }}}=1 $$

b) \[tg{{58}^{o}}cotg{{32}^{o}}=tg{{58}^{o}}tg({{90}^{o}}{{32}^{o}})\]

\[=tg{{58}^{o}}tg{{58}^{o}}=0\]

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): 

a) Ta có: sin 78o = cos12o; sin 47o = cos 43o

Vì 12o < 14o < 43o < 87o

nên cos 12o > cos 14o > cos 43o > cos 87o

Suy ra: cos 87o < sin47o < cos14o < sin78o

b) Ta có: cotg25o = tg65o; cotg38o = tg52o.

Vậy: \[\cot g{{38}^{o}}<tg{{62}^{o}}<\cot g{{25}^{o}}<tg{{73}^{o}}\]

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): 

 \(\begin{align} & a)\operatorname{tg}{{25}^{{}^\circ }}=\frac{\sin {{25}^{{}^\circ }}}{\cos {{25}^{{}^\circ }}}>\sin {{25}^{{}^\circ }} \\  & b)\operatorname{cotg}{{32}^{{}^\circ }}=\frac{\cos {{32}^{{}^\circ }}}{\sin {{32}^{{}^\circ }}}>\cos {{32}^{{}^\circ }} \\  & c)\operatorname{tg}{{45}^{{}^\circ }}=1>\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos {{45}^{{}^\circ }} \\  & d)\operatorname{cotg}{{60}^{{}^\circ }}=\frac{1}{\sqrt{3}}>\frac{1}{2}=\sin {{30}^{{}^\circ }} \\ \end{align} \) 

Đánh giá (241)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy