ican
Tiếng Anh 8
Communication (trang 21)

Unit 8: English speaking countries (Communication)

Ican

Unit 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Lesson 4: COMMUNICATION

Task 1. Do the quiz and choose the correct answers.

Đáp án

1. C

2. A

3. C

4. B

5. B

6. B

7. C

8. A

9. A

10. A

 

Hướng dẫn dịch:

1. ............ đều được bao quanh bởi biển.

A. Vương quốc Anh và Mĩ                                          B. Canada và New Zealand

C. Úc và New Zealand                                               D. Mỹ và Úc

2. Trong số các quốc gia này, ............. là quốc gia trẻ nhất.

A. Úc                          B. Canada                               C. Mĩ                            D. Vương quốc Anh

3. Thủ đô của New Zealand là .....................

A. Canada                  B. Thủ đô Washington             C. Wellington              D. Ottawa

4. .............. đa dạng nhất về địa lí và khí hậu.

A. Canada                  B. Mĩ                                       C. Vương quốc Anh     D. New Zealand

5. Thác Niagara là thác nước biểu trượng ở ............

A. Wales                     B. Canada                               C. Anh                         D. Úc

6. ............... gần Bắc Cực nhất.

A. Mĩ                          B. Canada                               C. New Zealand         D. Úc

7. Hình nào bên dưới minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau?

A. chạm ngón chân     B. chạm trán                            C. chạm mũi                D. chạm tay

8. Váy là trang phục truyền thống cho ...............

A. đàn ông Scotland                                       B. người Maori ở New Zealand

C. người Mĩ                                                    D. người bản địa ở Châu Úc

9. Động vật này, ............ là biểu tượng của nước Úc.

A. chuột túi                 B. gấu túi                                 C. thỏ                          D. đà điểu

10. ................ nằm ở London.

A. Quảng trường Trafalgar    B. Quảng trường Thời đại      C. Tháp Sky     D. Khối đá Ayers

 

Task 2. Write the names of the countries next to their facts.

Đáp án

Thông tin

Quốc gia

1. Nó có 50 bang.

Mỹ

2. Nó có dân số ít nhất.

New Zealand

3. Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.

Vương quốc Anh

4. Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Nam Cực.

Canada

5. Nó vừa là một nước vừa là một lục địa.

Úc

 

Task 3. GAME: HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT A COUNTRY?

a. Work in groups. Choose a country and together fi nd out as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don’t say the name of the country.

Gợi ý

- This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It has the 3rd big square in the world. Its capital is Beijing.

=> China

- This country is the biggest country in South America. It is the largest country to have Portuguese as an official language. It's capital is Brasilia.

=> Brazil

 

Hướng dẫn dịch:

Đây là một quốc gia Bắc Á. Nó có dân số lớn nhắt thế giới. Nó có diện tích lớn thứ 3 thế giới. Thủ đô cùa nó là Bắc Kinh.

Đây là quốc gia lớn nhất Nam Mĩ. Nó là quốc gia có tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức lớn nhất thế giới. Thủ đô của nó là Brasilia.

 

b. Each group then presents their introduction to the class. The class...

Đáp án

Good moring teacher and friends,

Today our group want to introduction about a neighbor country of our country. It is located in Easten Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country, whose the largest population in the world and it is also the world’s third largest country by total area. Due to its vast land, this country has different types of climate all over its regions. But generally, it has hot and rainy summer and cold and dry winter. Its capital is Beijing. This country has a massive construction called the Great Wall, one of the five wonders of the world. Its national flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thank you for listening!

Can you guess what is this country?

Đánh giá (368)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy