ican
Tiếng Anh 8
Skills 2 (trang 65)

Unit 6: Folk tales (Skills 2)

Ican

Unit 6: FOLK TALES

Lesson 6: SKILLS 2

Task 1. Listen to the fairy tale The Princess and the Dragon and correct the following statements.

Gợi ý

1. prince → princess

2. giant → an ugly ogre

3. sing → cry

4. made friends with → married

 

Nội dung bài nghe:

1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.

2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.

3. One day, a dragon heard the princess sing for help.

4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.

 

Hướng dẫn dịch:

1. Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua, một nữ hoàng và một công chúa.

2. Một tối nọ, một yêu tinh xấu xí bắt có công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp của con yêu tinh.

3. Một ngày nọ, con rồng nghe công chúa khóc để xin giúp đỡ.

4. Cuối truyện, con rồng kết hôn với công chúa.

 

Task 2. Listen again. Fill the missing words. 

Gợi ý:

(1) castle(2) give gold(3) with anger
(4) breath(5) strong back 

 

Nội dung bài nghe:

Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a (1) ____ with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad. They promised to (2) ____ to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring (3) ____. One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big fiery (4) ____ and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his (5) ____. They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.

 

Hướng dẫn dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một nữ hoàng sống trong một lâu đài với con gái xinh đẹp của họ. Một đêm nọ, một yêu tinh xấu xí bắt cóc công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp tăm tối và cao của nó. Nhà vua và nữ hoàng rất buồn. Họ hứa tặng vàng cho hiệp sĩ mà cứu công chúa. Nhiều hiệp sĩ muốn cứu cô ấy. Nhưng tất cả họ đều chạy trốn khi đến tòa tháp và thấy yêu tinh gầm hét giận dữ. Một ngày nọ một con rồng đang bay qua tòa tháp thì nghe công chúa khóc xin giúp đỡ. Con rồng bay xuống tháp, lấy một hơi thở giận dữ và thổi bay yêu tinh đi. Con rồng giải cứu công chúa từ tòa tháp và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Họ bay trở về lâu đài. Nhà vua và nữ hoàng rất vui. Con rồng biến thành hoàng tử đẹp trai và kết hôn với công chúa. Tất cả họ sống hạnh phúc mãi mãi.

 

Task 3. Make notes about one of your favourite fairy tales. You can invent your own story.

Gợi ý 1:

Title:Mouse and cat
Main characters:Mouse and cat
Plot: beginning

Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take care of the rice warehouse.

Chuột sống trên trời. Ngọc Hoàng đưa cho nó chìa khóa để trông coi kho lúa.

Plot: middle

Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The mouse still continued to eat rice in the land.

Chuột ăn lúa rất nhiều và Ngọc Hoàng bỏ nó xuống trần gian. Chuột vẫn tiếp tục ăn lúa.

Plot: end

The ruler put his cat in the land to kill mouse.

Ngọc Hoàng bỏ con mèo của Ngài xuống trần gian để giết chuột.

Gợi ý 2:

Title:Tich Chu
Main characters:A little boy and her grandmother
Plot: beginning:Tich Chu was a naughty boy; He didn't take care of his grandmother. His grandmother was too thirsty and she became a bird
Plot: middle:Tich Chu was very regretful for this. He wanted his grandmother to come back with him at any cost. And the accepted to do every difficult things to save his grandmother.
Plot: end:After overcoming all the difficult things, Tich Chu brought magie water for the bird to drink. The bird became his grandmother again.

 

Task 4.a Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use The Princess and the Dragon as a model.

Gợi ý 1

Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler put his cat in the land to kill the mouse.

 

Dịch:

Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng có một con chuột ở trên trời. Người quyết định trao cho chuột chìa khóa để trông coi kho lúa. Chuột ăn lúa rất nhiều. Ngọc hoàng rất tức giận và cho chuột xuống trần gian. Khi chuột xuống trần gian, nó vẫn ăn lúa rất nhiều. Vì vậy, Ngọc Hoàng cho mèo của ngài xuống trần gian để diệt chuột.

 

Gợi ý 2

Once upon a time, in a small village, ther was a little boy living with his granny. The little boy was called Tich Chu. He was a naughty boy. He was only interested in playing with friends. He didn't care so much about his granny.

Once day, her granny was very thirsty, she called Tich Chu but he wasn't at home. He was playing with friends. His granny was so thirsty that she became a bird. She flew to find water. After coming back home. Tichs Chu couldn't find his granny. He realized that his granny had become a bird. And he needed to find magic water for her. He accepted to do everything so that the bird could become his granny again. After overcoming all the diddicult and dangerous things on the way of searching for magic water, Tich Chu was able to bring magic water to the bird. The bird drank water and became his granny again. Tich Chu promised to his granny that a better grandchild to make granny happy. They lived happily since then.

 

Dịch:

Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có một cậu bé sống cùng với bà. Cậu bé tên là Tích Chu. Tích Chu là một cậu bé nghịch ngợm. Cậu ta chỉ mải mê chơi đùa với bạn của mình, cậu ta không quan tâm nhiều đến bà mình.

Một hôm, bà Tích Chu khát nước quá. Bà gọi Tích Chu nhưng Tích Chu không có ở nhà. Cậu ta đang vui chơi với bạn bè của mình. Bà Tích Chu khát nước quá nên biến thành một chú chim và bay đi tìm nước. Khi Tích Chu trở về nhà, cậu ta không thấy bà mình đâu cả. Cậu biết rằng bà mình đã hóa thành chim, và cậu cần phải mang nước thần về cho bà. Cậu bé chấp nhận làm mọi điều để chim có thể biến trở lại thành bà nội của cậu. Sau khi vượt qua hết các trở ngại khó khăn và nguy hiểm trên đường đi tìm nước thần, cậu bé đã mang được nước thần về cho chim uống. Chim uống xong liền hóa lại thành bà. Tích Chu hứa với bà rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn để bà vui long. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc với nhau.

 

Đánh giá (457)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy