ican
Tiếng Anh 8
Getting Started: A suggestion for Nick's project (trang 58-59)

Unit 6: Folk tales (Getting started)

Ican

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Unit 6: FOLK TALES

Lesson 1: GETTING STARTED

Task 1: Listen and read

Hướng dẫn dịch:

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có trả lời.

Nick: Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết Việt Nam cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra là chưa. Bạn có gợi ý gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một truyện nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt? Nó nói về cái gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nick: Những ai là nhân vật chính?

Dương: Lạc Long Quân - vua rồng của biển cả, Âu Cơ - một nàng tiên và các con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Bà sinh ra một cái bọc với 100 cái trứng mà nở ra 100 bé trai.

Nick: 100 bé trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

 

a. Read the conversation again and choose the correct answers.

Gợi ý:

1. B2. C3. A4. C5. A

 

b. Match the words to their meanings.

Gợi ý:

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d: genre - the type of the story it is (thể loại truyện)

3 - a: main characters - the people the story is about (người mà câu truyện nói về)

4 - b: plot - the content of the story (nội dung câu truyện)

 

c. Find the information in the conversation to complete the table.

Gợi ý:

Title

Lac Long Quan and Au Co

Genre

Legend (truyền thuyết)

Main characters

Lac Long Quan, Au Co and their sons

Plot

- Lac Long Quan married Au Co.

- Au Co gave birth to one hundred baby boys.

- Lac Long Quan missed the sea.

- Lac Long Quan took 50 their son to the sea.

- Au Co took the others to the mountains.

 

d. What does this sentences from the conversation express?

Gợi ý

Nick: What an interesting legend it is!

Thật là một truyền thuyết thú vị!

Do you know what kind of sentence it is? (Bạn có biết loại câu đó không?)

=> It is an exclamatory sentence(Đó là câu cảm thán).

 

Task 2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat.

Gợi ý:

A - 4: truyền thuyết - một câu chuyện cổ về những người hùng hoặc những sự việc kỳ diệu mà có thể không có thật

B - 3: truyện dân gian - một câu chuyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi cụ thể nào đó mà được truyền miệng lại cho nhiều người

C - 1: truyện ngụ ngôn - câu chuyện ngắn mang tính tưởng tượng, truyền thống dạy một bài học đạo đức; thường sử dụng động vật làm các nhân vật

D - 2: truyện cổ tích - một câu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến phù thủy hoặc bà tiên, thường dành cho trẻ em

 

Nội dung bài nghe:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form — folk tale

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true — legend

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters — fable

 

Hướng dẫn dịch:

1. Một câu chuyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi cụ thể mà ban đầu được truyền lại cho mọi người dưới hình thức nói - câu chuyện dân gian

2. Một câu chuyện cổ xưa về những sự kiện ma thuật dũng cảm có lẽ không đúng - huyền thoại

3. Một câu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến ma thuật hoặc nàng tiên, thường là cho trẻ em - câu chuyện cổ tích

4. Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học đạo đức; thường sử dụng các nhân vật động vật - truyện ngụ ngôn

 

Task 3. GAME: GUESS THE STORY 

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

Gợi ý

TitleWho is faster?
GenreFable
Main characterA hare, a tortoise
Plot

The Hare and the tortoise have a race.

The hare is fast but he loses because he is arrogant.

The tortoise is slow but he wins the race because he understands himself and his compertitor.

 

b. Work in pairs. Interview each other and try to guess the title of the story

Hướng dẫn dịch:

A: Đó là loại truyện gì?

B: Đó là truyện cổ tích.

A: Ai là nhân vật chính?

B: Lọ Lem, chị kế của cô ấy, và hoàng tử.

A: Nó nói về điều gì?

B: Nó nói về Lọ Lem, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp cuối cùng kết hôn với một hoàng tử.

A: Đó là truyện Cinderella (Cô bé Lọ Lem) phải không?

B: Đúng rồi!

 

Đánh giá (461)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy