ican
Tiếng Anh 8
Looking back and Project (trang 56-57)

Unit 5: Festivals in Vietnam (Looking back & Project)

Ican

Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Rearrange the letters to label the pictures.

Gợi ý:

1. incense (nhang)2. offersing (lễ vật)
3. pray (cầu nguyện)4. lanterns (lồng đèn)
4. crowds (đám đông)6. cheering (cổ vũ)

 

Task 2. Complete the text about the Kate Festival with the words in the box.

Gợi ý:

1. ethnic2. commemorates3. respect4. ritual
5. ancient6. procession7. perform8. performances

 

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội Kate được tổ chức bởi nhóm dân tộc Chăm ở Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tương nhớ những anh hùng - Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính với những thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai - người Chăm cổ. Họ tham gia vào lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca bài ca tụng. Đây ià một lễ hội thật sự thú vị mà có những hoạt động sau: màn trình diễn trống Ginang và đàn flute Saranai và điệu múa Apsara.

 

Task 3. Choose the correct answer. 

Gợi ý:

1. If2. Even though3. because4. While5. When

 

Task 4. Use your own words/ ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner.

Gợi ý:

1. ...., people come to see the quan ho singing performances.

2. ...., we call it the month of fun and joy.

3. ...., you can enjoy an ao dai fashion show.

4. ...., it's hard to eat it every day.

5. ...., we often listen to our grandparents'stories.

 

Task 5. Put the following things and activities in the correct columns.

Gợi ý:

New Year Festival

Mid-Autumn Festival

family reunion

moon cakes

visiting relatives

lion dance

firework displays

floating lanterns

kumquat

welcome-the-moon party

the first-footer

Hang Nga and Cuoi stories

 

Task 6. Work in pairs, find out which festival your partner prefers. Which three things or activities does your partner like best in the festival he/ she chooses? Why?

Hướng dẫn dịch:

Mình thích màn trình diễn pháo hoa nhất bởi vì chúng rất đẹp.

Mình thích là người xông đất trong ngày đầu Năm Mới bởi vì mình có thể nhận được tiền lì xì.

 

Gợi ý:

- Hoang likes New Year Festival. He likes kumquat tree, visiting relatives, and firework display. The festival is so joyful and happy.

 

 

PROJECT

Task 1. Look at the pictures. Ask and answer the questions.

Đáp án

 1. What kind of singing are the people in the pictures performing? (Loại bài hát nào mà người ta trình diễn trong hình?)

   a) Chau Van singing (hát Chầu Văn)

   b) Xoan singing (hát Xoan)

   c) Quan Ho singing (hát Quan Họ)

   d) Don Ca Tai Tu singing (hát Đờn Ca Tài Tử)

2. When/ Where do they perform these songs? (Họ trình diễn những bài hát ở đâu? Khi nào?)

- Chau Van is often performed in competition or religious ceremonies in north of Vietnam.

- Xoan is often performed in Hung King Temple Festival or in other local festivals in Phu Tho.

- Quan Ho is often performed in Lim festival, Bac Ninh Province and local festivals.

- Don Ca Tai Tu is often performed in the South of Vietnam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festival.

3. Can you sing any of these? (Bạn có thể hát được thể loại nào không?)

- No, I can't.

Đánh giá (243)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy