ican
Tiếng Anh 8
Looking back and Project (trang 34-35)

Unit 3: Peoples of Vietnam (Looking back & Project)

Ican

Unit 3: PEOPLES OF VIETNAM

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Complete the sentences with the words/ phrases from the box.

Gợi ý:

1. cultural groups

2. communal, activities

 

3. costumes, diverse

4. ethnic

5. unique

 

Task 2. Use the correct form of the words in brackets to fi nish the sentences.

Gợi ý:

1. cultural

2. peaceful

3. richness

4. diversity

5. traditional

 

Task 3. Make questions for the underlined parts in the passage.

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên sống trong nhà sàn. Những ngôi nhà này được xây dựng bằng cây cột và xà. Chúng có 2 hoặc 4 mái, và vài ngôi nhà được trang trí trên các đỉnh và các cạnh. Cửa ra vào nằm bên hông.

Nhà rông thường lớn nhất, cao nhất và là ngôi nhà công phu nhất trong làng. Nó được sử dụng để làm nơi hội họp cho làng, đón khách hoăc như là nơi thờ cúng và những hoạt động lễ hội của làng. Đàn ông độc thân có thể ngủ trong ngôi nhà này.

 

Gợi ý:

1. What are these houses built on?

2. Where is the entrance?

3. Which house is the largest, tallest and most elaborate building in the village?

4. What is it used for?

5. Who can sleep in this house?

 

Task 4. Each sentence has an error. Find and correct it.

Gợi ý:

1. a → the

2. a → the

3. an → the

4. the semi-nomadic life → a semi-nomadic life

5. an → the

 

Task 5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage.

Gợi ý:

1. an

2. a

3. the

4. the

5. the

6. the

 

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn ở Hà Nội và bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về những nhóm dân tộc của Việt Nam, bạn nên đến bảo tàng Dân tộc học. Nó nằm ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận cầu Giấy. Bảo tàng là một trung tâm giá trị cho việc triển lãm và bảo tồn những di sản văn hóa của 54 nhóm dân tộc trong cả nước. Có hàng ngàn vật thể và hình ảnh thể hiện cách sống và những hoạt động sáng tạo của các dân tộc. Hơn nữa, những nhà tiêu biểu này được lấy từ bản gốc và được xây lại trong vườn bảo tàng. Những kiểu nhà này làm theo kiến trúc truyền thống của dân tộc thiểu số. Bảo tàng cũng có nhiều thông tin về tất cả dân tộc khác nhau ở Việt Nam.

 

Task 6. GAME: CULTURAL KNOWLEDGE CHALLENGE 

Work in pair. See how much you can remember about the cultural groups of Viet Nam. Take turns to ask each other questions about the topic. The person asking can look at the book. The fi rst person to get fi ve correct answers is the winner.

Gợi ý:

A: Are you ready?

B: Yes.

A: What is the population of the largest ethnic group?

B: About 74 million. It's the Viet or Kinh.

A: Very good! Your turn.

B: OK. What is the population of the smallest group?

A: I think it's the Odu group.

B: Exactly!

A: So how many ethnic groups do our country have?

B: 54 ethnic groups.

A: Right!

B: And Where is the Museum of Ethology?

A: It's in Ha Noi.

 

 

PROJECT

Task 1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why?

Gợi ý:

- I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: the short blouse, long skirt, scarves, hood.

- I like the Ede's costumes most. They look simple but elegant and elaborate. Moreover, they also show the beauty of the wearer.

Đánh giá (306)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy