ican
Tiếng Anh 8
Getting Started: It's the Museum of Ethnology (trang 26-27)

Unit 3: Peoples of Vietnam (Getting started)

Ican

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Unit 3: PEOPLES OF VIETNAM

Lesson 1: GETTING STARTED

Task 1: Listen and read

Hướng dẫn dịch:

Tại Viện bảo tàng Dân tộc học

Dương và Nick: Chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: Chào buổi sáng. Cô có thể giúp gì cho các cháu?

Nick: Vâng. Chúng cháu muốn tìm hiểu một chút về các nhóm văn hoá ở Việt Nam.

Dương: Đúng ạ. Có thật là có 54 dân tộc trên quê hương chúng ta không?

Hướng dẫn viên: Chính xác.

Nick: Thú vị quá! Cháu đang tò mò về họ. Dân tộc nào đông nhất?

Hướng dẫn viên: Ồ, đó là dân tộc Việt (hay còn gọi là Kinh) có số lượng đông nhất, chiếm khoảng 86% dân số. 53 dân tộc còn lại gọi là "các dân tộc thiểu số"

Nick: Thế họ sống ở đâu?

Hướng dẫn viên: Khắp cả đất nước. Một số nhóm dân tộc như Tày, Hmong, Dao… Sống chủ yếu ở vùng Tây Nguyên, còn một số khác sống ở các tỉnh phía Nam.

Nick: Cháu hiểu rồi. Thế họ có ngôn ngữ riêng của họ không ạ?

Hướng dẫn viên: Có, và họ có lối sống riêng, các tập quán và truyền thống riêng.

Nick: Thật hay quá! Cháu muốn tìm hiểu về họ.

Hướng dẫn viên: Được thôi, cô sẽ dẫn cháu đi tham quan và kể cho cháu nghe một số điều thú vị...

 

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Đáp án

1. boring >< interesting

2. smallest >< largest

3. majority >< minority

4. northern >< southern

 

b. Read the conversation again and answer the questions.

Đáp án

1. Where are Duong and Nick? (Dương và Nick ở đâu?)

=> They are in the Museum of Ethnology.

2. What do they want to know? (Họ muốn biết gì?)

=> They want to know about the ethnic groups of Vietnam.

3. How many ethnic groups are there in Viet Nam? (Có bao nhiêu nhóm dân tộc ở Việt Nam?)

=> There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population? (Nhóm dân tộc nào có dân số lớn nhất?)

=> The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Do the ethnic minority peoples have their own customs and traditions? (Những dân tộc thiểu sống có phong tục và truyền thống riêng của học phải không?)

=> Yes, they do.

 

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to explain what they mean.

Đáp án

1. Exactly = It's really true

2. How interesting = It's very interesting

3. I see = I understand

4. That's awesome = It's fantastic.

 

d. Work in pairs. Use facts from the conversation to make short role-plays using the expressions in C.

Gợi ý:

- Some groups live in the mountainous regions.

→ How interesting!

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That's awesome!

- Each ethnic group has their own customs and traditions.

→ Exactly!

- The Kinh have the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

 

Task 2. Use the words and phrases in the box to label each picture. costume f

Gợi ý:

1. five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)

2. terraced fields (ruộng bậc thang)

3. festival (lễ hội)

4. folk dance (điệu múa dân gian)

5. open-air market (chợ trời)

6. musical instrument (nhạc cụ)

7. costume (trang phục)

8. stilt house (nhà sàn)

 

Task 3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box.

Đáp án

1. ethnic

2. heritage

3. stilt house

3. festivals

5. member

6. terraced fields

 

Task 4. GAME QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask and answer, using these cues. 

Gợi ý:

1. Which ethnic group has the smallest population?

- The Odu group.

2. Do the Hmong have their own language?

- Yes.

3. Where do the Coho live?

- Lam Dong Province.

4. What colour is the Nung's clothing?

- Dark indigo.

5. Which group has the larger population, the Tay or the Thai?

- The Tay.

6. Whose arts are displayed at a museum in Da Nang?

- The Cham's.

Đánh giá (404)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy