ican
Tiếng Anh 8
Skills 1 (trang 22-23)

Unit 2: Life in the countryside (Skills 1)

Ican

Unit 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Lesson 5: SKILLS 1

Task 1. Quickly read the passage and choose the most suitable heading A, B, or C for each paragraph.

Hướng dẫn dịch và đặt tiêu đề:

CUỘC SỐNG DU MỤC TRÊN CAO NGUYÊN GOBI

1 - B Tầm quan trọng của gia súc đối với những người du mục

Chúng tôi không sống một cuộc sống bình thường như nhiều người khác. Chúng tôi sống cuộc sống du mục. Điều này có nghĩa là chúng tôi di chuyển hai hay ba lần trong một năm để tìm kiếm những đồng cỏ mới cho đàn gia súc. Đàn gia súc này cung cấp cho chúng tôi hầu hết các nhu cầu cơ bản: sản phẩm từ sữa, thịt, và vải vóc.

2 - C Ngôi nhà của những người du mục

Chúng tôi sống trong "ger", đó là căn lều truyền thống hình tròn của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào màu đông, thậm chí khi nhiệt độ giảm xuống âm 50 độ C. Căn lều này có thể được dựng lên, dỡ xuống và mang theo bên mình.

3 - A Cuộc sống của trẻ em vùng du mục

Hầu như quanh năm, xung quanh chúng tôi đều là đồng cỏ, sông suối và núi non. Chúng tôi ít gặp người ngoài. Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi chơi với những con thú trên mảnh đất của mình. Ngựa là bạn thân nhất của chúng tôi. Bất cứ đứa trẻ du mục nào cũng đều biết cưỡi ngựa. Chúng tôi học giúp đỡ gia đình từ sớm, từ các công việc vặt trong nhà đến các công việc nặng như chăn dắt gia súc. Chúng tôi cần học cách dũng cảm.

 

Task 2. Match the descriptions with the words / phrases from the passage.

Đáp án

1 - b: một căn lều hình trụ mà người du mục Mông Cổ sống trong đó

2 - d: sản phẩm từ sữa - sữa, bơ, pho mai

3 - e: gia súc - bò, dê, trâu

4 - a: cuộc sống du mục - cuộc sống di chuyển

5 - c: đồng cỏ - cánh đồng cỏ

 

Task 3. Read the passage again and choose the best answer A, B, C, or D.

Đáp án

1. A

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

 

Task 4. Work in pair. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn’t like about the life of the nomads.

Gợi ý:

A: What do you like about the life of the nomads?

B: I like that they produce their own food for themselves, they must have no worries about food sanitary.

A: And what don’t you like about it?

B: They have just a few people living together, they cannot know a lot of people.

 

Task 5a. Work in pair. Discuss and find: 

Đáp án

- 2 điều mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê

A: What do you like about life in the countryside?

B: People can live in the fresh atmosphere in the countryside. They can go fishing in the river for food.

or B: The air is fresher and the traffic isn't so heavy.

- 2 điều mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê

A: What don't you like about life in the countryside?

B: It is inconvenient without shopping centers, supermarket. There is also no running water and electricity.

or B: There are few interesting things to do in the free time. In addition, young people can't find high-paying jobs.

 

b. Report your findings to the class. 

 Gợi ý:

Both of us love the air and the traffic in the countryside. The air is fresher and the traffic isn't so heavy.

 

Đánh giá (426)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy