ican
Tiếng Anh 8
A closer look 2 (trang 19-20)

Unit 2: Life in the countryside (A closer look 2)

Ican

Unit 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Lesson 3: A CLOSER LOOK 2

Task 1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided.

Gợi ý:

1. higher

2. easier

3. better

4. more exciting

5. more convenient

6. happier

7. more friendly

8. fast

9. safer

10. best

 

Hướng dẫn dịch:

Thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn quanh tôi nói rằng tốt hơn là để trẻ lớn lên ở thành phố hơn là ở miền quê. Họ nói rằng thành phố đem đến cho một đứa trẻ nhiều cơ hội về giáo dục bậc đại học hơn và dễ tiếp cận đến những cơ sở vật chất tốt hơn. Cuộc sống ở đó thú vị và tiện lợi hơn.

Họ có lẽ đúng, nhưng có một điều mà họ có lẽ không biết. Tôi cảm thấy vui hơn khi ở đây hơn là ở một thành phố ồn ào đông đúc. Người dân ở miền quê thân thiện hơn người dân ở thành phố. Tôi biết mọi cậu con trai trong làng tôi. Cuộc sống ở đây không nhanh như ở trên thành phố và tôi cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ nơi tốt nhất để lớn lên là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà.

 

Task 2. Complete the sentences with suitable comparative forms of adverbs in the box.

Gợi ý:

1. slowlier

2. soundlier

3. less traditionally

4. more generously

5. more healthily

 

 

Task 3. Finish the sentences below with a suitable comparative form of hard, early, late, fast, well and badly.

Gợi ý:

1. better

2. faster

3. later

4. harder

5. worse

6. earlier

 

Task 4. Underline the correct comparative forms to complete the sentences.

Gợi ý:

1. more optimistically

2. popularly

3. less densely populated

4. more quickly

5. more easily

6. better

 

Task 5. Write the answers to the questions below. 

Đáp án

1. Which place is more peaceful, the city or the countryside? (Nơi nào bình yên hơn, thành phố hay miền quê?)

=> The countryside is more peaceful.

2. Which works faster at calculus, a computer or a human being? (Cái gì làm việc tính toán nhanh hơn, máy tính hay con người?)

=> A computer works faster at calculus.

3. Which one is harder, life in a remote area or life in a modern town? (Cái nào vất vả hơn, cuộc sống ở khu vực xa xôi hay một thị trấn hiện đại?)

=> Life in a remote area is harder.

4. Which city is more expensive, Ho Chi Minh City or Hue? (Thành phố nào đắt đỏ hơn, Thành phố Hồ Chí Minh hay Huế?)

=> Ho Chi Minh City is more expensive.

5. Who can smell better, animals or human beings? (Ai có thể ngửi tốt hơn, động vật hay con người?)

=> Animals can smell better than human beings.

Đánh giá (470)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy