ican
Tiếng Anh 8
Getting Started: What could happen to Earth? (trang 58-59)

Unit 12: Life on other planets (Getting started)

Ican

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Unit 12: LIFE ON OTHER PLANETS

Lesson 1: GETTING STARTED

Task 1: Listen and read

Hướng dẫn dịch:

Dương: Bạn biết không, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì vậy?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình thích loạt phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009. Into Darkness nói về gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của họ trong chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và đội anh ta trở lại Trái đất trên chiếc Enterprise trong năm 2259. Tuy nhiên, sau đó họ lại có một cuộc chiến chống tên khủng bố nguy hiểm John Harrises, người muốn phá hủy Trái đất.

Nhi: Nghe thật ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thật ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, nhưng may là anh ấy đã sống lại. Sau cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Nhi: Một kết thúc vui! Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật... Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?

Dương: Nghe buồn cười quá, Trang cũng hỏi mình rằng mình có nghĩ là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào?

Dương: Mình nói rằng mình không biết nhưng Trái đất có thể bị xâm chiêm bởi người ngoài hành tinh.

Nhi: Ha! Đúng vậy, không ai biết được.

 

a. Tick (v) true (T) or false (F). 

Đáp án

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

 

Hướng dẫn dịch:

1. Dương và Trang đã xem một bộ phim chán vào ngày hôm qua.

2. Nhi đã xem Star Trek 2009.

3. Star Trek là phim khoa học viễn tưởng.

4. Nhi và Trang thỉnh thoảng nghĩ về tương lai của thế giới.

5. Dương dường như chắc chắn về tương lai của Trái đất.

 

b. Read the conversation again and answer the questions.

Đáp án

1. Who is the captain of the spaceship? (Ai là thuyền trưởng của tàu không gian?)

=> James Kirk is the captain of the spaceship.

2. Where did the crew go in Star Trek 2009(Phi hành đoán đã đi trong trong Star Trek 2009?)

=> They went to Nibiru planet.

3. When does the story in Star Trek Into Darkness happen? (Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào?)

=> It happens in 2259.

4. What do you think is the Enterprise(Bạn nghĩ Enterprise là gì?)

=> It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

5. What does John Harrison want to do? (John Harrison muốn làm gì?)

=> He wants to destroy the Earth.

 

c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

Gợi ý:

- That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

- I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

 

Task 2. Use the words/ phrases in the box to label the pictures. Then listen and repeat.

Đáp án

1. aliens (người ngoài hành tinh)2. space buggy (toa không gian)
3. UFO (vật thể bay không xác định)4. weightless (không trọng lực)
5. galaxy (thiên hà)6. spaceship (tàu không gian)
7. solar system (hệ mặt trời)8. planet (hành tinh)

 

Task 3. Use the words/ phrases in 2 to fill the blanks.

Đáp án

1. aliens

2. UFO

3. space buggy

4. planet; planet

5. weightless

6. solar system

7. galaxy

8. spaceship

 

 

Hướng dẫn dịch:

1. Những người ngoài hành tinh màu xanh lá và họ có đầu to và mắt to.

2. Những người ngoài hành tinh ra khỏi một vật thể bay không định, mà trông như một cái đĩa.

3. Một tàu không gian là một phương tiện được dùng để di trên mặt trăng.

4. Một mặt trăng di chuyển quanh một hành tinh và một hành tinh chuyển quanh một mặt trăng.

5. Trong một môi trường không trọng lực, mọi thứ bay không kiểm soát.

6. Có 8 hành tinh mà di chuyển quanh Mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta.

7. Chúng ta không biết có bao nhiêu hệ mặt trời trong mỗi thiên hà.

8. Vostok 1 là tên của phi thuyền mà trong đó Yuri Gagarin đã bay vào không gian.

Đánh giá (456)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy