ican
Tiếng Anh 8
Skills 2 (trang 45)

Unit 10: Communication (Skills 2)

Ican

Unit 10: COMMUNICATION

Lesson 6: SKILLS 2

Task 1. Look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you fi nd any problems with it?

Gợi ý

It uses capital letters, "WHEN IS THE FIRST ASSIGMENT DUE??!!!!!!!!!!". Writing in all capital letters is considered yelling online. It shows the communication impoliteness.

 

Task 2. Listen to this interview between a 4Teen magazine reporter and Dr Minh Vu about netiquette and answer the questions.

Đáp án

1. What is 'Netiequette'? (Netiequette là gì?)

=> The word is a combination of "net" and "etiquette". It's a set of rules for behaving properly online.

2. What is the main rule of netiequette? (Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?)

=> Don't say and do unpleasant things online, just like real life.

3. Besides the content of what we're communicating, what else should we pay attention to? (Bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác?)

=> We should pay attention to how to write message or comments, for example use polife language, don't use too much shorthand, don't use CAPS LOCK and check email for mistakes or errors.

 

Audio scipt

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?

Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ and ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.

Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?

Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say and do unpleasant things online. just like in real life.

Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate...?

Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!

Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we do when sending emails?

Dr Minh Vu: Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don't use to mudi shorthand. This may confuse your reader.

Reporter: How about behaviour in chat rooms and on message boards?

Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the quality of your writing.

 

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Tiến sĩ Minh Vũ, chính xác 'netiquette' là gì?

TS. Minh Vũ: Từ này là sự kết hợp của ‘net’ và ‘etiquette’. Đó là một quy tắc để hành xử đúng trên mạng.

Phóng viên: Ngài có thể cho chúng tôi biết quy tắc chính của netiquette không?

TS. Minh Vũ: Hãy nhớ rằng những người chúng ta giao tiếp trực tuyến là những người thực sự. Đừng nói và làm những điều khó chịu trên mạng. Như là đời thật.

Phóng viên: Nhưng đôi khi có lẽ đó không phải là những gì chúng ta giao tiếp, nhưng giao tiếp như thế nào ...?

TS. Minh Vũ: Chính xác. Ví dụ: nếu bạn viết email hoặc đăng nhận xét bằng cách sử dụng CAPS LOCK, điều này có nghĩa là bạn đang hét vào người ta!

Phóng viên: Tất nhiên nó không lịch sự chút nào. Chúng ta nên làm gì khác khi gửi email?

TS. Minh Vũ: Kiểm tra tin nhắn của bạn để tìm lỗi chính tả trước khi gửi. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Không sử dụng từ viết tắt. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho người đọc của bạn.

Phóng viên: Về hành vi trong phòng chat và trên bảng tin thì thế nào?

TS. Minh Vũ: Thực hiện theo các quy tắc đang thảo luận. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự. Mọi người có thể không biết bạn là ai nhưng bạn được đánh giá bởi chất lượng của văn bản của bạn.

 

Task 3. Listen again to the interview and complete the following grid.

Đáp án

 

Should

Shouldn’t

Why/Why not?

1. use CAPS LOCK an emails, post and comments. 

v

Because if you use CAPS LOCK, it mean you’re shouting at people.
2. Check your email for mistakes or errors

v

 To avoid any misunderstandings
3. Use a lot of shorthand 

v

Because it can confuse readers
4. Respect discussion rules and use polite language

v

 Because you’re judged by the quality of your writing.

 

Task 5. Put the following parts in their correct place to make an email.

Đáp án

1. c

2. f

3. e

4. b

5. a

6. d

 

Hướng dẫn dịch:

Bài nộp tiểu luận tuần 5

Thưa thầy/ cô,

Em tên là Vũ Minh Đức và em là học sinh lớp 8A của cô.

Mong cô vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

 

Task 6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learnt.

Gợi ý

To: hoangnam@gmail.com

Subject: Group homework this week

Attachment: vietjack.docx

Dear teacher, my name is Huynh Thao Linh. I am a student in class 8A. I am a representative of group 1 including 5 students. Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Yours respectfully

Đánh giá (238)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy