ican
Tiếng Anh 8
Looking back and Project (trang 14-15)

Unit 1: Leisure activities (Looking back & Project)

Ican

Unit 1: LEISURE ACTIVITIES

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Which one is the odd one out? 

Gợi ý:

1. DIY (đồ tự làm, tự sửa)

2. hanging out (đi chơi)

3. hospital (bệnh viện)

4. detest (ghét)

5. boring (chán)

6. computer (máy vi tính)

 

Task 2. Rearrange the letters to find the name of the activities.

 Gợi ý:

1. socialising with friends (giao lưu với bạn bè)

2. relaxing (thư giãn)

3. communicating with friends (giao tiếp với bạn bè)

4. doing DIY (làm đồ tự làm)

5. using computer (sử dụng máy vi tính)

6. making crafts (làm thủ công)

 

Task 3. Fill the gaps with the correct form of the verbs.

Gợi ý:

1. working

2. learning/to learn

3. seeing

4. doing

5. meeting

6. playing/ to play

 

Task 4. Complete the following sentences with your own ideas.

Đáp án

1. helping me with homework

2. play football

 

3. cooking

4. playing piano

5. making crafts

 

Task 5. Read this paragraph from www.thinkuknow.co.uk by CEOP, the UK government agency that helps protect children from harm online and offl ine in the UK and internationally. Choose the most suitable words/ phrases to fi ll the gaps.

Gợi ý:

(1) Firstly

(2) Secondly

(3) Thirdly

(4) In addition

(5) In short

 

 

Hướng dẫn dịch

Khi bạn chơi trò chơi trực tuyến, hãy cẩn thận khi bạn kết bạn với người lạ. Bạn nên làm gì? Đầu tiên, hãy nhớ rằng thật dễ để nói dối trên mạng và vài người bạn trên mạng này có thể là nhừng người lớn muốn hãm hại bạn. Thứ hai, đừng bao giờ cho thông tin cá nhân như tên họ đầy đủ hoặc quê quán của bạn. Thứ ba, chỉ chơi những trò chơi trực tuyến khi bạn đã cập nhật phần mềm diệt vi-rút. Ngoài ra, hãy nói cho ba mẹ bạn những trò chơi mà bạn đang chơi và bạn thích gì về chúng. Nói tóm lại, cũng giống như trong thế giới thực, bạn cần phải cẩn thận khi chơi với người lạ.

 

Task 6. Choose from the leisure activities in this unit:

Hướng dẫn dịch

- một hoạt động mà bạn nghĩ là vui

- một hoạt động mà bạn nghĩ là tẻ nhạt

- một hoạt động mà bạn nghĩ là rất lí thú

- một hoạt động mà bạn nghĩ là tốt cho sức khỏe thể chất

- một hoạt động mà bạn nghĩ là tốt cho sức khỏe tinh thần

Giải thích tại sao bạn nghĩ vậy. Sau đó trao đổi ý kiến với một bạn học.

 

Gợi ý:

- One activity you think is fun

   + Watching movies is really fun. I can watch any movie I want. I really like humourous movie, the content is funny and real. I like Vietnamese film more. The actors and actresses play very well. It is really great to watch movie with friends and eat popcorn. We usually stay at home to watch movies or go to the cinema.

- One activity you think is good for mental health

   + Playing chess is really beneficial to your mental health. You can play it with a friend or with a computer. First, it promotes your creativity. Second, your memory is trained and improved thanks to playing chess. Besides, it also helps you increase problem-solving skills in your job and your life.

 

 

PROJECT

Hướng dẫn dịch

Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một áp phích quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong áp phích:

- Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình

- Giải thích tại sao hoạt dộng này vui

- Đưa thông tin về thời gian và nơi họp

- Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động

Sử dụng các tấm áp phích để giới thiệu hoạt động này trước lớp. Xem thử bao nhiêu bạn cùng lớp sẽ tham gia đăng kí hoạt động của bạn.

 

Gợi ý:

We will hold a marathon actitivity to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team sport with many students. They can join as a runner or they can come to cheer the runner. The activity will need about 50 runners and take part in school yard. The runners must run 5 grounds of school yard to finish their running.

The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

 

Đánh giá (427)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy