ican
Tiếng Anh 8
Review 2 (Units 4-5-6 trang 68-69)

Review 2 (Grade 8)

Ican

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

LANGUAGE

Task 1.a Underline the words with /spr/ and circle the words with /str/

Gợi ý

1. (strawberies)2. spring3. sprite4. (instructor)5. (street)

 

Task 2. Circle the word with a different stress pattern from the others. Then listen, repeat, and check.

Gợi ý

1. A. bam'boo2. B. 'cultural3. A. compe'tition
4. C. pre'sentation5. D. 'heritage 

 

Task 3. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Gợi ý

1. A. tradition

Có một truyền thống trong gia đình tôi mà chúng tôi có một bữa tiệc vào Giao thừa.

2. B. worshipped

Trong những giai đoạn sau, người ta thờ thần bằng đá, mà thường có màu đen và hình tròn.

3. C. broke

Họ phá vỡ truyền thông bằng việc kết hôn yên lặng.

4. D. procession

Họ đi bộ trong lễ rước đến thủ đô.

5. B. ritual

Lúc đầu lễ hội, họ trình diễn một nghi lễ dâng hương.

6. B. followed

Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên được làm theo nghiêm túc.

 

Task 4. Use the words in the box to complete the sentences.

Gợi ý

1. legend

Theo truyền thuyết, hồ được hình thành bằng nhừng giọt nước mắt của một vị thần.

2. cunning

Phù thủy rất gian xảo; cô ấy cuối cùng nghĨ về một trò đùa mà sẽ đem đến cho cô ấy điều cô ấy muốn.

3. ever

Cuối cùng, cô ấy đoàn viên với chồng, và họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

4. generous

Thật là một người đàn ông hào phóng! Anh ấy đã đề nghị trả tiền cho cả hai chúng tôi.

5. kind

Bạch Tuyết tốt bụng với mọi người và động vật.

 

Task 5. Read and match the notices (A-E) to the sentences (1-5).

Gợi ý

1 - B: Bạn không được xả rác - Đảm bảo rằng những tòa nhà và mặt đất sạch sẽ.

2 - A: Bạn không phải mang theo một cái lều - Bạn có thể thuê lều.

3 - E: Bạn nên mang theo đèn pin với bạn - Thật thuận tiện để mang theo một đèn pin.

4 - D: Bạn phải mang giày ngoại trừ lúc tắm - Giày được mang mọi lúc ngoại trừ khi tắm.

5 - C: Bạn không nên có những thứ nguy hiểm bên cạnh - Dao bỏ túi, nến hoặc dây thừng có thể nguy hiểm.

 

Task 6. Complete each sentence, using although, while, however, moreover, and otherwise.

Gợi ý

1. Although

Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng, trời không ấm lắm.

2. otherwise

Cặp bò phải chạy theo đường thẳng, nếu không thì, chúng sẽ bị loại khỏi Lễ hội đua bò.

3. while

Trong khi tôi đang đợi ở trạm xe buýt, thì trời bắt đầu mưa nặng hạt.

4. Moreover

Vu Lan là một thời gian cho người ta thể hiện sự cảm kích và biết ơn đối với ba mẹ họ. Hơn nữa, đó là thời gian cho họ thờ cúng hồn ma và những linh hồn đói.

5. However

Anh ấy đang cảm thấy tệ; tuy nhiên, anh ấy đi làm và cố gắng tập trung.

 

Task 7. Read the conversation and put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous. 

Gợi ý

1. were you doing2. was watching3. was telling
4. happened5. were having6. were setting off

 

Task 8. Choose the most appropriate response to complete the conversation. Then act it out with your partner.

Gợi ý

1. C2. A3. B4. D5. E

 

SKILLS

READING

Task 1. Read about the Vu Lan Festival in Viet Nam and decide whether the statements are true (T) or false (F).

Hướng dẫn dịch:

Vài người gọi nó là "Vu Lan Báo Hiếu" (Ngày tạ ơn cha mẹ). Lễ hội này diễn ra vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Nó là một trong những lễ hội lớn nhất của Việt Nam sau lễ hội Tết và nó được tổ chức khắp đất nước, đặc biệt là ở miền Nam.

Trong suốt lễ hội, người ta tham gia vào nhiều hoạt động tình nghĩa và trình diễn những nghi lễ tôn giáo khác nhau. Họ thăm viếng chùa và đền thờ để thờ cúng, phóng sinh như chim hoặc cá và đốt nhang. Họ cũng mua những món quà và hoa nhưng là lễ vật của họ thể hiện tình yêu sâu thẳm của họ và sự cảm tạ đối với ba mẹ họ và tổ tiên họ.

Nhiều người đi đến chùa vào dịp này, mang theo hoa hồng đỏ nếu mẹ còn sống và hòa hồng trắng nếu mẹ của họ mất. Hoa hồng là một biểu tượng của tình yêu và sự cảm tạ được thể hiện bởi mọi gia đình đối với tổ tiên họ.

 

1. T2. F3. F4. T5. T

 

SPEAKING

Task 2a. Imagine a foreign tourist is coming to your country. Make notes of six tips about the social customs in your country. Use the following ideas or your own.

Gợi ý:

- Don't wear short clothes when you go to the pagoda.

- Don't take food with finger.

- Don't point the index finger to anybody while you are talking.

- Be quite and don't disturb other.

- Religion and salary are sensitive subjects you should avoid talking about.

- Respect the order when you queue.

- You must ask for permission before leaving the meal table.

- Dropping litter is offending.

- You should not speak loudly in public.

- You shouldn't ask about age.

- You must queue in public.

 

LISTENING

Task 3. Listen to a man talking about social customs in France and Britain. Choose the most appropriate answer A, B, or C to each question.

Gợi ý

1 - A: Theo người đàn ông, người Pháp không thích quá lịch sự mọi lúc.

2 - B: Người Pháp nghĩ rằng người Anh dành toàn bộ thời gian của họ để xin lỗi.

3 - A: Người Pháp thích nói về nhưng vấn đề lớn khi họ đi tiệc.

4 - C: Người Anh có lẽ ngạc nhiên nếu khách của họ nói về chính trị.

 

Nội dung bài nghe:

LIFE IN THE ENGLISH COUNTRYSIDE

According to a recent survey by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside. In fact, the countryside of England today shows the wealth of landowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.

English village communities are often small and close. They are warm usually welcoming. Maggie, who lives in North Yorkshire, says: "Village life is wonderful and safe for the kids. There is a great sense of community here. It is more relaxing and you can’t tell who has money and who doesn’t". People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much.

 

Hướng dẫn dịch:

CUỘC SỐNG NÔNG THÔN Ở ANH

Theo một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Country Life, khoảng 80% ước mơ dân số của Anh sống ở nông thôn. Trong thực tế, vùng nông thôn của nước Anh ngày nay cho thấy sự giàu có của những người dân địa phương và những người có đủ khả năng để thoát khỏi cuộc sống bận rộn và ồn ào của thành phố.

Cộng đồng các ngôi làng tiếng Anh thường nhỏ và gần gũi. Họ thường rất mến khách. Maggie, người sống ở Bắc Yorkshire, nói: "Cuộc sống ở làng quê là tuyệt vời và an toàn cho trẻ em. Có một cảm giác tuyệt vời về cộng đồng ở đây. Đó là thư giãn hơn và bạn không thể nói ai có tiền và ai không có". Người dân ở vùng nông thôn ở Anh sử dụng phương tiện riêng tư hơn và môi trường không bị hư hỏng nhiều.

 

WRITING

Task 4. Peter, your British pen friend, is coming to stay with your family for two weeks next month. He has never been to Viet Nam before. Write a letter to tell him about the social customs in Viet Nam. You may use the ideas in the speaking section.

Thư gợi ý 1:

Dear Peter,

Thanks a lot for your letter - it was great to hear from you again and we are delighted you can come and stay with us.

There are some social customs you should remember. You shouldn't wear shorts in pagoda. After meal, you should ask for permission before leaving. And you must not drop litter. You also should not speak loudly in public and must queue in public.

That's all for now, then. We will see you at the airport on April 10th.

Best wishes,

Nam

 

Thư gợi ý 2:

Dear Peter,

Thanks a lot for your letter. It was great to hear from you again and we're delighted because you can come and stay with US. I'd like to tell you something about our customs so that you can feel sassy when you are in our country. You need to pay attention to these things:

- Don't wear short clothes when you go to the pagoda.

- Don't take food with finger.

- Don't point the index finger to anybody while you are talking.

- Be quite and don't disturb other.

- Religion and salary are sensitive subjects you should avoid talking about.

- Respect the order when you queue.

There are many more customs but that's all for now. We'll see you at the airport on April 10th.

Best wishes

Nam

 

Đánh giá (426)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy