ican
Tiếng Anh 8
Review 1 (Units 1-2-3 trang 36-37)

Review 1 (Grade 8)

Ican

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

LANGUAGE

Task 1. Listen and repeat the following words and phrases.

Đáp án

spaceship: phi thuyền

colourful clothing: vải đầy màu sắc

toothbrush: bàn chải

risky: rủi ro

English practice: thực hành tiếng Anh

bloom: nở

blow: thổi

Brau people: người Brâu

presence: dáng, vẻ

stamp collecting: sưu tầm tem

 

Task 2. Listen to the sentences and underline the words with /sk/, /sp/, /st/, /br/, /pr/, /bl/, and /cl/ in the following sentences. Then read the sentences aloud.

Gợi ý:

1. climb                                  2. improve, speaking skills

3. stadium, closed                  4. blue, skirt                                        5. broom

 

Task 3. Organise these words and phrases into pairs of opposites and write them in the blanks.

Đáp án

peaceful >< noisy

forget >< remember

love >< hate

hard >< easy

traditional >< modern

majority >< minority

boring >< exciting

country >< city life

 

Task 4. Put a verb in the correct form in each gap to complete the sentences.

Gợi ý:

1. like/ enjoy, listen, visiting

2. forget

3. flying/ to fly

4. mind, to do/ doing

5. playing/ to play

 

 

Task 5. Complete the sentences with the correct comparative form of adverbs from the adjectives in brackets.

Gợi ý:

1. later

2. more

3. more fluently

4. better

5. more simply

6. faster

7. more carefully

 

 

Task 6. Fill each blank with an article (a, an, or the) to complete the passage.

Gợi ý:

(1) a

(2) an

(3) the

(4) the

(5) the

(6) a

 

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn và ồn ào của bạn, vào cuối tuần Dạn có thể đi đến một nơi yên bình và xanh tươi ở khu vực Mê Kông. Hầu hết lúa ở Việt Nam đều được trồng ở đây. Bạn sẽ có một cơ hội tận hưởng vẻ đẹp cúa miền quê miền Nam Việt Nam và cái nhìn về những đồng lúa bao la, khu đất trồng dừa và những dòng sông xinh đẹp. Đồng bằng sông Mê Kông cũng nổi tiếng về những chợ nổi đẹp và vườn trái cây, nơi mà bạn có thể tận hưởng những trái cây địa phương ngon, đặc biệt là trái thanh long. Nó sẽ là một cuộc đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn!

 

Task 7. Everyday English Match the sentences in A with those in B. Then practise with a friend.

Gợi ý:

1 - b

2 - e

3 - a

4 - c

5 - d

 

SKILLS

READING

Task 1. Read the following letter from Kim to her pen friend, Jon.

Hướng dẫn dịch:

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng. Bạn biết đấy, bảo tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những tạo tốc Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nầng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến. Mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

 

a. Tick (v) true (T) or false (F). 

Gợi ý:

1. T

2. T

3. F

4. T

5. F

 

b. Write questions for the underlined phrases in the letter.

Gợi ý:

1. Which museums does Kim love to visit on Saturday afternoons?

2. How many objects are on display at the museum?

3. What can you learn in this museum?

 

SPEAKING

Task 2. Work in pairs. Talk about what your family members like to do in their free time.

Gợi ý:

- My dad likes to play chess with his neighborhoods.

- My mum likes making special food and cakes for us. She hates sitting around.

- My brothers adore listening to music and watching TV reality show.

- My sister loves walking in the park and flying kites.

- I love playing games and sports.

 

LISTENING

Task 3. Listen to the passage and choose the correct answer.

Gợi ý:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

 

WRITING

Task 4. Giving your opinion. Writing a paragraph giving your opinion about life in the countryside.

Đoạn văn 1:

- In my opinion, life in the countryside has many good points. Firstly, country folks are friendly than city folks. Secondly, life is slower and simpler than in the city. The food is fresher and the air is cleaner. Finally, there are lots of traditional activities that we can do in the countryside such as horse-riding, swimming in the river or kite-flying. For these reasons, I like country life.

Đoạn văn 2:

- I think life in the countryside has many advantages. Firstly, people are very friendly and helpful. We can easily make friends with them. Secondly, the space is very large. We can play, shout or run around without disturbing others. Thirdly, we can go swimming, go fishing, fly kites and do other interesting things. Moreover, life is peaceful and simple here. It isn’t noisy and fast like in the city. Then food is very fresh and cheap here, especially vegetables. Finally, there are a lot of tradition activities that I can join. In short, if I have a chance to live in the country. I think I will be very happy.

 

Đánh giá (391)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy