ican
Hóa học 8
Bài 14: Định luật bảo toàn khối lượng – Hóa học 8

Định luật bảo toàn khối lượng

Hóa 8 bài Định luật bảo toàn khối lượng: Lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa bài Định luật bảo toàn khối lượng giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn.

Ican

BÀI 15. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.

  • Tổng quát: A + B + … → C + D +…

Theo định luật bảo toàn khối lượng có: mA + mB + …. = mC + mD +…….

  • Áp dụng: trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
  • Một số bài toán hay giải bằng định luật bảo toàn khối lượng:

+ Biết tổng khối lượng chất ban đầu (chất tham gia), yêu cầu tính khối lượng chất tạo thành (sản phẩm) hoặc ngược lại.

+ Trong bài toán có n chất mà chúng ta biết khối lượng của (n-1) chất ta sẽ tính được khối lượng chất còn lại.

+ Những bài toán ta không thể xác định được số mol do không biết được phân tử khối của các chất.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 (trang 54 SGK Hoá học 8):

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.

Hướng dẫn giải:

a) Định luật bảo toàn khối lượng: “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”.

b) Giải thích: trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng nguyên tử thì không đổi, vì vậy khối lượng các chất được bảo toàn.

Bài 2 (trang 54 SGK Hoá học 8):

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g. Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

Hướng dẫn giải:

- Phương trình chữ:

Natri sunfat + bari clorua → bari sunfat + natri clorua

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m natri sunfat + m bari clorua = m bari sunfat + m natri clorua

14,2 + m bari clorua = 23,3 + 11,7

=> m bari clorua = (23,3 + 11,7) – 14,2 = 20,8 (g).

Bài 3 (trang 54 SGK Hoá học 8):

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

Hướng dẫn giải:

a) Công thức về khối lượng của phản ứng

m Magie + m oxi = m magieoxit

b) Khối lượng của khí oxi tham gia phản ứng:

m Oxi = m Magieoxit – m Magie

=> m Oxi = 15 – 9 = 6(g)

 

Trên đây là gợi ý giải bài tập Hóa 8 bài Định luật bảo toàn khối lượng do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ

Đánh giá (310)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy