ican
Tiếng Anh 7
Skills 2 (trang 33)

Unit 9: Festivals around the World (Skills 2)

Ican

Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD

Lesson 6: SKILLS 2

Task 2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (√) true (T) or false (F.) Correct the false sentences. 

 • Đáp án:

1. F → The Isle of Wight is the most well-known festival in our country

2. T

3. F → Nick and his family stayed in a tent.

4. F → Jon Bon Jovi is the favourite singer of Nick's father

5. T

 • Hướng dẫn dịch

1. Isle of Wight là lễ hội nổi tiếng nhất đất nước chúng tôi.

2. Có khoảng 60,000 người tham gia lễ hội này năm ngoái.

3. Nick và gia đình cậu ấy ở trong một căn lều.

4. Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của bố Nick.

5. Ban nhạc cùa Jon Bon Jovi đã trình diễn gần 3 giờ đồng hồ.

 

 • Audio script:

Last summer holiday my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the event. We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the camp site. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singerễ He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a white.

 

 • Hướng dẫn dịch

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đến một lễ hội âm nhạc trên đảo Wight. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất trong nước, diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã rất ấn tượng với số lượng người khổng lồ. Bạn biết khoảng sáu mươi nghìn người đã tham dự sự kiện này. Chúng tôi đã không ở tại một khách sạn nhưng ở tại một cái lều trong khu cắm trại. Đó là rất nhiều niềm vui. Chúng tôi đã nghe rất nhiều bài hát của nhiều ban nhạc như The Killers và The Stone Roses. Đoán cái gì? Chúng tôi đã gặp Jon Bon Jovi! Anh ấy là ca sĩ yêu thích của cha tôi, anh ấy và ban nhạc của anh ấy đã khuấy động đám đông trong gần ba tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đi đến Rừng Bohemian, một khu rừng tuyệt đẹp bên bờ sông. Ở đó, chúng tôi thưởng thức một buổi hòa nhạc hay từ khắp nơi trên thế giới và thoát khỏi lễ hội bận rộn và ồn ào cho một màu trắng.

 

Task 3. Listen again and answer the questions. 

Đáp án:

1. It takes place every June.

2. They are music bands.

3. He interested the audience with the hit songs.

4. They also went to the Bohemian woods.

5. They enjoyed a mix of good music from around the world.

 

Task 4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. 

Gợi ý:

Name of festival1000th Anniversary of Thang Long - Ha Noi Festival
What was the festival?Lots of activities in this festival such as: fireworks display, military parade, music performance, ect.
Who celebrated it?Vietnam government.
Where was it held?Everywhere in Viet Nam and Ha Noi is the centre.
When was it held?From October 1st 2015 to October 10th 2015.
How was it held?People do a lot of activities such as: fireworks, parties, parade and other interesting things.
Why was it held?To celebrate tile 1000th anniversary of Ha Noi.

 

Task 5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above. 

Gợi ý:

Ten years ago, I attended a very big festival in Ha Noi. It's called 1000th Anniversary of Thang Long - Ha Noi Festival. There are a lot of activities in this festival such as fireworks display, military parade, music performances, ect. It was organized very splendidly because the organizers are the Viet Nam government. Millions of people came to Ha Noi to participate in this great festival. It was held for ten days from October 1st 2010 to October 10th 2010. I saw lots of fireworks, parties, parades during these days. It was interesting. I took so many pictures on this festival because there were plenty of beautiful scenes. We organized this great festival to celebrate the 1000th anniversary of Thang Long - Ha Noi.

Đánh giá (405)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy