ican
Tiếng Anh 7
A closer look 2 (trang 61-62)

Unit 6: The first university in Vietnam (A closer look 2)

Ican

Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Lesson 3: 

A CLOSER LOOK 2 (Lý thuyết)

- Passive voice

I Câu bị động

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động là câu mà trong đó chủ ngữ trong câu không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác.

Ví dụ
            Câu chủ động: The students planted the tree.  (Các bạn học sinh đã trồng cây.)

            Câu bị động: The tree was planted by the students.  (Cây đã được trồng bởi các bạn học sinh.)

2. Cách dùng của câu bị động

Câu bị động được dùng để nhấn mạnh vào hành động hơn là đối tượng thực hiện hành động đó.

Ví dụ: Her bicycle was made in Vietnam.  (Chiếc xe đạp của cô ấy được sản xuất tại Việt Nam.)

Câu bị động thường được sử dụng trong văn viết nhiều hơn văn nói.

Ví dụ:
            Many precious relics are displayed here.  (Có rất nhiều hiện vật quý giá được trưng bày tại đây.)

Thay vì viết câu tường thuật thông thường:

            They display many precious relics here.  (Họ trưng bày nhiều hiện vật quý giá ở đây.)

3. Cấu trúc của câu bị động

S + to be + past participle (PII) + (by O).

Khi chuyển từ câu chủ động sang bị động ta chú ý theo cách sau:

https://tienganhphothong.tienganh123.com/file/phothong/lop7/bai6/grammar/1.jpg

  • Tân ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của câu bị động
  • Động từ của câu chủ động sẽ được chuyển về dạng “To be + động từ ở dạng quá khứ phân từ (PII)”
  • Chủ ngữ của câu chủ động thành tân ngữ theo sau giới từ "by"

Ví dụ:

            Câu chủ động: A lot of trees surround the Temple of Literature.  (Rất nhiều cây bao quanh Văn Miếu.)

            Câu bị động: The Temple of Literature is surrounded by a lot of trees.  (Văn Miếu được bao quanh bởi rất nhiều cây.)

II Câu bị động thì hiện tại đơn

1. Dạng khẳng định

S + am/ is/ are + PII + (by O).

Ví dụ:
            A lot of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.  (Rất nhiều đồ lưu niệm được bán trong Văn Miếu.)

2. Dạng phủ định

S + am/ is/ are + not + PII + (by O).

Ví dụ: We aren't allowed to touch the statues.  (Chúng tôi không được cho phép chạm vào các bức tượng.)

3. Dạng nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + PII + (by O)?

Ví dụ: Is English spoken in Vietnam?  (Tiếng Anh có được nói ở Việt Nam không?)

III Câu bị động thì quá khứ đơn

1. Dạng khẳng định

S + was/ were + PII + (by O).

Ví dụ: The One Pillar Pagoda was built in 1049.  (Chùa Một Cột được xây dựng vào năm 1049.)

2. Dạng phủ định

S + was/ were + not + PII + (by O).

Ví dụ: Yesterday a trip report wasn't written.  (Hôm qua bản báo cáo về chuyến đi đã không được viết.)

3. Dạng nghi vấn

Was/ Were + S + PII + (by O)?

Ví dụ: Were these photos taken in the Old Quarter?  (Những bức ảnh này đã được chụp ở Phố Cổ à?)

Chúng ta cùng theo dõi bảng tổng hợp lại các cấu trúc câu bị động của thì hiện tại đơn và quá khứ đơn đã được học.

Form

The present simple passive

The past simple passive

Affirmative

S + am/ is/ are + PII + (by O).

S + was/ were + PII + (by O).

Negative

S + am/ is/ are + not + PII + (by O).

S+ was/ were + not + PII + (by O).

Interrogative

Am/ Is/ Are + S + PII + (by O) ?

Was/ Were + S + PII + (by O) ?

A CLOSER LOOK 2 (Bài tập)

Task 1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box. 

Đáp án

1. located

2. surrounded

3. displayed

4. taken

5. considered

 

Hướng dẫn dịch

Văn Miếu nằm ở trung tâm Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 2 km về phía Tây. Nó được bao quanh bời 4 con phố nhộn nhịp: Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thẳng, và Nguyễn Thái Học. Rất nhiều cổ vật quý báu được trưng bày ở đó. Nhiều cây và hoa được những người làm vườn chăm sóc cẩn thận ở di tích này. Văn Miếu được xem là một trong những địa danh lịch sử - văn hóa quan trọng nhất Việt Nam.

Task 2. Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive. 

Đáp án

1. Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.

2. Many old trees and beautiful flowers are taken care of by the gardeners.

3. Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.

4. Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi.

5. The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Viet Nam.

Task 3. Using the words in the box below, can you make sentences in the present simple passive to talk about the Temple of Literature? 

Đáp án

- Trees and flowers in the Temple of Literature are watered every day.

- The courtyard in the Temple of Literature are tidied up/cleaned up every day.

- Food and drink are not sold in the Temple of Literature.

- Tickets are sold outside the Temple of Literature.

Task 4. Complete the sentences with the words from the box. 

Đáp án

1. was

2. constructed

3. were

4. regarded

5. renamed

Hướng dẫn dịch

1. Văn Miếu được thành lập vào năm 1070.

2. Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Trần Nhân Tông.

3. Bài vị tiến sĩ được dựng lên bởi vua Lê Thánh Tông.

4. Quốc Tử Giám được xem như là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

5. Vào năm 1483, Quốc Tử Giám được đặt lại tên thành Thái Học Viện.

Task 5. Put the parts of the passage below in the correct order. Then circle The examples of the past simple passive in the text.

Đáp án           D-C-A-B

Hướng dẫn dịch

Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên ở Việt Nam - được xây dựng vào năm 1076 dưới thòi vua Lý Nhân Tông. Nó được dùng để giáo dục thế hệ trẻ cho đất nước.

Nó bao gồm nhiều phòng học và thư viện cho học sinh. Các giáo viên của Quốc Tử Giám đều là những học giả rất nổi tiếng.

 Các học sinh của Quốc Tử Giám đều là người rất xuất sắc. Họ được tuyển chọn từ các kỳ thi tại địa phương trên khắp cả nước.

Họ phải học nhiều môn học trong vòng 3 năm. Sau đó họ được chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi đầu tiên là thi Quốc gia, sau đó là kì thi Hoàng gia trước khi nhận học vị tiến sĩ.

Task 6. Can you make sentences in the present and past passive voice about the places below? 

Gợi ý

Hung Kings' Temple was visited by many people last year.

Hung Kings' Temple is located in Phu Tho Province.

Ha Long Bay was the most attracting place in Viet Nam last year.

Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province.

Huong Pagoda was visited by many foreigners.

Huong Pagoda is located in Ha Noi.

Hue Imperial City was built many years ago.

Hue Imperial City is located in Hue Province.

Hoi An Ancient Town was visited by many foreigners.

Hoi An Ancient Town is located in Quang Nam Province.

One Pillar Pagoda was visited by thousands of people last year.

One Pillar Pagoda is located in Ha Noi.

 

Đánh giá (212)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy