ican
Tiếng Anh 7
Getting Started: A helping hand (trang 26-27)

Unit 3: Community service (Getting started)

Ican

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Unit 3: COMMUNITY SERVICE

Lesson 1: GETTING STARTED

Task 1: Listen and read

Hướng dẫn dịch:

Phóng Viên: Hôm nay trong chương trình Công dân Toàn Cầu, chúng ta sẽ phỏng vấn Mai và Phúc đến từ trường Hai Bà Trưng. Chào Mai, bạn có thể cho chúng tôi biết về các hoạt động phục vụ cộng đồng không?

Mai: Đó là công việc mà bạn làm vì lợi ích cộng đồng.

Phóng Viên: Bạn đã từng làm công việc tình nguyện nào chưa?

Mai: Rồi. Mình là một thành viên của "Bạn đồng hành" - một chương trình giúp đỡ trẻ em đường phố. Năm ngoái chúng mình có dạy các lớp học buổi tối cho 50 trẻ em.

Phóng Viên: Tuyệt! Bạn còn làm điều gì khác nữa không?

Mai: Chúng mình đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em.

Phóng Viên: Phóng viên: Ồ, đó chắc chắn tạo nên sự khác biệt... Thế còn Phúc, bạn đến từ nhóm "Sống xanh" phải không?

Phúc: Vâng, đó là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo vệ môi trường. Chúng mình khuyến khích mọi người tái chế đồ thủy tinh, lon và giấy. Chúng mình đã dọn dẹp đường phố và các hồ nước.

Phóng viên: Có phải bạn đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào tháng trước không?

Phúc: Ồ phải rồi, đến bây giờ chúng mình đã trồng được ...

 

a. Read the conversation again and tick (✓) true (T) or false (F) 

Đáp án

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

 

Hướng dẫn dịch

1. Mai và Phúc làm việc cho những lợi ích cộng đồng.

2. Làm bạn đồng hành đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố.

3. Làm bạn đồng hành đã phụ đạo cho trẻ đường phố.

4. Go Green là một doanh nghiệp về môi trường.

5. Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế rác.

 

b. Read the conversation again. Answer the questions. 

Đáp án

1. It means to have a good effect (on people's life) and to make the world a better place.

2. They plant trees to make a garden for the community.

3. It will create a clean environment for all the people. It’s free and there will be a lot of trees in the garden. People can walk and enjoy fresh aử here. Children can play in the garden and iFs a really good environment for the community.

 

Task 2. Look at the words in the box. Can you put them in the right group?

Đáp án

Nouns

Verbs

Adjectives

help, benefit, volunteer, plants

donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provise, clean, encourage

clean, environment

 

Task 3. Fill the gaps with the words in the box.

Đáp án

1. volunteer

2. homeless people

3. donates

4. community service

5. make a difference

 

Hướng dẫn dịch

1. Bạn là một tình nguyện viên nếu bạn sẵn lòng giúp những người khác mà không lấy tiền.

2. Người vô gia cư là những người không có nhà và thật sự cần sự giúp đỡ.

3. Cô ấy thường quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.

4. Những hoạt động mà những cá nhân hay tổ chức làm vi lợi ích cho một cộng đồng được gọi là dịch vụ cộng đồng.

5. Nếu bạn đang cố gắng tạo ra sự khác biệt, bạn đang cố tạo ra ảnh hưởng tốt lên một người hay một tình huống.

 

Task 4. Describe the pictures with the verbs in 2 

Đáp án

1. He donates old books

2. They plant trees

3. She helps children do homework

4. They dean the streets

5. They recyde rubbish

 

 

Task 5. Create word webs. 

Đáp án

Donate: books, blood, toys, dothes.

Help: children, disabled people, homeless people, old people

Clean: strees, walls, beaches, lakes.

Provide: old books, free courses, care and help, food and dothes, life skills.

 

Đánh giá (237)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy