ican
Tiếng Anh 7
Skills 1 (trang 64)

Unit 12: An overcrowded world (Skills 1)

Ican

Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD

Lesson 5: SKILLS 1

Task 2. Read the passage below and check your answer. 

Đáp án

1. Tokyo

2. Shanghai

3. Jakarta

4. Manila

5. London

 

Task 3. Read the passage again. Choose the correct heading for each paragraph. 

Đáp án

1. Population explosion.

2. Which are the biggest?

3. Problems for the poor.

4. Issues for everyone.

 

Hướng dẫn dịch

Sự hình thành của các siêu đô thị

1. Sự bùng nổ dân số

Có thể bạn đang đọc bài báo này trong một thành phố lớn. Tốc độ tăng trưởng dân số đang nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các thành phố như Tokyo hay Thượng Hải.

2. Thành phố nào có dân số lớn nhất

Người dân từ vùng quê di chuyên lên thành phố để tìm việc làm và tìm một cuộc sống tốt hơn. Những thành phố này rất lớn và chúng được gọi là siêu đô thị. Lớn nhất là Tokyo, theo sau là Thượng Hải, Jakarta và Manila. Kế tiếp là Luân Đôn với một dân số tương đối nhỏ là 15 triệu.

3. Những vấn đề đối với người nghèo.

Tuy vậy, cuộc sống trong các thành phố không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nạn vô gia cư là một vấn đề lớn. Những người này có nhà thì tập trung trong những khu ổ chuột, y tế nghèo nàn và bệnh tật là vấn đề.

4. Những vấn đề của tất cả mọi người.

Những vấn đề cũng ảnh hưởng đến cả những người giàu có hơn. Giao thông tắc nghẽn hàng giờ trên đường phố trong các thành phố như Bangkok và Mexico City, ô nhiêm không khí trong các thành phố nghiêm trọng đến nỗi người ta không muốn ra ngoài.

Task 4. Read the passage again and choose the best answer A, B, or C 

Đáp án

1. C

2. C

3. C

4. C

5. B

 

Task 5. Work in groups. Look at the places below and discuss some possible disadvantages that people using them may have. 

Gợi ý

1. An overcrowded school: not enough playing ground, big classes, less individual care, not enough study aids …

2. An overcrowded bus: not enough seats for everybody, stuff y/ not enough fresh air, long wait at the bus stops …

3. An overcrowded block of fl ats: noise, shortage of water, little space …

Đánh giá (317)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy