ican
Tiếng Anh 7
Looking back and Project (trang 56-57)

Unit 11: Travelling in the future (Looking back & Project)

Ican

Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Use the clues in the two pictures to form a phrase.

Đáp án:

a. environmentally friendly helicopter.

b. solar-power taxi.

c. driverless plane.

d. space car.

e. underwater bus.

 

Task 2. Complete this table. 

Gợi ý:

 

Verb

Energy used

Characteristics

Bicycleride, pedalwindhighspeed
Cardrivewaterflying, driverless
Trainridesolarhighspeed, driverless
Airplaneflysolardriverless

 

Task 3. Change the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns. 

Đáp án:

1. mine

2. yours

3. theirs

4. hers

 

Task 4. Look at the information about skycycling tubes. Then write a description of this means of transport using will and won't. 

Gợi ý:

            Skycycling tubes will be easy to drive. They will be slow. They will be healthy and environmentally friendly. (Ống xe đạp trên không sẽ rất dễ điều khiến. Chúng sẽ chậm. Chúng sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.)

            Skycyclin tubes won't be driverless. They won't be cheap and they won't travel at high speed. (Ống xe đạp trên không sẽ cần người điều khiển. Chúng sẽ không rẽ và không đi chuyển với tốc độ cao.)

 

Task 5. Match the sentences in A with those in B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B. 

Đáp án gợi ý:

1. c

2. e

3. b

4. a

5. d

 

 

PROJECT

  • Hướng dẫn dịch:

Làm theo nhóm, suy nghĩ về những phương tiện giao thông tương lai. Nghĩ về các điều sau đây:

- Nó di chuyển ở đâu? Nó có thể bay, lơ lửng hay lái được hay gì khác?

- Nó di chuyển như thế nào? Bạn có đạp nó không? Hay nó chạy bằng điện? Nó chạy băng năng lượng mặt trời hay năng lượng gió?

- Ai lái nó? Hay nó không cần người lái?

- Nó trông như thế nào?

- Lợi ích của nó là gì

Thiết kế một bài giới thiệu về phương tiện giao thông tương lai với nhóm của bạn

 

  • Gợi ý:

Today I am very happy to show you my future means of transport. It's a bus. It's not a normal bus but it's a highspeed and solar-powered bus. It will be very useful for everybody. It can move at high speed. It can be used for long-distance transport. Moreover, it's eco-friendly. It has solar panels on two sides. These panels will convert sunlight to energy for the bus. ít's great, right?

 

  • Hướng dẫn dịch:

Hôm nay tớ rất vui được giới thiệu với các bạn phương tiện giao thông trong tương lai của tớ. Đó là một chiếc xe bus. Đó không phải là một chiếc xe bus thông thường mà là một chiếc xe bus siêu tốc và chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó sẽ rất hữu dụng cho mọi người. Nó có thể di chuyển với tốc độ cao. Nó có thể được dùng trong di chuyển đường dài. Thêm vào đó, nó rất thân thiện với môi trường. Nó có tấm pin năng lượng mặt trời ở 2 bên. Những tấm pin này sẽ chuyên hóa ánh sáng mặt trời thành nhiên liệu cho xe. Nó thật tuyệt, đúng không?

Đánh giá (417)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy