ican
Tiếng Anh 7
Looking back (trang 46-47)

Unit 10: Sources of Energy (Looking back & Project)

Ican

Unit 10: SOURCES OF ENERGY

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Put the words into the correct groups. 

Đáp án:

Sources of energy

Advantage(s)

Disadvantage(s)

biogas

solar

nuclear

hydro

clean

cheap

plentyful

available

unlimited

Polluting

expensive

limited

exhaustible

dangerous

harmful

 

Task 2. Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous. 

 • Đáp án:

1. will be wearing

2. will be lying

3. will be working

4. will be studying

5. will be building

 

 • Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ nhận ra cô ấy khi thấy cô ấy. Cô ấy đội cái nón màu xanh lá.

2. Tôi sẽ đi nghỉ mát dịp này vào tuần tới. Tôi sẽ nằm trên một bãi biển xinh đẹp.

3. Lúc 10 giờ ngày mai ông ấy sẽ làm việc trong văn phòng.

4. Tôi sẽ học ở Anh vào năm tới.

5. Họ sẽ xây nhà của họ lúc này tháng sau.

 

Task 3. Change the following senteces into the passive voice. 

Đáp án:

1. A lot of money will be spent on heating next year.

2. Biogas will be used for fuel in homes and for transport.

3. Renewable energy sources like wind and solar energy will be used to solve the problem of pollution.

4. The use of electricity will be reduced.

5. A hydro power station will be built in this area next year.

Task 4. Complete the dialogue, using the future continuous form of the verbs. 

 • Đáp án:

1. will be earning.

2. will be doing.

3. will be doing.

4. will be hosting.

5. will be doing.

 

 • Hướng dẫn dịch

Tom: Tớ dự định đi học đại học. 6 năm nữa, tớ sẽ điều hành một công ty lớn. Tớ hi vọng kiếm được nhiều tiền.

Tony: Tớ không biết tớ sẽ làm gì. Còn bạn thì sao, Linda? Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?

Linda: Tớ quá lười biếng để làm bất cứ công việc gì. Tó dự định kết hôn với một người giàu có. Tớ sẽ thường xuyên tổ chức tiệc. Chúng tớ sẽ có người máy làm các công việc trong gia đình. Và tớ sẽ mời cả 2 bạn đến dự.

 

Task 5. Look at the pictures. Work in groups and answer the question. 

 • Gợi ý:

There are many ways to save energy. Firstly, we should turn off the electrical devices which we don't use. All the light bulbs must be turned off when we go out. We need to turn off water if we don't use to save water. In the kitchen, we need to save gas. Easy to do, right? Let's save energy for our planet!

 

 • Hướng dẫn dịch

Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng. Trước hết, chúng ta nên tắt các thiết bị điện nếu chúng ta không sử dụng chúng. Tất cả các bóng đèn nên được tắt khi chúng ta rời phòng. Chúng ta nên tắt nước nếu chúng ta không sử dụng để tiết kiệm nước. Trong nhà bếp, chúng ta nên tiết kiệm ga. Làm điều này cũng dễ, đúng không? Hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng cho hành tinh của chúng ta!

 

PROJECT

Task 1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important? 

Gợi ý:

Slogans

How they are used

Why they are important

Going out? Turn it off!

to remind people to turn off all electrical devices when they are not in use.they remind people to save energy

Save energy today for a safer tomorrow!

to remind people not to waste energyBecause our energy is limited and we need to reserve it for the future generations.
Đánh giá (235)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy