ican
Tiếng Anh 7
Communication (trang 11)

Unit 1: My hobbies (Communication)

Ican

Unit 1: MY HOBBIES

Lesson 4: COMMUNICATION

Task 1. Match the activities with the picture

Đáp án

A. carving wood.

B. making models.

C. ice-skating.

D. dancing.

E. making pottery.

 

Task 2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below and tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice. 

Gợi ý

 

boring

unusual

interesting

making pottery

  

x

dancing

  

x

ice-skating

  

x

making models

x

  

carving wood

 

x

 

 

1. I find making pottery interesting because it’s a creative activity.

Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.

2. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.

3. I find ice-skating unusual because it’s difficult.

Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.

4. I.think making models is boring because it’s difficult and takes much times.

Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.

5. I find carving wood boring because it takes much time.

Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.

 

Task 3. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner's answers to the class. 

Gợi ý

You: What do you think about making pottery? / How do you find making pottery?

Mai: I think it is interesting. / I find it interesting.

You: Why?

Mai: Because it's takes skills to make a pottery product.

You: Will you take up making pottery in the future?

Mai: Yes, I will. / I'm not sure.

 

Hướng dẫn dịch

Bạn: Bạn nghĩ gì về việc làm đồ gốm? / Bạn thấy việc làm đồ gốm như thế nào?

Mai: Tớ nghĩ là nó rất thú vị. / Tớ thấy nó thú vị.

Bạn: Tại sao?

Mai: Bởi vì cẩn phải thật khéo léo đế làm ra một sản phẩm đồ gốm.

Bạn: Bạn sẽ bắt đầu làm đồ gốm trong tương lai chứ?

Mai: Ừ, tớ sẽ làm. / Tớ không chắc lắm.

 

Đánh giá (364)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy