ican
Tiếng Anh 7
Review 3 (Units 7-8-9 trang 36-37)

Review 3 (Grade 7)

Ican

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

LANGUAGE

Task 1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. 

Đáp án

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

 

Giải thích

1. Chọn B. acted vì phần gạch chân ed được phát âm là /id/ trong khi các phần còn lại phát âm là /d/

2. Chọn C. fastened vì phần gạch chân ed được phát âm là /d/ trong khi các phần còn lại phát âm là /t/

3. Chọn C. paraded vì phần gạch chân ed được phát âm là /id/ trong khi các phần còn lại phát âm là /d/

4. Chọn A. many vì phần gạch chân a được phát âm là /e/ trong khi các phần còn lại phát âm là /ei/

5. Chọn B. great vi phần gạch chân ea được phát âm là /ei/ trong khi các phần còn lại phát âm là /e/

 

Task 2. Complete the two word webs with two-syllable words according to the stress parttem. 

Gợi ý

o'bey

'dancer

receive, polite, perform, prepare, parade

beauty, copy, teacher, classmate, actor

 

Task 3. Write the phrases from the box under the road signs 

Đáp án

1. ahead only.

2. no crossing.

3. no right hun.

4. right turn only.

5. railway crossing.

 

Task 4. Complete the description of Diwali. Fill each blank with the correct form of the word in brackets.

Đáp án

1. celebration

2. cultural

3. performance

4. parades

5. festive

 

Hướng dẫn dịch

Diwali, Lễ hội Ánh sáng của đạo Hindu, là ngày lễ quan trọng nhất trong năm ở Ăn Độ. Lễ hội Diwali đặc biệt được tổ chức khắp đất nước vào tháng 10 hoặc tháng 11. Lễ hội thể hiện bề dày về văn hóa của đất nước này. Mọi người mở cửa chính và cửa sổ và thắp nên đế chào đón Lakshmi, vị thần của sự giàu có. Họ cũng thường thức các tiẽt mục biểu diễn ca múa nhạctruyền thống và xem bắn pháo hoa nữa. Mọi người cũng có thế xem diễu hành với những xe diễu hành rất đẹp. Không khí lễ hội rất sôi nổi khắp Ấn Độ trong suốt lễ hộỉ Diwali.

 

Task 5. Solve the crossword puzzle. 

Đáp án

1. documentary

2. hilarious

3. boring

4. thriller

5. moved

6. Animation

 

Task 6. Match the questions with the answers. 

Đáp án

1. c

2. f

3. a

4. b

5. d

6. e

 

Task 7. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. Use the words given. 

Đáp án

1. If s about 1877 kilometers from Ha Noi to Can Tho.

2. How far is it from Hue to Da Nang?

3. There didn't use to be many traffic jams when I was young.

4. In spite of being tired, they wanted to watch the film.

5. Although the festival took place on a remote area, a lot of people attended it.

 

Task 8. Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8.) Then act out the conversation with a classmate. 

Đáp án

1. Mai, let’s go to the cinema this Saturday.

2. Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

3. How about the Cinemax? If s the newest one in Ha Noi.

4. That’s fine. How far is it from your house to the Cinemax?

5. If s only two kilometres. You can cycle to my house, and then we can walk there. Remember? Two years ago, there didn't use to be any cinemas near our house.

6. Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget ... What will we see?

7. Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: "hilarious, exciting, and worth seeing" ...

8. OK. That's a good idea, ru be at your house at 5 and we'll walk there. Remember to buy the tickets beforehand.

 

SKILLS

Task 1. Read the passage. Match the headings in the box with the paragraphs. 

Đáp án và hướng dẫn dịch

A - 2

What are the Oscars? (Giải Oscars là gì?)

Giải thưởng Hàn lâm, thông thường được biết đến với tên là giải Oscars, là giải thưởng phim điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Nó được tổ chức từ năm 1929. Nó được gọi là giải Oscar theo tên của bức tượng vàng được trao cho người chiến thắng.

 

B - 3

The Oscar statuette (Bức tượng Oscar)

Bức tượng Oscar chính thức được gọi là Giải thưởng Hàn lâm cho những đóng góp xuất sắc nhất. Nó cao 13,5 inch và nặng 8,5 pound. Bức tượng Oscar được thiết kế bởi Cedric Gibbons và được điêu khắc bởi George Stanley. Đó là bức tượng hiệp sĩ cầm thanh kiếm của thập tự quân, đứng trên một cuộn phim. Giải Oscar đầu tiên được trao cho Emil Jannings vào ngày 16 tháng 5 năm 1929.

 

C - l

Different awards in the Oscars (Các giải Oscars khác)

Giải thưởng Oscar quan trọng nhất là giải "bộ phim hay nhất" nhất. Nó được trao cho bộ phim hay nhất. Hai giải quan trọng khác là giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" cho vai chính. Có nhiều giải thưởng khác nữa như giải "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", "Thiết kế phục trang xuất sắc nhất", "Biên tập phim xuất sắc nhất" v.v...

 

Task 2. Read the passage again and asnwer the questions. 

Đáp án

1. They were first organized in 1929.

2. They are named after the Oscar statuette.

3. He is the person who designed the Oscar statuette.

4. Emil Jannings received the first Oscar statuette.

5. If s the prize for the best film.

 

Task 3. Work in groups. Discuss the following questions. 

Gợi ý

1. Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, Jessica Lange, Kate Winslet. (Diễn viên Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, Jessica Lange, Kate Winslet.)

2. It's very important because this prize proves their talents in their job. (Giải thưởng này quan trọng vì nó minh chứng cho tài năng của họ trong công việc.)

 

Task 4. Mi and Nick visit Ms Hoa at home. Listen to their conversation. Write T (true) or F (false). 

Đáp án

1. F

2. F

3. T

4. T

5. T

 

Audio script

Ms Hoa: Oh, hi Mi and Nick. Come in. It's the first time you've come to my house, isn't it?

Mi: Yes, it is. Wow, look! Ms Hoa, those photos on the wall are so beautiful. I can see you among lots of tulips.

Nick: Where did you take the photos? At the Tulip Time Festival in Holland? I've been there once.

Ms Hoa: No, these photos were taken at the Tesselaar Tulip Festival in Melbourne, Australia. You know I went to Melbourne last September to visit my son.

Mi: What did you do there, Ms Hoa?

Ms Hoa: There were a lot of interesting activities. Look at these people in traditional Dutch costumes and clogs. I saw them perform Dutch folk dancing. I also enjoyed delicious Dutch food and drinks.

Nick: I saw people in traditional clothes and dancing in the Tulip Time Festival, but I didn't try Dutch food and drinks. I liked the parades - the amazing floats were my favourite thing.

Ms Hoa: I didn't watch any parades, but I listened to folk music there…

 

Hướng dẫn dịch

Cô Hoa: Ồ, chào Mi và Nick. Mời vào. Đây là lần đầu tiên hai em đến nhà cô, phải không?

Mi: Vâng ạ. Wow, nhìn kìa! Cô Hoa ơi, những bức ảnh trên tường thật đẹp. Em có thể nhìn thấy Cô đứng giữa rừng Hoa Tulip.

Nick: Cô chụp những bức ảnh ở đâu vậy ạ? Có phải tại Lễ hội Hoa Tulip ở Hà Lan không ạ? Em đã từng ở đó một lần.

Cô Hoa: Không, những bức ảnh này được chụp tại Lễ hội Hoa Tulip ở Tesselaar ở Melbourne, Úc. Các em biết đấy, Cô đến Melbourne tháng 9 năm ngoái để thăm con trai.

Mi: Cô đã làm gì ở đó vậy?

Cô Hoa: Có rất nhiều hoạt động thú vị. Nhìn những người trong những đôi guốc và trang phục truyền thống Hà Lan này. Cô đã xem họ biểu diễn những điệu múa dân tộc. Cô cũng thích đồ ăn và đồ uống ngon tuyệt của Hà Lan.

Nick: Em cũng đã xem mọi người mặc trang phục truyền thống và nhảy múa trong Lễ hội Hoa Tulip, nhưng chưa thưởng thức ẩm thực của Hà Lan. Em thích các cuộc diễu hành - những chiếc xe hoa tuyệt đẹp là thứ em thích.

Cô Hoa: Cô đã không xem bất kì cuộc diễu hành nào, nhưng Cô đã nghe những điệu nhạc dân gian ở đó ...

 

Task 5. Listen to the conversation again. Who did the following things? Tick (√) the appropriate column. Sometimes you may need to tick both. 

Đáp án

 

Ms Hoa

Nick

1. tried Dutch foods and drinks

 
2. watched traditional Dutch dancing

3. watched parades 

4. listened to folk music

 
5. was interested in the festival

 

Task 6. Imagine that you and two friends are going to attend a festival 10 kilometres away. You are discussing what means of transport to use: bus, bicycle or taxi. Read the e - mail from one of your friends, Mai, and write a reply. 

Hướng dẫn dịch

Gửi từ: mai@fastmail.com

Chủ đề: Tham dự lễ hội Xin chào,

Tớ nghĩ chúng ta nên đến lễ hội bằng xe đạp. Chi cách xa có 10 km. Bố tớ định đạp xe đến đó với chúng mình. Cậu có nhớ tháng trước chúng mình đã đạp xe đến nhà Phong không? Chỉ khoảng 6 km. Thêm nữa, trên đường trở về từ lễ hội, chúng mình có thể đi thăm bà tớ. Bà sống ở gần đó.

Trả lời sớm và cho tớ biết ý kiến của cậu nhé. Cậu muốn đến đó bằng phương tiện gì?

Thân,

Mai.

 

Gợi ý:

Dear Mai,

I think your idea is good. 1 like cycling too. Cycling is not only easy, comfortable but it is also very good for our health. Moreover, we can go with your father. It will be very interesting because your father is very funny and he can protect us on the way too. Remember to prepare carefully before we start. You must remember to bring your cellphone and camera. I will bring food and bottled drinks.

Love,

Louis

 

Hướng dẫn dịch:

Mai thân mến,

Tớ nghĩ ý của bạn hay đó. Tó cũng thích đạp xe đạp. Đạp xe không chỉ thoải mái, tiện lợi mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Thêm vào đó chúng mình có thể đi cùng bố cậu. Sẽ rất thú vị bởi vì bố cậu rất hài hước và bố cậu có thế bảo vệ bọn mình trên đường nữa. Nhớ chuẩn bị kĩ trước khi chúng ta lên đường nhé. Cậu phải nhớ mang điện thoại và máy ảnh đó. Tó sẽ mang đồ ăn và nước đóng chai.

Thân

Louis

 

Đánh giá (267)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy