ican
Ngữ Văn 7
Văn bản báo cáo

Soạn bài Văn bản báo cáo

Văn 7 Soạn bài Văn bản báo cáo: Lý thuyết trọng tâm từ Ican, Soạn bài Văn bản báo cáo giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn

Ican

VĂN BẢN BÁO CÁO

I, HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI

Đặc điểm của văn bản báo cáo

Câu 1 (Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 2 – trang 134)

Đọc kĩ các mẫu văn bản báo cáo.

Câu 2 (Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 2 – trang 134)

a) Người viết báo cáo để cung cấp thông tin về tình hình, kết quả của một hoạt động nào đó cho tập thể hay cấp trên (Báo cáo kết quả hoạt động chào mừng 20/11 với Ban giám hiệu; Báo cáo kết quả ủng hộ các bạn học sinh vung lũ với Tổng phụ trách trường).

b) Về nội dung báo cáo, cần viết đày đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin để người được báo cáo nắm được chi tiết, chính xác tình hình, kết quả của sự việc. Về hình thức đảm bảo các mục cần thiết theo mẫu và cần trình bày rõ ràng, sáng sủa, rõ ràng.

c) Một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp: Báo cáo về kết quả thi đua của lớp trong tháng; Báo cáo tình hình thực hiện phát động bảo vệ môi trường,…

Câu 3 (Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 2 – trang 134)

Trong các tình huống, tình huống b) Gần cuối năm, Ban giám hiệu cần biết tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm cần viết bản Báo cáo về tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp.

Cách làm văn bản báo cáo

Câu 1 (Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 2 – trang 135)

Các mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự như sau:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Tên văn bản: Báo cáo về …

- Nơi nhận báo cáo.

- Người (tổ chức) báo cáo.

- Nêu lí do, sự việc và các kết quả đã làm được.

- Chữ kí và họ tên người báo cáo.

Điểm giống và khác nhau giữ hai văn bản:

- Giống nhau:

+ Mục đích: Báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả của một hoạt động nào đó cho tập thể hay cấp trên.

+ Hình thức: Đều gồm những phần chung theo mẫu.

- Khác nhau: Nội dung báo cáo. (Báo cáo kết quả hoạt động chào mừng 20/11 với Ban giám hiệu; Báo cáo kết quả ủng hộ các bạn học sinh vung lũ với Tổng phụ trách trường).

 

II, KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Văn bản báo cáo là văn bản trình bày tổng hợp về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

Bản báo cáo cần được trình bày rõ ràng, sáng sủa theo quy định sẵn và phải đảm bảo trả lời đầy đủ các câu hỏi: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

III, HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

Câu 1 (Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 2 – trang 136)

Mẫu Văn bản Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hàng không:

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …../……..Địa danh ......., ngày......tháng...... năm ........

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ
Vụ việc: …………………………..

Tiếp theo báo cáo ban đầu về vụ việc vi phạm số: ….. /…. ngày… tháng……năm …. Cảng vụ hàng không ………….. báo cáo kết quả xử lý cuối cùng như sau:

1. Diễn biến vụ việc sau khi điều tra làm rõ:

(Nếu kết quả điều tra làm rõ như báo cáo ban đầu thì chỉ cần ghi diễn biến như đã nêu trong báo cáo ban đầu. Nếu có những thay đổi thì nêu rõ, cụ thể những thay đổi…………) …………………………………………

2. Biện pháp xử lý:

(Nêu rõ các biện pháp áp dụng xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm như: xử phạt vi phạm hành chính; thu giữ phương tiện, giấy tờ………)

……………………………………………………………………………………

3. Các khuyến cáo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục sơ hở, thiếu sót:

(Nêu cụ thể từng nội dung khuyến cáo cá nhân, tổ chức, đơn vị phải thực hiện khắc phục, thời gian khắc phục)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng An ninh hàng không (Cục HKVN);
- Thanh tra hàng không (Cục HKVN);
- …………..
- Lưu …..
GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ……….

Phân tích văn bản báo cáo:

- Nội dung báo cáo: Kết quả xử lý vi phạm hàng không.

- Hình thức: Văn bản được trình bày rõ ràng, khoa học và gồm các mục sau:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Tên văn bản: Báo cáo kết quả xử lí vụ việc…

+ Nơi nhận báo cáo: Cục Hàng không Việt Nam

+ Người (tổ chức) báo cáo: Giám đốc Cảng vụ

+ Nội dung báo cáo gồm

  1. Diễn biến sự việc;
  2. Biện pháp xử lí;
  3. Các khuyến cáo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục sơ hở, thiếu sót.

+ Chữ kí và học tên người báo cáo.

Câu 2 (Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 2 – trang 136)

Những lỗi thường mắc ở văn bản đề nghị:

- Nội dung:

+ Không đảm bảo đầy đủ các nội dung như Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

+ Nội dung báo cáo chưa chính xác.

- Hình thức:

+ Ngôn ngữ chưa được rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; Chưa diễn đạt đầy đủ, ngắn gọn nội dung báo cáo gây đến nhầm lẫn không đáng có cho người nhận báo cáo.

+ Chưa trình bày một số mục theo mẫu quy định.

 

Gợi ý Văn 7 Soạn bài Văn bản báo cáo do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ

Đánh giá (308)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy