ican
Ngữ Văn 7
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Văn 7 Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Lý thuyết trọng tâm từ Ican, Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn

Ican

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

I, KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng thành phần câu là việc sử dụng cụm từ hoặc thành phần câu có hình thức giống câu đơn bình thường.

- Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ của các cụm từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm chủ - vị.

II, HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?

Câu 1 (Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 1 – trang 68)

Các cụm danh có trong câu văn là: những tình cảm ta không có; những tình cảm ta sẵn có.

Câu 2 (Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 1 – trang 68)

Cấu tạo của các cụm danh từ:

+

những

tình cảm

ta không có

 

phụ trước

danh từ trung tâm

phụ sau

+

những

tình cảm

ta sẵn có

 

phụ trước

danh từ trung tâm

phụ sau

Trong đó, phụ ngữ trước: lượng từ

Phụ ngữ sau: cụm chủ vị.

+

ta

/ không có

 

chủ ngữ

vị ngữ

+

ta

/ sẵn có

 

chủ ngữ

vị ngữ

2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Các cụm chủ - vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ là

a) Chị Ba đến / khiến tôi rất vui và vững tâm.

CN VN

Trong đó: + chị Ba / đến – chủ ngữ

C V

+ tôi / rất vui và vững tâm – phụ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho động từ khiến)

C V

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta / tinh thần chiến đấu rất hăng say.

CN VN

Trong đó: tinh thần / chiến đấu rất hăng say – vị ngữ

C V

 

c) Chúng ta / có thể nói rằng trời / sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ

CN1 VN1 CN2 VN2 CN3 VN3

trong lá sen.

Trong đó:

+ lá sen / để bao bọc cốm – phụ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho động từ sinh)

CN VN

+ cốm / nằm ủ trong lá sen – phụ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho động từ sinh)

CN VN

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ thực sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách

CN VN

mạng tháng Tám thành công.

Trong đó: Cách mạng tháng Tám / thành công – phụ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho danh từ ngày).

C V

III, HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

a)Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta / gặt

TN CN VN

mang về.

Trong đó: riêng những người chuyên môn / mới định đoạt được

C V

→ phụ ngữ sau trong cụm danh từ (bổ sung ý nghĩa cho danh từ lúc)

b) Trung đội trưởng Bính / khuôn mặt đầy đặn

CN VN

Trong đó: khuôn mặt / đầy đặn – vị ngữ

C V

 

c) Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta / thấy hiện ra từng lá cốm sạch sẽ

TN CN VN

và tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào.

Trong đó:

+ cô gái Vòng / đỗ gánh, giở từng lớp lá sen

C V

→ phụ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho danh từ khi)

+ hiện ra / từng lá cốm sạch sẽ và tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào

V C

→ phụ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho động từ thấy)

d) Bỗng một bàn tay đập vào vai / khiến hắn giật mình.

CN VN

Trong đó:

+ một bàn tay / đập vào vai – chủ ngữ

C V

+ hắn / giật mình – phụ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho động từ khiến)

C V

 

Gợi ý Văn 7 Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ

 

Đánh giá (464)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy