ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
A closer look 2 (trang 29-30)

Unit 9: Festivals around the World (A closer look 2)

Ican

Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD

Lesson 3: 

A CLOSER LOOK 2 (Lý thuyết)

Grammar

- H/Wh-questions: review (Ôn tập từ đề hỏi)

- Adverbial phrases – Cụm trạng từ

1. Cụm trạng từ (Adverbial phrase)

Một cụm trạng từ cho biết thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức... của một hành động. Cụm trạng từ được kết hợp với danh từ, giới từ hoặc nguyên thể. Chúng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi khác nhau.

 • thời gian (time) (khi nào? when?)

Ex: The Festival of the Sun is held on June 24th.

Lễ hội Mặt trời được tổ chức vào ngày 24 tháng 6.

 • địa điểm, nơi chốn (place) (ở đâu? where?)

Ex: The festival is celebrated in Peru.

Lễ hội được tổ chức tại Peru.

 • mức độ thường xuyên (frequency) (bao lâu? how often?)

Ex: The festival takes place every year.

Lễ hội diễn ra hằng năm.

 • lý do (reason) (tại sao? why?)

Ex: A lot of people go to Cusco, Peru, to attend the festival.

Nliiều người đến Cusco, Peru để tham gia lễ hội.

 • cách thức, phương thức (manner) (làm sao? how?)

Ex: People celebrate it in a special way.

Người ăn mừng lễ hội một cách đặc biệt.

People celebrate it with street fairs and live music.

Người ăn mừng lễ hội với hội chợ đường phcí và nhạc sống.

2. Ôn tộp về từ để hỏi H/ Wh-:

Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tim thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

When? —> Hỏi thông tin về thời gian

Where? —> Hỏi thông tin về nơi chốn

Who? —> Hỏi thông tin về người

Why? —> Hỏi lý do

How? —> Hỏi cách thức, phương thức

What? —> Hỏi về ý kiến/ hành động

Which (one)? —> Hỏi thông tin về sự lựa chọn

Whose? —> Hỏi thông tin về sở hữu

Whom? —> Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)

How much? —> Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

How many? —> Hỏi về lượng (đếm được)

How long? —> Hỏi về thời gian

How often? —> Hỏi về mức độ thường xuyên

How far? —> Hỏi về khoảng cách

What kind (of)? —> Yêu cầu mô tả thông tin

A CLOSER LOOK 2 (Bài tập)

Task 2. Now look at the webpage. Complete the table about the festival. 

Đáp án:

What?Cannes Film Festival
Who?Film directors, stars, critics
Where?Cannes city, France
When?May
How often?Every year
How?A panel of judges watches the new films.
Why?To award prizes for the best film

Hướng dẫn dịch:

Liên hoan phim quốc tế Cannes

Hàng năm Cannes tổ chức liên hoan phim quốc tế. Cannes là một thành phố du lịch nhộn nhịp ở Pháp, nhưng hàng năm, cứ vào tháng Năm mọi thứ ngừng lại đế chuẩn bị cho lễ hội này. Mọi người rất xem trọng liên hoan phim này. Các đạo diễn, ngôi sao điện ảnh, các nhà phê bình, tất cả đều đến dự liên hoan. Một hội đồng giám khảo xem các phim mới để trao giải cho những phim hay nhất. Giải thưởng lớn nhất là giải Cành Cọ Vàng được trao cho phim hay nhất.

Task 3. Now think about a festival you know in Viet Nam. Complete the table with information about that festival, then tell your partner about it. 

Gợi ý:

What?Mid-Autumn Festival
Who?Children
Where?All around Viet Nam
When?On the 15th of August Lunar calendar
How?Children play and have a party with mooncakes, paper doctor, lanterns and other toys.
Why?According to the traditions, they have this party to protect children from a very big bad bear.

Task 4. Join the questions to the types of answers. There may be more than one correct answer to each question. 

Đáp án:

Who - person: Đế hỏi về người.

Why - reason: Để hỏi về lí do.

Which - whole sentence (limited options): Để hói về sự lựa chọn (có giới hạn sự lựa chọn).

Whose - belonging to a person/ thing: Để hỏi về sự sở hữu.

What - whole sentence: Để hỏi về cả câu.

When - time: Để hỏi về thời gian.

Where - place: Đế hỏi về nơi chốn.

How - manner: Để hói về cách thức.

Task 5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee's answers? 

Đáp án và hướng dẫn dịch:

English

Tiếng Việt

Interviewer: Here I am with Elephant Race organizer, Phong Nguyen. What's this festival all about, Phong?

Phong: It's a race between elephants that are ridden by their owners, but actually it's a celebration of elephants.

Interviewer: When is it held?

Phong: It's normally in March.

Interviewer: Where is it held?

Phong: It's always held in Daklak. The location can change though - sometimes it's in Don village, sometimes near the river.

Interviewer: Why is it held?

Phong: Elephants are really important. They work really hard for us. The festival is our way of saying thank you to them.

Interviewer: Who comes to the festival?

Phong: Many elephants owners and local people. Also, there are more and more tourists every year.

Interviewer: How do elephants win the race?

Phong: Well, they have to reach the finish line first.

Phỏng vấn viên: Bây giờ tôi đang ở cạnh nhà tổ chức cuộc đua voi, Phong Nguyễn. Lễ hội này là gì vậy Phong?

Phong: Đó là cuộc đua giữa những chú voi.

Phỏng vấn viên: Lễ hội diễn ra khi nào?

Phong: Lễ hội thường diễn ra vào tháng Ba.

Phỏng vấn viên: Lễ hội diễn ra ở đâu?

Phong: Diễn ra ở Đắklắk. Địa điếm có thể thay đổi, tuy vậy thông thường là ở bản Đôn, thi thoảng thì ở gần dòng sông.

Phỏng vấn viên: Tại sao lễ hội lại được tổ chức?

Phong: Các chú voi rất quan trọng với người dân chúng tôi. Chúng làm việc rất chăm chi vì lợi ích của chúng tôi. Lễ hội này là lời cảm ơn của chúng tôi đối vói nhũng chú voi.

Phỏng vấn viên: Ai đến dự lễ hội?

Phong: Nhiều chú voi và người dân địa phương. Ngày càng có nhiều du khách đến thăm hàng năm.

Phỏng vấn viên: Các chú voi giành chiến thắng khi nào?

Phong: Ồ, khi chúng chạm vạch đích đầu tiên.

Task 6. Now make questions for the underlined parts.

Đáp án:

1. Where did you buy this T-shirt for your brother?

2. How often do you go to the music festival?

3. Why did your friends save money?

4. When did you go to the Flower Festival in Dalat?

5. How do the Vietnamese decorate their houses during Tet?

Đánh giá (486)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy