ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Communication (trang 21)

Unit 8: Films (Communication)

Ican

Unit 8: FILMS

Lesson 4: COMMUNICATION

Task 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. 

  • Đáp án:

1. Survey

2. Actor

3. Tom Cruise

4. Actress

5. Angelina Jolie

 

  • Audio script:

Nick: Excuse me, Duong. I’m doing a survey about favourite actors. Would it be OK if I asked you a few questions?

Duong Sure. Go ahead, Nick.

Nick: Who do you think is the best actor?

Duong: It’s Tom Cruise.

Nick: And who do you think is the best actress?

Duong: I think Angelina Jolie is.

Nick: Thank you.

 

  • Hướng dẫn dịch

- Xin lỗi Dương, tớ đang làm một bài khảo sát về những diễn viên yêu thích. Tớ có thể hỏi cậu vài câu hỏi được không?

- Chắc chắn rồi. Hỏi đi Nick.

- Cậu nghĩ ai là diễn viên nam xuất sắc nhất?

- Đó là Tom Cruise.

- Thế ai là nữ diên viên xuất sắc nhất?

- Tớ nghĩ là Angelina Jolie.

- Cảm ơn cậu nhé.

 

Task 2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. 

Hướng dẫn dịch:

Survey on favourite actors

(1) Who do you think is the best actor?

(2) Who do you think is the best actress?

Khảo sát về diễn viên yêu thích!

(1) Bạn nghĩ ai là diễn viên nam xuất sắc nhất?

(2) Bạn nghĩ ai là diễn viên nữ xuất sác nhất?

Survey on the best film

(1) What is the best film you've seen recently?

(2) Who did it star?

Khảo sát về bộ phim hay nhất

(1) Bộ phim nào hay nhất bạn xem gần đây?

(2) Ai đóng phim đó?

Survey on action films

(1) Do you enjoy action films?

(2) Is it OK for young kids to see violence on TV?

Kháo sát về phim hành động

(1) Bạn có thích phim hành dộng không?

(2) Trẻ nhỏ có nên xem cành bạo lực trên TV không?

Survey on cartoons

(1) Do you like to watch cartoon?

(2) Who is your favourite character?

Khảo sát về phim hoạt hình

(1) Bạn có thích xem hoạt hình không?

(2) Ai là nhân vật ưa thích của bạn?

Đánh giá (288)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy