ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Skills 2 (trang 13)

Unit 7: Traffic (Skills 2)

Ican

Unit 7: TRAFFIC

Lesson 6: SKILLS 2

Task 1. Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special? 

Gợi ý:

- I think this picture was taken in Vietnam. (Tôi nghĩ bức hình này được chụp ở Việt Nam.)

- There are so many types of vehicles on the roads. (Có quá nhiều phương tiện đi lại trên đường.)

 

Task 2. Look at the following headline and check your answers. 

Hướng dẫn dịch

RECORD BREAKING JAM! (KỈ LỤC ÙN TẤC GIAO THÔNG!)

Hôm qua, thành phố lớn nhất Bra-xin xảy ra một đợt tắc đường dài nhất trên thế giới, dài 295 ki-lô-mét.

 

Task 3. Now listen to the passage and choose the correct answer. 

 • Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. C

 

 • Audio script:

The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. Sao Paulo in Brazil has the world’s worst daily traffic jams. According to reports, the historical congestion record was set on June 1, 2012, with 295 kilometres of vehicle queues around the city during the evening rush hour. Some other big cities also suffer from serious congestion in the rush hour.

The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. So the number of people using the roads has risen several times. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

 

 • Hướng dẫn dịch:

Vấn đề giao thông phổ biến nhất ở các thành phố trên khắp thế giới là ách tắc giao thông. Sao Paulo ở Brazil có ùn tắc giao thông hàng ngày tồi tệ nhất trên thế giới. Theo báo cáo, hồ sơ tắc nghẽn lịch sử được thiết lập vào ngày 1 tháng 6 năm 2012, với 295 km đường đợi xe quanh thành phố trong giờ cao điểm buổi tối. Một số thành phố lớn khác cũng bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

Nguyên nhân chính của vấn đề giao thông này là sự gia tăng dân số ở các thành phố lớn. Vì vậy, số người tham gia giao thông đã tăng lên nhiều lần. Lý do thứ hai là các con đường hẹp và đôi khi không đủ tốt. Ngoài ra, nhiều người dùng đường không có sự tôn trọng các quy tắc giao thông. Kết quả là, vấn đề này ngày càng tồi tệ hơn.

 

Task 4. Tick the traffic problems in big cities in Vietnam. Then write the above in full sentences. 

 • Đáp án:

1. √

2. √

3. √

4. √

5. ×

6. √

 

 • Hướng dẫn dịch:

Một trong những vấn đề giao thông trong các thành phố lớn của chúng ta là

1. người tham gia giao thông.

2. có quá nhiều phương tiện giao thông trên đường.

3. các con đường quá nhỏ và mấp mô.

4. có tai nạn giao thông hàng ngày.

6. các thanh niên trẻ lái xe nguy hiếm.

 

Task 5. Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or a city you know well. Use the cues above, and the following outline. 

 • Gợi ý:

HoChiMinh city is very crowded and it has to face a lot of trafic problems. There are too many people using the roads. All types of vehicles are on the roads. It's very dangerous if you are not familiar with transportation here. There are some roads which are narrow and swampy when there is heavy ram. Moreover, some young people drive on the road dangerously. They don't respect the traffic rules strictly and they even play on the street with their motors.

 

 • Hướng dẫn dịch:

TP. Hồ Chí Minh rất đông đúc và nó phải đối mặt với rất nhiều vấn đề giao thông. Có quá nhiều người sử dụng giao thông đường bộ. Tất cá các loại phương tiện đều lưu thông trên đường. Thật là nguy hiểm nếu bạn không quen với giao thông ở đây. Có một số cơn đường thì nhó hẹp và ĩây lội khi có mưa lớn. Thêm vào đó, một số ngưòi tré còn lái xe trên đường một cách nguy hiểm. Họ không tuân thủ luật giao thông và thậm chi còn choi đùa trên những chiếc xe máy cúa mình trên đường phố.

Đánh giá (480)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy