ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Communication (trang 11)

Unit 7: Traffic (Communication)

Ican

Unit 7: TRAFFIC

Lesson 4: COMMUNICATION

Task 1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries.

Đáp án:

1. The UK2. Australia3. India4. Thailand5. Malaysia

 

Task 2. Why do these countries drive on the left? Listen to the text then write your answer below. 

Đáp án:

1. Some countries use the same system as the UK.

2. Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry a sword.)

 

Task 3. Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. In pairs, can you find the false driving law? 

Đáp án:

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof.                           T

2. It is illegal for women to drive in Saudi Arabia.                                                    T

3. You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand.                              T

4. In Spain, people who wear glasses have to carry a spare pair in the car.               T

5. In South Africa, you have to let animals go first.                                                  T

6. In France, you can only reverse your car on Sundays.                                           F

 

Task 4. Now, work in groups. Discuss the laws and put them in order from the strangest (No l) to the least strange (No 5). Are there strange rules in Viet Nam?

Đáp án gợi ý:

No.

Laws (luật)

1

The strangest law is "You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand". (Luật kì lạ nhất là "Bạn phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khí lái xe)

 It is a little crazy because if you forget to wear a shirt or a T-shirt, you can't drive. It's inconvenient. (Nó hơi kì lạ bời vì nếu bạn quên mặc áo sơ mi hoặc áo phông, bạn không được lái xe. Điều này thật bất tiện.)

2

In Spain, people wearing glasses have to carry a spare pair in the car. It is a little strange. (Ở Tây Ban Nha, những người đeo kính phải mang theo một kính dự phòng)

3

The law "In South Africa, you have to let animals go first" is strange. It's because animals are the first priority, not humans, (Luật "Ở Nam Phi, bạn phải nhường động vật đi trước" thật kì lạ. Điều đó tức là động vật được ưu tiên số 1, không phải con người.)

4

It's illegal for women to drive in Saudi Arabia. It's strange and unfair for women. (Phụ nữ lái xe ở Ả Rập là bất hợp pháp. Điều này kì lạ và không công bằng đối với phụ nữ.)

5

In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof. I think it's good because it's safe for the humans and the dogs. (Ở Alaska, bạn không được phép lái xe khi để một chú chó trên mui. Tôi nghĩ rằng điều đó tốt bới vì như vậy thì an toàn cho cả người và chó.)
Đánh giá (386)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy