ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Looking back and Project (trang 56-57)

Unit 5: Vietnamese food and drink (Looking back & Project)

Ican

Unit 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Add the words/ phrases you have learnt to the columns 

Đáp án

Dishes

Ingredients

Measurement

omelette

beef

noodle

rice

sandwich

meat

tofu

bread

spring roll

pork

shrimp

salt

flour

pepper

oil

onion

vsugar

chilli

sauce

a slide

a bottle

a can

a box

a teaspoon

a bar

a bag

a kilo

 

Task 2. Fill each gap with a verb from the box. 

Đáp án

1. fold

2. pour

3. beat

4. heat

5. serve

 

Task 3. Choose a/an or some for the following words. 

Đáp án

1. a banana

2. some bread

3. some beef

4. some pepper

5. some pork

6. some salt

7. an apple

8. some milk

 

Task 4. Complete the sentences with some or any. 

Đáp án

1. any

2. some

3. any

4. some, any

5. any, some

 

Hướng dẫn dịch

1. Không có quả trứng nào trong tủ lạnh cả.

2. Bạn có muôn uống chút cà phê không?

3. Có chút nước cam vắt nào trong tủ lạnh không?

4. Cô ấy có vài quả trứng nhưng cô ấy không có chút sữa nào cả.

5. Tôi đã đi câu cá nhưng tôi không bắt được con cá nào, vì vậy chúng tôi ăn tối với ít bánh mì.

 

Task 5. Make questions with How many/How much for the underlined words in the following sentences. 

Đáp án

1. How many oranges has Ann got?

2. How much milk is there in the bottle?

3. How many cans of lemonade do you need?

4. How many apples has Peter got in his bag?

5. How much rice is left in the electric cooker?

 

Task 6. Choose sentences (A-D) to complete the following conversation. Practise the conversation with a partner. 

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. C

 

Hướng dẫn dịch

Phong: Cậu có thể chỉ tớ cách nấu cơm không? Tớ nên làm gì đầu tiên?

Mi: Đầu tiên cho nước vào nồi và đun sôi với nhiệt độ cao cho đến khi nước sôi.

Phong: Tớ cần làm gì khi nước sôi?

Mi: Khi nước sôi, cho gạo vào và để nó sôi trong 5 phút.

Phong: Sau đó thì sao?

Mi: Sau đó khuấy đều.

Phong: OK, sau đó là gì?

Mi: Nấu với nhiệt độ thấp hơn trong 15 phút trước khi cậu có thể ăn nó.

Phong: À. Cảm ơn cậu nhé.

 

 

PROJECT

Task 1. Read this page from a cook book on how to make the perfect pancake. 

Gợi ý

Preparation time: 5 minutes Ingredients

Thời gian chuẩn bị: 5 phút Thành phần

- two eggs.

- three teaspoons of sugar.

- four tablespoons of flour.

- one cup of of milk.

- 2 quả trứng.

- 3 muỗng cà phê đường.

- 4 muỗng canh bột mì -1 cốc sữa.

 

Cooking time: 10 minutes

1. Beat the eggs together with sugar, flour and milk. (Đập trứng vói hỗn hợp đường, bột mì, sữa.)

2. Heat the oil over medium heat in a frying pan. (Làm nóng dầu với lửa vừa trong chảo.)

3. Pour about 1/4 cup of the mixture into the pan at a time. (Đổ khoảng 1/4 hỗn hợp vào cùng lúc.)

4. Cook until golden. (Nấu cho đến khi bánh vàng.)

5. Serve with some vegetables. (Ăn kèm với rau.)

 

Task 2. Choose one of your favourite dishes and write a recipe for it. 

Gợi ý

TÀU HỦ CHIÊN

Preparation time (Thời gian chuẩn bị): five minutes (5 phút)

Ingredients (Thành phần):

- 1 slice of tofu (một miếng tàu hủ)

- 1 teaspoon of salt (một muỗng cà phê muối)

- 1 teaspoon of pepper (một muỗng cà phê tiêu)

- 20 gram of citronella (20 gram sả)

- some chilies (một ít ớt)

- 1 tablespoon of oil (một muỗng canh dầu ăn)

Cooking time (Thời gian nấu): 10 minutes (10 phút)

1. Put citronella, salt, pepper, chilies together into a bowl and stir.

Bỏ sả, muối, tiêu, ớt vào một cái tô và trộn đều.

2. Cut tofu into small square pieces and put them into the bowl with mixture.

Cắt tàu hủ thành những miếng hình vuông nhỏ và bỏ chúng vào tô có hỗn hợp sẵn.

3. Heat the oil over medium heat in a frying pan.

Đun nóng dầu với nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong chảo chiên.

4. Pour the mixture of tofu and spices into the pan.

Đổ hỗn hợp tàu hủ và gia vị vào chảo.

5. Overlap and fry tofu untit it’s golden and It smells fragrant.

Lật các mặt và chiên tàu hủ đến khi nó vàng đều và có mùi thơm.

6. Serve with vegetable (salad and tomato).

Ăn kèm với rau (xà lách và cà chua).

 

Đánh giá (438)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy