ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Looking back and Project (trang 46-47)

Unit 4: Music and Arts (Looking back & Project)

Ican

Unit 4: MUSIC AND ARTS

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

Đáp án

Task 1. Match the words in column A with the ones in column B. 

Đáp án

1. e

2. c

3. b

4. a

5. d

 

Task 2. Put a word from the box in each gap to complete the passage. 

Đáp án

1. music

2. arts

3. stages

4. go

5. films

 

Hướng dẫn dịch

Glastonbury là lễ hội trình diễn nghệ thuật lớn nhất thế giới. Nó được tổ chức hàng năm tại ngôi làng Pilton, gần Glastonbury, Somerset, Anh. Nó nổi tiếng về âm nhạc đương đại. Nó cũng nổi tiếng về nhảy, hài kịch, kịch, xiếc và các loại hình trình diễn nghệ thuật khác.

Lễ hội dầu tiên được tổ chức vào thập niên 1970. Kể từ đó, nó được tổ chức hàng năm và lớn hơn về quy mô. Những sân khấu khác được sắp xếp cho các màn trình diễn. Lễ hội kéo dài ba hoặc bốn ngày ở ngoài trời. Tất cả mọi người tiên khắp thế giới đều đến lễ hội Glastonbury. Bây giờ lễ hội tiếp đón khoảng 150.000 người tham dự. Lễ hội cũng sản xuất ra các bộ phim và các album ca nhạc.

 

Task 3. Put the words/ phrases from the box in the gaps to complete the sentences. 

Đáp án

1. art gallery

2. Artistic

3. films

4. in person

5. sung

 

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có thể xem nhiều bức chân dung thú vị trong triển lãm nghệ thuật đó.

2. Bạn tôi vẽ đồ vật rất giỏi, nhưng tôi không có óc thẩm mỹ như anh ấy.

3. Các bộ phim thường có hơn một diễn viên.

4. Tôi thích xem ca nhạc trực tiếp, không phải trên ti vi.

5. Bạn có biết bài hát được hát nhiều nhất trên thế giới là bài Happy Birthday không?

 

Task 4. Rewrite these sentences, using the words in brackets. 

Đáp án

1. The photograph is not as big as the painting.

2. My paintings isn't as expensive as this painting.

3. This picture isn't different from the picture in our room.

4. The film we saw last week isn't as interesting as this one.

5. The journey was not as long as we thought at first.

 

Task 5. Complete the following sentences, using "too" or "either" 

Đáp án

1. too

2. either

3. either

4. too

5. too

 

Hướng dẫn dịch

1. Những thiếu niên ở Hàn Quốc nghe K-pop, và những thiếu niên ở Việt Nam cũng vậy.

2. Những bức hình này không rõ, và những bức hình kia cũng không rõ.

3. Tôi không bao giờ xem phim kinh dị và em trai tôi cũng không.

4. Peter học nhạc ở trường và Alice cũng vậy.

5. Dương thích đọc sách và Châu cũng vậy.

 

Task 6. Match the questions 1-6 with the answers A-F. 

Đáp án

1. B

2. A

3. E

4. C

5. D

6. F

 

Hướng dẫn dịch

Finished! Now I can ...

✓✓

✓✓✓

Nói về âm nhạc và nghệ thuật   
Sử dụng cấu trúc (not) as ... as, the same as, diferentfrom dể so sánh các người và các vật   
Sử dụng too, either   
Viết một thư mời theo phong cách thân mật   

 

 

PROJECT

Dịch yêu cầu đề bài:

Task 1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below. 

Hướng dẫn dịch

Tranh Đông Hồ được làm ớ làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, khắc họa nhũng con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thống với những màu sắc tự nhiên rất đẹp. Người ta thường mua và thưởng lãm chúng trong dịp Tết.

 

Task 2. Based on the information about Dong Ho paintings and your own ideas, draw a picture of animals or the things around you. Write a few sentences to describe your picture. Think of the following before you start painting. 

- Content: (an animal, a tree, a flower, a person ...) (Nội dung: một con vật, một cây xanh, một bông hoa, một người...)

- Materials: (pencil, crayon, paper, canvas ...) (Chất liệu: bút chi, bút màu, giấy vẽ, giá vẽ...)

- Colours: (red, yellow, blue ...) (Màu sắc: đỏ, vàng, xanh da trời...)

Organize a painting exhibition among the class members. Write a few sentences comparing different paintings. (Tổ chức một buổi triễn lãm tranh giữa các bạn trong lớp. Viết vài câu so sánh sự khác biệt của các tranh.)

 

Gợi ý:

- I draw a painting of a cat. I draw it by pencil and crayon (grey) on the white paper. The cat has two colors: white and grey. It has the long tail and the tail is up to the air. The cat’s a little fat.

Tôi vẽ một bức tranh về một con mèo. Tôi vẽ nó bằng bút chì và bút chì màu xám trên giấy trắng. Con mèo có hai màu: trắng và xám. Nó có cái đuôi dài và cái đuôi hướng lên trời. Con mèo hơi mập.

- Nam draws a pig. The pig is pink and is drawn on the white paper.

Nam vẽ con lợn. Con lợn màu hồng và vẽ trên giấy trắng.

- Lan draws her sister. Her sister is old and very tall. She draws it on the white paper.

Lan vẽ em gái của cô ấy. Em gái của cô ấy thì già và rất cao. Cô ấy vẽ em gái mình trên giấy trắng.

 

So sánh:

- The painting of Nam is not very different from my painting. It’s about animal. His pig is not as small as my cat. He draws it on the white paper, too.

Tranh của Nam không khác tranh của tôi lắm. Bạn vẽ con vật. Con lợn của Nam không bé như con mèo của tôi. Bạn ấy vẽ nó trên giấy trắng.

- Lan’s painting is as beautiful as Nam’s painting, but it’s about person, her sister. She draws it on the white paper, too.

Bức tranh của Lan đẹp như của Nam, nhưng vẽ về con người, em cô ấy. Cô ấy cũng vẽ nó trên giấy trắng.

 

Đánh giá (297)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy