ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Looking back and Project (trang 34-35)

Unit 3: Community service (Looking back & Project)

Ican

Unit 3: COMMUNITY SERVICE

Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT

LOOKING BACK

Task 1. Match the verbs in blue with the correct words in the box. 

Đáp án

donate: food, books, clothing, blood.

provide: evening classes, food, care, books, education, clothing, attention.

help: the community, homeless people, the elderly, the disabled.

 

Task 2. Circle the best answer. 

Đáp án

1. never

2. Last week

3. already

4. yet

5. yesterday

 

Hướng dẫn dịch

1. Bởi vì Minh chưa từng làm việc cho một cửa hàng từ thiện, nên anh ấy thực sự muốn làm.

2. Tuần rồi chúng tôi đã thăm trẻ em bị bệnh ở Bệnh viện Việt Đức.

3. Nhung vừa hoàn thành tất cả bài tập về nhà.

4. Bạn đã đọc cuốn sách đó chưa?

5. Vâng, tôi đã hoàn thành nó hôm qua.

 

Task 3. Put the verbs in the past simple or the present perfect.

Đáp án

1. has ... met

2. visited

3. has visited

4. did...write

5. has...written

 

Hướng dẫn dịch

1. Anh ấy nghĩ cô ấy là cô gái tốt bụng nhất mà anh ấy từng gặp.

2. Cô ấy đã thăm Huế khi cô ấy còn nhỏ.

3. Cô ấy đã thăm Huế một lần.

4. Shakespeare đã viết bao nhiêu vở kịch?

5. Cho đến giờ cô ấy đã viết bao nhiêu vở kịch?

 

Task 4. Finish the sentences below. 

Đáp án

1. ... it's very cheap.

2. ... if s cold outside.

3. ... she is very kind.

4. ... they need our help.

5. ... she teaches them a lot of good things.

 

Hướng dẫn dịch

1. Họ đã quyết định mua xe hơi đó vì động cơ rất tốt.

2. Mặc áo khoác ấm vào vì tối nay trời sẽ lạnh đó.

3. Anh ấy thích cô ấy bởi vì cô ấy tốt bụng.

4. Chúng ta hãy giúp đỡ trẻ em đường phô" bởi vì trẻ không may như chúng ta.

5. Bởi vì cô ấy yêu thương học sinh của cô ấy, nên cô ấy làm việc rất chăm chỉ để cải thiện việc dạy học của mình

 

Task 5. Role-play. Student A is a reporter and Student B is a volunteer. Student A asks the questions and writes down student B's answers. Then swap your roles. Use the following questions as prompts: 

Hướng dẫn dịch

Student A (Học sinh A)

Bạn tham gia chương trình "Khu phố của chúng tôi" 6 tháng trước bởi vì bạn muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến du khách quốc tế và đê’ luyện tập tiếng Anh. Bạn đã thực hiện các tour bằng tiếng Anh, giúp đỡ du khách chơi các trò chơi truyền thống Việt Nam. Tháng trước bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi bạn nhận được một lá thư cảm ơn từ 2 du khách úc, những người rất thích các tour của bạn.

• When did you start working for your organisation, Our Town?

→ I started 6 months ago.

• Why did you decide to volunteer?

→ Because I wanted to introduce Vietnamese culture to foreigners and practise English.

• What have you done so far with Our Town?

→ We've given tours in English, and helped visitors play traditional Vietnamese games.

• Was there anything that made you happy with your work last month?

→ Yes, there was. Last month we felt happy when we received a thank you letter from tow Australian visitors who liked the tours very much.

 

Hướng dẫn dịch

Student B (Học sinh B)

Bạn tham gia chương trình Big Heart 2 năm trước bởi vì bạn muốn giúp đõ mọi người trong bệnh viện. Bạn đã hiển máu 2 lần, đã tặng quà cho trẻ em bị ốm. Tháng trước bạn thấy rất vui khi chính bạn đã tự làm lồng đèn trung thu và tặng nó cho một cô bé ở trong bệnh viện. Cô bé rất thích nó.

• When did you start working for your organisation, Big Heart?

→ I started 2 years ago.

• Why did you decide to volunteer?

→ Because I wanted to help people in the hospitals.

• What have you done so far with Big Heart?

→ We donated blood twice, and given presents to sick children.

• Was there anything that made you happy with your work last month?

→ Yes, there was. Last month we felt happy when we made a Mid-Autumn Festival lantern ourselves and gave it to a little girl in the hospital who loved it so much.

 

 

PROJECT

Hướng dẫn dịch

Think about your local area. What needs to be done to make things better. What can you do to help?

(Hãy suy nghĩ ve địa phương bạn. Đỉêu gì cần làm để giúp địa phương của bạn? Bạn có thể làm gì đểgiúp ích cho địa phương?)

I think that my local area needs to have more trees because the air is polluted. It needs to be fresher. I will ask my classmates to plant trees with me. If 11 be very useful.

(Tôi nghĩ rằng khu phố của tôi cần thêm cây bởi vì không khí bị ô nhiễm. Không khí cần phải trong lành hơn. Tôi sẽ kêu gọi bạn cùng lớp của tôi trồng cây với tôi. Nó sẽ rất hữu ích.)

Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help?

(Nghĩ về lớp học của bạn. Có điêu gì cân phải làm không? Bạn có thể làm gì để giúp lớp học của bạn?)

I think my classroom should be cleaned more often. We need to put a waste basket at the comer of the class too. I will ask our teacher and the student president to popularize it.

(Tôi nghĩ rằng lóp tôi cần được dọn dẹp nhiều hơn. Chúng tôi cũng cần 1 thùng rác để ở góc lóp nữa. Tôi sẽ đề nghị cô giáo và lớp trưởng để phổ biến nó.)

Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help?

(Nghĩ về trường của bạn. Điêu gì cần làm để nó trở thành một nơi tốt hơn? Bạn có thể làm gì đểgiúp đỡ?)

We need to plant more trees ỉn the school to make the air fresher and provide shade. I will ask my head teacher, my friends and the student president to help.

(Chúng tôi cần trồng thêm cây trong trường để làm không khí trong lành và thêm bóng mát. lồi sẽ đề nghị cô giáo chủ nhiệm, bạn bè và lớp trưởng giúp đỡ.)

Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends?

(Nghĩ về các bạn cùng lớp của bạn. Có người bạn nào cân được giúp đỡ không? Bạn có thể làm gì đểgiúp đỡ?)

I think there is one classmate in my class who is in need. She is Minh Thu and she comes from a poor family but she studies very well. Her mother is sick and we need to help her to take care of her mother.

(Tôi nghĩ rằng có một người bạn trong lóp tôi cân sự giúp đõ. Bạn ấy là Minh Thư, cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng bạn ấy học rất giỏi. Mẹ bạn ấy bị Ốm và chúng tôi cần giúp bạn ấy chăm sóc mẹ.)

Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help?

(Nghĩ về người dân ở địa phương của bạn. Họ cần gì? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ?)

I think the people ỉn my community need a park. We need a park to go for a walk and enjoy fresh air. We also need a playground for children because our playground is too small. We will ask our mayor to help US.

(Tôi nghĩ rằng người dân ở địa phương tôi cần một công viên. Chúng tôi cần một công viên để đi dạo và tận hưởng không khí trong lành. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cần một sân chơi dành cho trẻ em vì sân hiện tại chật quá. Chúng tôi sẽ đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ.)

 

Đánh giá (360)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy