ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Skills 2 (trang 55)

Unit 11: Travelling in the future (Skills 2)

Ican

Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

Lesson 6: SKILLS 2

Task 1. Look at the picture. Which do you think are the correct options below? 

Đáp án:

1. can2. doesn't3. easy4. can't5. is

 

Hướng dẫn dịch:

1. Phương tiện này có thể bay được.

2. Nó không cần người lái.

3. Học cách lái phương tiện này thì dễ.

4. Chúng ta không thể mua chúng hôm nay.

5. Nó rất nhanh.

 

Task 2. Now listen and check your answer. 

Audio Script:

I'm here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago.

So this vehicle is called TF-XTM . It was designed in 2013, but it will take a couple of years before you can own yours. It's a kind of driverless car and airplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kph - impressive, isn't it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TF-XTM is simple; you’ll be able to do it just after a few hours!

Hướng dẫn dịch:

Tôi đang ở sân bay Nội Bài để kể cho các bạn nghe về chiếc ô tô bay thần kỳ này. Nó vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài cách đây 15 phút.

Phương tiện này được gọi là TF-XTM . Nó được thiết kế năm 2013, tuy vậy sẽ mất khoảng 2 năm trước khi bạn có thể sở hữu nó. Nó là một loại ô tô hoặc là máy bay không người lái. Nó có nhiều lợi ích lắm. Với hệ thống tự động của nó, chiếc ô tô này có thể tránh được tắc đường. Nó di chuyển với tốc độ 300 km/ giờ - thật ấn tượng, đúng không? Nó có 4 chỗ ngồi, do vậy gia đình hoặc bạn bè của bạn có thể cùng đi. Điều thú vị nhất là việc học lái phương tiện này rất đơn giản: Bạn sẽ có thể lái nó chỉ sau vài giờ!

 

Task 3. Listen again and answer the following questions. 

Đáp án:

1. The vehicle is called TF-X.

2. It can travel at 300 kph.

3. It was designed in 2013.

 

Task 4. Tick (✓) the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording. 

Đáp án:

1. It can avoid traffic

2. It can avoid bad weather.

(not mentioned)

3. It travels fast.

4. You can invite three of your relatives or friends to travel with you in this vehicle at the same time.

5. Lesrning to driver it is simple.

 

Task 5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit. Include both facts and opinions about the vehicle.

Gợi ý:

That's an airplane. It looks like a normal airplane but it's very modem. It is powered by solar energy. Its speed is very high. Its wings are designed like a panel. It converts sunlight into energy. I think if s a very modem and eco-friendly device. It will be an airplane of the future.

Đánh giá (487)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy