ican
Toán 6
Luyện tập chung (trang 75)

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ SỐ NGUYÊN

Ican

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ SỐ NGUYÊN

Bài 3.44 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 75)

a) Tích P mang dấu âm.

b) Dấu của P sẽ mang dấu dương nếu đổi dấu ba thừa số của nó.

Bài 3.45 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 75)

a) \(\left( -12 \right).\left( 7-72 \right)-25.\left( 55-43 \right)=\left( -12 \right).\left( -65 \right)-25.12=\left( -12 \right).\left( -65+25 \right)=\left( -12 \right).\left( -40 \right)=480\)

b) \(\left( 39-19 \right):\left( -2 \right)+\left( 34-22 \right).5=20:\left( -2 \right)+12.5=-10+60=50\)

Bài 3.46 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 75)

\(\begin{array}{l} A = 5ab - 3\left( {a + b} \right)\\ A = 5.4.\left( { - 3} \right) - 3.\left[ {4 + \left( { - 3} \right)} \right]\\ A = 20.\left( { - 3} \right) - 3.1\\ A = - 63 \end{array}\)

Bài 3.47 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 75)

a) \(17.\left[ 29-\left( -111 \right) \right]+29.\left( -17 \right)=17.\left( 29+111 \right)-29.17=17.29+17.111-29.17=17.111=1887\)

b) \(19.43+\left( -20 \right).43-\left( -40 \right)=43.\left[ 19+\left( -20 \right) \right]+40=43.\left( -1 \right)+40=-43+4-3\)

Bài 3.48 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 75)

a) Ư \(\left( 15 \right)=\left\{ -15,-5,-3,-1,1,3,5,15 \right\}\)

Ư \(\left( -25 \right)=\left\{ -25,-5,-1,1,5,25 \right\}\)

b) ƯC \(\left( 15,-25 \right)=\left\{ -5,-1,1,5 \right\}\)

Bài 3.49 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 75)

Người công nhân được lĩnh số tiền lương là: \[230.50\text{ }000-8.10\text{ }000=11\text{ }420\text{ }000\] (đồng)

Đánh giá (388)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy