ican
Toán 6
Luyện tập chung (trang 43)

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ QUAN HỆ CHIA HẾT, TÍNH CHẤT CHIA HẾT, DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ SỐ NGUYÊN TỐ

Ican

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ QUAN HỆ CHIA HẾT, TÍNH CHẤT CHIA HẾT, DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ SỐ NGUYÊN TỐ

Bài 2.25 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 43)

a) Các số chia hết cho 5 là: \(130;135;105;150;305;350;310;315;510;530\) .

b) Các số chia hết cho 3 là: \(135;153;315;351;513;531;105;150;501;510\) .

Bài 2.26 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 43)

\(\begin{array}{l} A = {4^2}{.6^3} = 4.4.6.6.6 = {2^2}{.2^2}.2.3.2.3.2.3 = {2^7}{.3^3}\\ B = {9^2}{.15^2} = 9.9.15.15 = {3^2}{.3^2}.3.5.3.5 = {3^6}{.5^2} \end{array}\)

Bài 2.27 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 43)

a) Vì \(100\vdots 4\) nên để \((100-x)\vdots 4\) thì \(x\vdots 4\)

\(\Rightarrow \) x là bội của 4

Mà \(x\le 22\Rightarrow x\in \left\{ 0;4;8;12;16;20 \right\}\)

b) Vì \(18\vdots 9,90\vdots 9\) nên để \((18+90+x)\vdots 9\) thì \(x\vdots 9\)

\(\Rightarrow \) x là bội của 9

Mà \(x\le 22\Rightarrow x\in \left\{ 0;9;18 \right\}\)

Bài 2.28 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 43)

Vì số người trong mỗi nhóm bằng nhau và mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người nên số người trong mỗi nhóm là ước của 40 và lớn hơn 3.

Vậy số người mỗi nhóm có thể bằng: \(4;5;8;10;20\) .

Bài 2.29 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 43)

Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40 là:

+) 3 và 5

+) 5 và 7

+) 11 và 13

+) 17 và 19

+) 29 và 31.

Đánh giá (320)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy