ican
Toán 6
Luyện tập chung (trang 27)

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN VÀ THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

Ican

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN VÀ THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1.50 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống Trang 27)

a) \(36-18:6=36-3=33\)

b) \({{2.3}^{2}}+24:6.2=2.9+4.2=18+8=26\)

c) \({{2.3}^{2}}+24:\left( 6.2 \right)=2.9+24:12=18+2=20\)

Bài 1.51 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống Trang 27)

a) \({{3}^{3}}:{{3}^{2}}={{3}^{3-2}}=3\)

b) \({{5}^{4}}:{{5}^{2}}={{5}^{4-2}}={{5}^{2}}\)

c) \({{8}^{3}}{{.8}^{2}}={{8}^{3+2}}={{8}^{5}}\)

d) \({{5}^{4}}{{.5}^{3}}:{{5}^{2}}={{5}^{4+3-2}}={{5}^{5}}\)

Bài 1.52 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống Trang 27)

Diện tích toàn phần của hình chộp chữ nhật là: \(2.\left( a.b+b.c+c.a \right)\)

Khi \(a=5cm;b=4cm;c=3cm\) , giá trị biểu thức trên là: \(2.\left( 5.4+4.3+3.5 \right)=94\left( c{{m}^{2}} \right)\)

Bài 1.53 (Sách Toán kết nối tri thức với cuộc sống Trang 27)

a) \(110-{{7}^{2}}+22:2=110-49+11=72\)

b) \(9.\left( {{8}^{2}}-15 \right)=9.\left( 64-15 \right)=9.49=441\)

c) \(5.8-\left( 17+8 \right):5=40-25:5=40-5=35\)

d) \(75:3+{{6.9}^{2}}=25+6.81=25+486=511\)

Đánh giá (375)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy