ican
Toán 6
Luyện tập chung (trang 21)

LUYỆN TẬP CHUNG

Ican

LUYỆN TẬP CHUNG

Bài 1.31 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 21)

a) Viết tập hợp A:

Cách 1: \(A=\left\{ 4;5;6;7 \right\}\)

Cách 2: \(A = \left\{ {x \in N|3 < x \le 7} \right\}\)

b) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10 là: \(B=\left\{ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 \right\}\) .
Các số tự nhiên không phải là phần tử của tập hợp A là \(0;1;2;3;8;9\) .

Bài 1.32 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 21)

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là 1000.

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023.

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn là 2046.

d) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ là 1357.

Bài 1.33 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 21)

Chữ số cần tìm là chữ số 0.

Vì 0 nhân với bất kì số nào đều bằng 0 nên giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào.

Bài 1.34 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 21)

Xe ô tô đó chở tất cả số ki-lô-gam gạo và ngô là:

\(30.50+40.60=3900\left( kg \right)\)

Bài 1.35 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 21)

Số tiền điện cho 50 số đầu tiên là: \[1\text{ }678.50=83\text{ }900\] (đồng)

Số tiền điện phải trả cho 50 số tiếp theo là: \[1\text{ }734.50=86\text{ }700\] (đồng)

Số tiền điện phải trả cho 15 số cuối cùng là: \[2\text{ }014.15=30\text{ }210\] (đồng)

Tổng số tiền mà ông Khánh phải trả là: \[83\text{ }900+86\text{ }700+30\text{ }210=200\text{ }810\] (đồng)

Đánh giá (460)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy