ican
Toán 6
Bài tập cuối chương I

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Ican

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1.54 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 28)

Ta có số tự nhiên a là: \[15\text{ }267\text{ }021\text{ }908\] .

a) Số a có 11 chữ số. Tập hợp các chữ số của a là: \(A=\left\{ 0;1;2;5;6;7;8;9 \right\}\)

b) Số a có \[267\] triệu, chữ số hàng triệu là chữ số 7.

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở hàng chục tỉ và hàng nghìn.

Chữ số 1 ở hàng chục tỉ có giá trị bằng\[10\text{ }000\text{ }000\text{ }000\] .

Chữ số 1 ở hàng nghìn có giá trị bằng \[1\text{ }000\] .

Bài 1.55 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 28)

a) Số \[2\text{ }020\] là số liền sau của số \[2\text{ }019\] và là số liền trước của số\[2\text{ }021\] .

b) Số liền trước của số a là số \(a-1\) , số liền sau của số a là số \(a+1\) .

c) Trong các số tự nhiên, số 0 không có số liền trước, không có số nào không có số liền sau.

Bài 1.56 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 28)

a) \[21\text{ }759.1\text{ }862=40\text{ }515\text{ }258\]

b) \[3\text{ }789:231=16\] (dư 93)

c) \[9\text{ }848:345=28\] (dư 188)

Bài 1.57 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 28)

\(\begin{array}{l} 21.\left[ {\left( {1245 + 987} \right):{2^3} - 15.12} \right] + 21\\ = 21.\left( {2232:8 - 180} \right) + 21\\ = 21.\left( {279 - 180} \right) + 21\\ = 21.99 + 21\\ = 21.\left( {99 + 1} \right)\\ = 21.100\\ = 2100 \end{array}\)

Bài 1.58 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 28)

Ta có: \(320:45=7\) (dư 5) nên có 7 xe xếp đủ 45 chỗ ngồi và còn thừa 5 bạn.

Vậy nhà trường cần thuê ít nhất 8 xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh.

Bài 1.59 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 28)

Trong phòng chiếu phim có tổng số ghế là: \(18.18=324\) (ghế)

a) Số vé bán được trong tối thứ Sáu là: \[10\text{ }550\text{ }000:50\text{ }000=211\] (vé)

Số vé không bán được là: \[324-211=113\] (vé)

b) Số tiền bán vé thu được là: \[324.50\text{ }000=16\text{ }200\text{ }000\] (đồng)

c) Số vé đã bán được vào Chủ nhật là: \(324-41=283\) (vé)

số tiền bán vé thu được là: \[283.50\text{ }000=14\text{ }150\text{ }000\] (đồng)

Đánh giá (359)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy