ican
Giải SGK Văn 6 Cánh diều
Tự đánh giá 5 (trang 104)

Tự đánh giá

Ican

TỰ ĐÁNH GIÁ

Đọc bản đồ họa thông tin và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Câu 1 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 105)

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin.

Câu 2 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 105)

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Câu 3 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 105)

B. Tháng 8 - 1945.

Câu 4 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 105)

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

Câu 5 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 105)

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý.

Câu 6 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 105)

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

Câu 7 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 105)

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin trong văn bản.

Câu 8 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 106)

B. Một thời điểm quan trọng.

Câu 9 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 106)

Mốc thời gian quan trọng nhất trong tháng Tám năm 1945 là mốc quan trọng nhất vì mốc thời gian này đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến…

Câu 10 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 106)

Việc sử dụng hình thức đồ họa thông tin với nhiều hình ảnh, kí hiệu để chuyển tải thông tin; ngôn từ ít, cô đọng; ngôn ngữ và hình ảnh, kí hiệu bổ sung thông tin cho nhau; thích hợp với mục đích giới thiệu thông tin về một sự kiện một cách nhanh chóng, rõ ràng, ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Đánh giá (490)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy