ican
Giải SGK Văn 6 Cánh diều
Thực hành tiếng Việt 4 (trang 96)

Thực hành tiếng Việt

Ican

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

(MỞ RỘNG VỊ NGỮ)

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Open location width

- Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, hoạt động chỉ, trạng thái, điểm đặc biệt của sự vật, hiện tượng ở chủ đề. Vị trí thường được thể hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì, Làm sao ?, Như thế nào? hoặc là gì? . Có thể có một hoặc nhiều vị trí.

- Để phản hồi đầy đủ khách hàng quan và biểu thị tình cảm, chế độ của người viết (người nói), định vị được mở rộng thành cụm từ. Động từ, tính từ khi làm nhiệm vụ có khả năng mở rộng thành cụm động từ, cụm tính từ, bao gồm từ, tính từ là chính tiền tố (trung tâm) và một số thành phần phụ thuộc trước hoặc sau trung tâm.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 96)

* Những câu lệnh được mở đầu bằng thời gian trạng thái chỉ trong văn bản Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ:

- Sau 56 ngày chiến đấu dũng cảm , quân đội và dân chúng đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đoàn chiến thắng lợi toàn diện .

- Ngày 7/5/1954 , chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng .

=> The time to set up the job are said to in the statement; làm cho nội dung câu được đầy đủ, chính xác.

* Những câu lệnh được mở đầu bằng thời gian trạng thái chỉ trong văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”:

- Ngày 4/5/1945 , Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.

- Giữa tháng 5 , Người yêu cầu Trung úy Giôn, báo cáo của OSS (cơ quan quản lý chiến trường Mỹ), điện về Côn Minh, đề nghị thả dù cho Người cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

- Ngày 22/8/1945 , Bác rời Tân Trào về Hà Nội .

- Tối 25/8 , Người vào nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang .

- Sáng 26/8/1945 , Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, bàn các vấn đề như chủ trương đối nội, đối ngoại trong tình hình mới; chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập, tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ ra mắt nhân dân .

- Ngày 27/8/1945 , Người tiếp cận các trưởng mới tham gia Chính phủ và đề nghị đầu tháng 9, Chính phủ ra mắt quốc dân và đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người được chuẩn bị .

- Ngày 28 và 29/8, ban ngày , Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, trụ sở của Chính phủ lâm thời .

- Buổi tối, tại 48 Hàng Ngang , căn hộ vừa là phòng ăn, vừa là phòng tiếp khách, Bác tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập ở một cái bàn tròn .

- Ngày 30/8 , Bác mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập .

- Ngày 31/8 , Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn độc lập .

- 14 giờ ngày 2/9/1945 , trong cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, trên diễn đàn cao và trang nghiêm, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn ngữ Độc lập do Người khởi thảo, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa .

=> Việc sử dụng câu mở đầu bằng thời gian trạng thái hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hiển thị các lần diễn biến sự kiện theo thời gian.

Câu 2 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 96)

Câu

Vị trí

Định vị cấu trúc

Một.

mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa

cụm từ

NS.

tan vỡ

from

NS.

Reserved big section, time edit the “Tuyên ngôn Độc lập”

cụm từ

NS.

Edit the version to be a Viên phủ Chính phủ duyệt

cụm từ

Câu 3 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 96)

Câu

Vị trí là động từ

Vị trí là tính từ cụm

Một.

bây giờ thành cái áo dài tận đuôi đuôi

- Trung tâm: thành

- Phụ tố thành phần: bây giờ, cái áo dài xuống tận đuôi

trước kia ngắn hủn hoẳn

 

- Trung tâm: short

- Phụ tố thành phần: trước kia, hủn hoẳn

NS.

trả lời tôi bằng giọng rất buồn rầu

- Trung tâm: trả lời

- Phụ tố thành phần: tôi, bằng một giọng rất buồn

 

NS.

bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn độc lập”

- Trung tâm: bổ sung

- Phụ tố thành phần: một số điểm, vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập”

 

NS.

read “Tuyên ngôn Độc lập” tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

- Trung tâm: read

- Phụ tố thành phần: “Tuyên ngôn Độc lập”, tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945

 

Câu 4 (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1 - trang 96)

Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” để lại nhiều ấn tượng đậm nét với người đọc theo cách trình bày thông tin theo thời gian thứ tự; đưa ra nhiều chi tiết thông tin, công cụ có thể giúp người đọc hình dung quá trình viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Đồng thời, qua chính những thông tin đó, mỗi người dân Việt Nam càng thêm yêu quý, kính trọng lãnh tụ Việt Nam. Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam . (Vị trí là cụm động từ)

Đánh giá (266)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy