ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Skills 2 (trang 65)

Unit 6: Our Tet holiday - Skills 2

Ican

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

Lesson 6: Skills 2

Listening

Task 1: Nguyen is writing to his penfriend Tom about how his family prepares for Tet. Listen and tick (✓) the things you hear.

Nội dung bài nghe:

Dear Tom,

Tet is coming, and I'm very happy. We do a lot of things before Tet. We throw some old things away. We clean and decorate our homes. My mother goes shopping and buys food, red envelopes, and peach flowers. She also buys new clothes for us. My father makes Banh Chung and cooks them on an open fire. He says that I should make some wishes at Tet, and I shouldn't break anything. It brings bad luck.

Yours

Nguyen

Hướng dẫn dịch:

Tom thân mến,

Tết đến rồi mình vui lắm. Chúng mình làm rất nhiều việc trước Tết. Chúng mình vứt bỏ một số thứ cũ đi. Chúng mình dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Mẹ đi mua sắm và mua thực phẩm, bao lì xì, hoa đào. Mẹ cũng mua quần áo mới cho chúng tôi. Bố mình làm bánh chưng và nấu chúng trên bếp lửa. Bố nói rằng mình nên có một số điều ước vào ngàyTết, và mình không nên phá vỡ bất cứ đồ vật gì. Nó mang lại những điều không may mắn.

Bạn của bạn

Nguyên

Đáp án:

1. old things

(đồ đạc cũ)

2. peach flowers

(hoa đào)

3. new clothes

(quần áo mới)

4. cakes

(bánh)

 

5. wishes

(điều ước)

6. good luck

(vận may)

 

 

Task 2: Listen again and answer the questions in one or two words.

(Nghe lại và trả lời câu hỏi trong 1 hoặc 2 từ.)

Đáp án:

1. Old things.

(Họ ném gì trước Tết? – Đồ đạc cũ.)

2. (Their) homes.

(Họ làm sạch và trang trí cái gì? – Nhà của họ.)

3. Red.

(Các bao lì xì màu gì? – Màu đỏ.)

4. (His) father.

(Ai nấu bánh chưng? – Bố bạn ấy.)

5. Anything.

(Họ không nên làm vỡ cái gì? – Bất cứ thứ gì.)

Writing

Task 3: Work in groups. Discuss and make a list of four things that you think children should and shouldn't do at Tet.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận và lập danh sách 4 việc và em nghĩ trẻ em nên và không nên làm vào ngày Tết.)

Đáp án:

1. Children should help their parents decorate their houses.

(Trẻ em nên giúp đỡ bố mẹ trang trí nhà cửa.)

2. Children should wear beautiful clothes.

(Trẻ em nên mặc quần áo đẹp.)

3. Children shouldn't break things.

(Trẻ em không nên làm vỡ đồ đạc.)

4. Children shouldn't play loud music.

(Trẻ em không nên mở nhạc to.)

Task 4: Complete the email, using your ideas in 3.

(Hoàn thành thư điện tử, sử dụng ý kiến của em ở bài 3.)

Đáp án:

Dear Trang,

Tet is coming. I will tell you more about our Tet. At Tet, we should help their parents decorate their houses. We should wear beautiful clothes, too. But we shouldn't break things. We shouldn't play loud music, either.

Please write and tell me about your New Year celebration.

Yours,

Lan

Hướng dẫn dịch:

Trang thân mến,

Tết đang đến. Mình sẽ cho bạn biết thêm về Tết của chúng mình. Vào ngày Tết, trẻ con nên giúp đỡ bố mẹ trang trí nhà cửa. Chúng mình cũng nên mặc quần áo đẹp nữa. Nhưng chúng mình không nên làm vỡ đồ đạc. Chúng mình cũng không nên mở nhạc to.

Hãy viết và kể cho mình nghe về lễ đón năm mới của bạn nhé.

Bạn của bạn,

Lan

 

Đánh giá (273)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy