ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Communication (trang 63)

Unit 6: Our Tet holiday - Communication

Ican

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

Lesson 4: Communication

Everyday English: Saying New Year’s wishes

(Tiếng Anh mỗi ngày: Nói lời chúc cho Năm mới)

Task 1: Listen and read the New Year's wish.

(Nghe và đọc lời chúc mừng Năm mới.)

Hướng dẫn dịch:

- Happy New Year: chúc mừng năm mới

- Wishing you joy and laughter... from January to December!: Chúc bạn tràn ngập niềm vui và tiếng cười từ tháng 1 đến tháng 12!

Task 2: Practise saying New Year's wishes to your friends, using the suggestions below or creating your own.

(Thực hành nói lời chúc mừng năm mới với bạn của em, sử dụng các gợi ý bên dưới hoặc tự tạo lời chúc của riêng em.)

Tạm dịch các lời chúc:

- happy days from January to December

(Chúc bạn từ tháng 1 đến tháng 12 ngày nào cũng thật vui)

- a year full of fun

(Chúc bạn một năm đầy niềm vui)

- success in your studies

(Chúc bạn thành công trong học tập)

- happiness and cheers

(Chúc bạn niềm vui và hạnh phúc)

- a life full of happy moments

(Chúc bạn cả một đời ngập tràn những khoảnh khắc hạnh phúc)

New Year practices in the world

(Các tập tục trong Năm mới trên thế giới)

Task 3: QUIZ: Match the sentences with the pictures. Then match them with the countries.

(Câu đố: Nối các câu với ảnh tương ứng. Sau đó nối chúng với quốc gia tương ứng.)

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đến Quảng trường Thời đại để xem Vũ hội đêm giao thừa.

2. Họ tắm trong một hố băng.

3. Họ ăn bánh gạo mochi.

4. Họ tạt nước vào người khác.

- Thailand: Thái Lan

- Japan: Nhật Bản

- The USA: Mỹ

- Russia: Nga

Đáp án:

1 – b: the USA

2 – c: Russia

3 – a: Japan

4 – d: Thailand

Task 4: Read how people in different countries celebrate their New Year. Then match the countries with the activities.

(Đọc về cách mọi người ở những quốc gia khác nhau tổ chức năm mới. Sau đó nối các quốc gia với các hoạt động.)

Hướng dẫn dịch:

Ở Nhật Bản, các ngôi chùa rung chuông 108 lần vào nửa đêm ngày 31 tháng 12. Bằng cách đó, mọi người tin rằng những điều tồi tệ trong năm qua sẽ rời đi.

Ở Tây Ban Nha, người ta cố gắng cho 12 quả nho vào miệng vào lúc nửa đêm để cầu may.

Ở Thụy Sĩ, họ thả kem xuống sàn để chúc mừng năm mới.

Ở Romania, họ ném tiền xu xuống sông để cầu may.

Ở Thái Lan, họ ném nước vào người khác để rửa sạch những điều không may mắn.

Đáp án:

1 - b2 - a3 - e4 - c5 - d

 

Hướng dẫn dịch:

1 – b: Nhật Bản – rung chuông 108 lần

2 – a: Tây Ban Nha – cho 12 quả nho vào miệng

3 – e: Thụy Sĩ – thả kem lên sàn nhà

4 – c: Romania – ném đồng tiền vào dòng sông

5 – d: Thái Lan – ném nước vào người khác

Task 5: Work in groups. Each student chooses one activity from 4. Take turns to say them aloud. The group says which country he/she is talking about.

(Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh chọn 1 hoạt động từ bài 4. Lần lượt nói to chúng lên. Cả nhóm nói bạn đó đang nói về quốc gia nào.)

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

- They throw water on other people.

(Họ ném nước vào người khác.)

- It's Thailand.

(Đó là Thái Lan.)

Đáp án:

- They put 12 grapes in the mouth.

(Họ cho 12 quả nho vào miệng.)

- It’s Spain.

(Đó là Tây Ban Nha.)

- They ring bells 108 times.

(Họ rung chuông 108 lần.)

- It’s Japan.

(Đó là Nhật Bản.)

- They throw coins into a river.

(Họ ném đồng xu xuống sông.)

- It’s Romania.

(Đó là Romania.)

- They drop ice cream on the floor.

(Họ làm rơi kem xuống sàn.)

- It’s Switzerland.

(Đó là Thụy Sĩ.)

 

Đánh giá (210)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy