ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Getting Started: Lost in the old town! (trang 38-39)

Unit 4: My neighbourhood - Getting started

Ican

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

Lesson 1: Getting started

Lost in the old town!

Task 1: Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Hướng dẫn dịch:

Phong: Chà! Chúng ta đang ở Hội An. Mình rất phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy. Nó thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?

Khang: Đi Chùa Cầu thôi.

Phong: À, nhưng Nhà Tân Kỳ gần hơn. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nick & Khang: Nhất trí.

Phong: Đầu tiên, băng qua đường, và sau đó rẽ trái.

Nick: Được rồi, đi nào.

Phong: Chờ đã.

Khang: Sao vậy Phong?

Phong: Mình nghĩ chúng ta bị lạc.

Nick: Nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Phong: Xin lỗi? Bạn có thể cho chúng tôi biết đường đến Nhà Tân Kỳ được không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Đến ngã rẽ thứ hai ở bên trái, rồi rẽ phải.

Phong, Nick & Khang: Xin cảm ơn.

Task 2: Find in the conversation the sentences used to make suggestions.

(Điền vào bài hội thoại những câu được dùng để đưa ra lời đề nghị.)

Hướng dẫn dịch:

Example: Let's go to Chua Cau!

(Ví dụ: Chúng ta hãy đến Chùa Cầu nhé!)

Đáp án:

- Shall we go there first?

(Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?)

- First, cross the road, and then turn left.

(Trước tiên băng qua đường, và sau đó rẽ trái.)

- Fine, let's go.

(Được rồi, đi thôi.)

- Let's ask her.

(Chúng ta hãy hỏi cô ấy xem.)

Task 3: Read the conversation again. Put the actions in order.

(Đọc lại bài hội thoại. Đặt các hành động theo thứ tự.)

Đáp án:

1. b2. c3. d4. e5. a

 

Hướng dẫn dịch:

 1. b

Nick, Khang và Phong đến Hội An.

 1. c

Nick, Khang và Phong quyết định đến nhà Tân Kỳ.

 1. d

Nick, Khang và Phong bị lạc.

 1. e

Phong hỏi cô gái cách đến nhà Tân Kỳ.

 1. a

Cô gái chỉ học đường đến nhà Tân Kỳ.

Task 4: Find and underline the following directions in the conversation.

(Tìm và gạch chân những hướng dẫn chỉ đường sau đây trong bài hội thoại.)

Now match these directions with the diagrams below.

(Giờ thì nối những chỉ dẫn này với sơ đồ bên dưới.)

Đáp án:

1. B2. A3. E4. C5. D

 

Hướng dẫn dịch:

1 - B. cross the road (băng qua đường)

2 - A. turn right (rẽ phải)

3 - E. take the second turning on the left (rẽ trái thứ hai)

4 - C. turn left (rẽ trái)

5 - D. go straight (đi thẳng)

Task 5: GAME: Find places. Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap.

(Trò chơi: Tìm địa điểm. Làm việc theo cặp. Chỉ đường cho bạn của em đến một nơi trên bản đồ, và bạn ấy cố gắng đoán. Sau đó, đổi lại.)

Hướng dẫn dịch:

Example

(Ví dụ)

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

(Đi thẳng. Rẽ trái thứ hai. Nó ở bên phải của bạn.)

B: Is that the gym?

(Đó có phải là phòng tập thể hình không?)

A: No, try again.

(Không, hãy thử lại nhé.)

Đáp án:

A: Go straight. Take the first turning on the right. It’s on your right.

(Đi thẳng. Rẽ trái thứ nhất. Nó ở bên phải của bạn.)

B: Is that the cinema?

(Đó có phải là rạp chiếu phim không?)

A: Yes, it is.

(Ừm, đúng rồi.)

Đánh giá (301)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy