ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Communication (trang 31)

Unit 3: My friends - Communication

Ican

UNIT 3: MY FRIENDS

Lesson 4: Communication

Everyday English: Asking about appearance and personality

(Tiếng Anh mỗi ngày: Hỏi về diện mạo và tính cách)

Task 1: Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the highlighted questions.

(Nghe bài hội thoại giữa Linda và Mi. Chú ý đến những câu hỏi được làm nổi bật.)

Hướng dẫn dịch:

Linda: Bạn thân của bạn trông như thế nào?

Mi: Cô ấy thấp với mái tóc đen dài. Cô ấy có đôi mắt nâu sáng.

Linda: Tính tình cô ấy thế nào?

Mi: Cô ấy rất tốt bụng và sáng tạo.

Task 2: Work with a classmate. Ask him / her about his / her best friend. Remember to use the two questions highlighted in 1.

(Làm việc với bạn cùng lớp. Hỏi bạn ấy về bạn thân nhất của mình. Nhớ sử dụng hai câu hỏi được làm nổi bật ở hoạt động 1.)

Đáp án:

A: What does your best friend look like?

B: She is quite tall with very long black hair. She has an oval face and a straight nose

A: What's she like?

B: He's gentle and kind.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn thân của bạn trông như thế nào?

B: Cô ấy khá cao với mái tóc đen và dài. Cô ấy có mặt trái xoan và mũi thẳng.

A: Tính cách cô ấy thế nào?

B: Cô ấy hiền và tốt bụng.

Task 3: Read about these students in 4Teen magazine. Use one or two adjectives to describe them.

(Đọc thông tin về những học sinh trên tạp chí 4Teen. Sử dụng một hoặc hai tính từ để miêu tả họ.)

Date of birth and personality

(Ngày sinh và tính cách)

Hưỡng dẫn dịch:

- Vinh (Việt Nam, ngày sinh 7/12): Mình sống ở Đà Nẵng. Ở nhà, mình có thể tự làm bài tập mà không cần bố mẹ giúp. Ở trường, mình thích nói tiếng Anh. Bây giờ mình đang đến câu lạc bộ tiếng Anh.

- John (nước Anh, sinh ngày 26/2): Mình đến từ Cambridge. Trong thời gian rảnh rỗi, mình vẽ tranh và chơi piano. Mình cũng giúp đỡ một số người già gần nhà. Mình thường đọc cho họ nghe vào cuối tuần. Bây giờ mình đang vẽ trong vườn.

Đáp án:

1. Vinh is clever and hard-working.

(Vinh thông minh và chăm chỉ.)

2. John is creative and kind.

(John sáng tạo và tốt bụng.)

Task 4: We may have different personalities because we have different birthdays. Read the descriptions below. Do you think they match the friends in 3?

(Chúng ta có những tính cách khác nhau bởi vì chúng ta có ngày sinh khác nhau. Đọc mô tả bên dưới. Bạn có nghĩ chúng đúng với những người bạn ở hoạt động 3?)

Hướng dẫn dịch:

21/3 - 19/4: tự tin, năng động

20/4 - 20/5: đáng yêu, chăm chỉ

21/5 - 21/6: năng động, thân thiện

22/6 - 22/7: quan tâm, khéo léo

23/7 - 22/8: tự tin, sáng tạo

23/8 - 22/9: cẩn thận, chăm chỉ

23/9 - 23/10: sáng tạo, thân thiện

24/10 - 21/11: cẩn thận, vui tính

22/11 - 21/12: thông minh, tự tin

22/12 - 19/1: cẩn thận, chăm chỉ

20/1 - 18/2: thân thiện, khéo léo

19/2 - 20/3: tử tế, sáng tạo

Đáp án:

Yes, I think so. It fits in with two friends’ characteristics in Task 3.

(Vâng, em nghĩ những mô tả tính cách đó đúng với hai người bạn ở hoạt động 3.)

Task 5: Read the descriptions in 4. Share your opinion with the class.

(Đọc mô tả ở hoạt động 4. Chia sẻ ý kiến của em với cả lớp.)

Đáp án:

My birthday is June 28th. It’s true that I’m caring and clever.

(Sinh nhật của em là ngày 28 tháng 6. Đúng là em chu đáo và thông minh nữa.)

Đánh giá (263)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy