ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Skills 2 (trang 23)

Unit 2: My house - Skills 2

Ican

UNIT 2: MY HOUSE

Lesson 6: Skills 2

Listening

Task 1: Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text.

(Nhìn các bức tranh. Gọi tên từng đồ vật. Đoán xem chúng có được đề cập trong bài nghe không.)

Đáp án:

1. bookshelf2. sofa3. desk4. clock5. window

 

Now listen and check your guesses.

(Bây giờ nghe và kiểm tra các dự đoán của em.)

Đáp án:

Things mentioned in the listening text are bookshelf, desk, clock, and window.

(Những món đồ được đề cập trong bài nghe là: giá sách, bàn có ngăn, đồng hồ treo tường và cửa sổ.)

Task 2: Listen to Mai talking about her house. Tick (✓) T (True) or F (False).

(Nghe Mai nói về nhà của mình. Đánh dấu Đúng hoặc Sai.)

Đáp án:

1. F2. F3. T4. T5. F

 

Hướng dẫn giải thích:

1. F

=> There are three people.

(Trong gia đình của Mai có 4 người. => Sai: Trong gia đình của Mai có 3 người.)

2. F

=> There are six rooms.

(Nhà của Mai có 7 phòng. => Sai: Nhà của Mai có 6 phòng.)

3. T

(Phòng khách ngay cạnh phòng bếp.)

4. T

(Trong phòng của bạn ấy, có một cái đồng hồ trên tường.)

5. F

=> She reads books.

(Bạn ấy thường nghe nhạc trong phòng ngủ của mình. => Sai: Bạn ấy thường đọc sách trong phòng.)

Nội dung bài nghe:

My name's Mai. I live in a townhouse in Ha Noi. I live with my parents. There are six rooms in our house: a living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom.

Hướng dẫn dịch:

Mình là Mai. Mình sống trong một ngôi nhà thành thị ở Hà Nội. Mình sống với bố mẹ. Có 6 phòng trong ngôi nhà của chúng mình: một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Mình yêu phòng khách nhất vì nó sáng sủa. Nó ở cạnh nhà bếp. Mình có phòng ngủ riêng. Nó nhỏ nhưng đẹp. Có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái giá sách. Nó cũng có một cửa sổ lớn và một chiếc đồng hồ trên tường. Mình thường đọc sách trong phòng ngủ của mình.

Writing

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

Đáp án:

1. I live in Ha Noi.

(Bạn sống ở đâu? – Mình sống ở Hà Nội.)

2. There are 5 rooms in my house: The kitchen, the living room, the bathroom and two bedrooms.

(Trong nhà bạn có bao nhiêu phòng? – Có 5 phòng trong nhà của mình: phòng bếp, phòng khách, phòng tắm và 2 phòng ngủ.)

3. I like the living room because my family members can gather and talk with each other

(Bạn thích phòng nào nhất trong nhà? Vì sao? – Mình thích phòng khách vì các thành viên trong gia đình mình có thể sum họp và nói chuyện với nhau.)

Task 4: Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in 3.

(Viết một email đến Mira, bạn qua thư của em. Kể cho bạn ấy nghe về ngôi nhà của em. Sử dụng các câu trả lời cho câu hỏi ở hoạt động 3.)

Đáp án:

Hi Sophia,

Thanks for your email. Now I'll tell you about my house.

I live in a country house in Ha Noi with my parents and my older brother. There are 5 rooms in my house: the kitchen, the living room, the bathroom and two bedrooms. I like the living room because my family members can gather and talk with each other.

What about you? Where do you live? Tell me in your next email.

All the best.

Hướng dẫn dịch:

Chào Sophia,

Cảm ơn email của bạn. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe về ngôi nhà của mình.

Tôi sống trong một ngôi nông thôn ở Hà Nội với bố mẹ và anh trai. Có 5 phòng trong nhà: nhà bếp, phòng khách, phòng tắm và hai phòng ngủ. Mình thích phòng khách vì các thành viên trong gia đình mình có thể sum họp và nói chuyện với nhau.)

Còn bạn thì sao? Bạn sống ở đâu? Hãy cho mình biết trong email tiếp theo của bạn nhé.

Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.

Đánh giá (257)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy