ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Looking back and Project (trang 14)

Unit 1: My new school - Looking back and project

Ican

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Lesson 7: Looking back and Project

Vocabulary (Từ vựng)

Task 1: Look at the pictures. Write the correct words in the gaps.

(Nhìn các bức tranh. Viết từ đúng vào chỗ trống.)

Đáp án:

1. uniform2. pencil sharpener3. notebook4. compass5. calculator6. ruler

 

Hướng dẫn dịch:

1. Our new uniform is very nice.

(Đồng phục mới của chúng tôi rất đẹp.)

2. I have a red pencil sharpener.

(Tôi có một cái gọt bút chì màu đỏ.)

3. This is my notebook for writing English words.

(Đây là sổ ghi chép của tôi để viết các từ tiếng Anh.)

4. We often use a compass in a maths class.

(Chúng tôi thường sử dụng com-pa trong một lớp học toán.)

5. Can you lend me your calculator for a minute?

(Bạn có thể cho tôi mượn máy tính của bạn trong một chút không?)

6. My new ruler is short.

(Cây thước mới của tôi ngắn.)

Task 2: Match the words in A with the words /phrases in B.

(Nối các từ ở cột A với các từ/ cụm từ ở cột B.)

Đáp án:

1 – e2 – d3 – b4 – a5 – c

 

Hướng dẫn dịch:

1 – e. study new words (học từ mới)

2 – d. do exercise (tập thể dục)

3 – b. play the piano (chơi đàn dương cầm)

4 – a. have lunch (ăn trưa)

5 – c. wear a uniform (mặc đồng phục)

Grammar

Task 3: Complete the sentences with the present simple.

(Hoàn thành câu với thì hiện tại đơn)

Đáp án:

1. comes2. don't3. walks4. do5. teaches

 

Hướng dẫn dịch:

1. He comes from Da Nang.

(Anh ấy đến từ Đà Nẵng.)

2. - Do you learn Russian? - No, I don't.

(- Bạn có học tiếng Nga không? - Không, tôi không.)

3. She always walks to school with her friends.

(Cô ấy luôn đi bộ đến trường với bạn bè của cô ấy.)

4. I often do my homework after school.

(Tôi thường làm bài tập về nhà sau giờ học.)

5. Mr Nam teaches history at my school.

(Thầy Nam dạy lịch sử ở trường tôi.)

Task 4: Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành văn bản với dạng đúng từ động từ trông ngoặc.)

Đáp án:

1. is2. has3. walks4. studies5. likes

Hoang lives in a small house in the centre of his village. His house is near his new school. Every day, he has breakfast at 6 o'clock. Then he walks to school with his friends. Hoang and his friend study in grade 6 at An Son School. Hoang likes his new school.

Tạm dịch:

Hoàng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm làng. Nhà bạn ấy gần trường học mới. Hàng ngày, bạn ấy ăn sáng lúc 6 giờ, sau đó đi bộ đến trường với các bạn. Hoàng và các bạn cùng học lớp 6 Trường An Sơn. Hoàng thích ngôi trường mới của mình.

Task 5: Put the adverb in brackets in the correct place in each sentence.

(Đặt trạng từ trong ngoặc vào vị trí đúng trong mỗi câu.)

Đáp án:

1. I always remember to do my homework.

(Tôi luôn nhớ làm bài tập về nhà.)

2. Nick usually gets good marks in the exams.

(Nick thường đạt điểm cao trong các kỳ thi.)

3. We do not often see a rabbit in town.

(Chúng tôi không thường thấy một con thỏ trong thị trấn.)

4. I rarely read in bed at night.

(Tôi hiếm khi đọc trên giường vào ban đêm.)

5. Do you sometimes sing in the shower?

(Bạn có thỉnh thoảng hát trong lúc tắm không?)

Project

(Dự án)

Your dream school

(Ngôi trường mơ ước của em)

Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

Task 1: Design your dream school. What does it look like?

(Thiết kế ngôi trường mơ ước của em. Nó trông như thế nào?)

Đáp án:

My dream school is in the town and it’s an international school.

(Ngôi trường mơ ước của tôi ở thị trấn và là một trường quốc tế.)

It has a swimming pool and a farm.

(Nó có hồ bơi và trang trại.)

Task 2: Draw a picture of your dream school.

(Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.)

Task 3: Present it to the class.

(Trình bày trước lớp.)

Đáp án:

Hello! This is the picture of my dream school. It’s an international school in the town. It’s very large and modern with 45 classrooms. It has a big yard for students to play games such as hide and seek and skipping. It also has a stadium where students can play sports. My dream school also has many clubs such as chess, football, and guitar clubs, especially English clubs. I will join the English club because I love learning English with foreign teachers.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào! Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của mình. Đó là một trường quốc tế ở thành phố. Trường rất rộng và hiện đại với 45 phòng học. Sân trường thì rất rộng cho học sinh chơi các trò chơi như trốn tìm và nhảy dây. Trường cũng có sân vận động cho học sinh chơi thể thao. Ngôi trường mơ ước của mình có rất nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ cờ, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ đàn gui-ta và đặc biệt là câu lạc bộ Tiếng Anh. Mình sẽ tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh vì mình rất thích học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

Đánh giá (488)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy