ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo
Culture: Digital learning (trang 56)

Unit 4: Learning world - Culture

Ican

UNIT 4: LEARNING WORLD

Lesson 8: Culture

Digital learning

Task 1: Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers.

(Nhìn bức ảnh đầu tiên và trả lời câu hỏi. Sau đó đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của em.)

Tôi vẫn có thể học

Hầu hết trẻ em từ 5 đến 18 tuổi ở Anh phải đến trường. Nhưng trường hợp của tôi thì khác. Tôi chơi quần vợt và tôi phải luyện tập rất nhiều, và tôi thường đến các quốc gia khác để thi đấu trong các giải đấu. Làm thế nào tôi vẫn có thể học được? May mắn thay, học tập kỹ thuật số giúp tôi.

Khi tôi nghỉ học, tôi tham gia các khóa học trực tuyến. Máy tính giúp tôi giải các môn học và tôi có thể học với tốc độ của riêng mình. Khi không có giải đấu, tôi trở lại trường và tôi có thể làm các bài kiểm tra một cách dễ dàng. Bạn bè của tôi cũng giúp tôi nếu tôi có bất kỳ vấn đề nào.

Cách học mới này giúp tôi cảm thấy vui vẻ và theo kịp bạn bè. Tôi vẫn có thể học khi tôi không ở trường. Đó là lý do tại sao học kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến.

* keep up with: làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì mức độ hoặc bằng với ai đó hoặc điều gì đó

Đáp án:

1. Ben is at home.

(Ben đang ở đâu? – Ben đang ở nhà.)

2. He is studying.

(Bạn ấy đang làm gì? – Bạn ấy đang học.)

Task 2: Read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc và nghe văn bản và trả lời câu hỏi.)

Đáp án:

1. Ben is sometimes absent from school because he plays tennis and must practice a lot, and he often goes to other countries to play in tournaments.

(Tại sao Ben thỉnh thoảng nghỉ học? - Ben đôi khi phải nghỉ học vì chơi quần vợt và phải tập luyện nhiều, và bạn ấy thường sang các nước khác để tham gia các giải đấu.)

2. Digital learning helps Ben keep learning.

(Điều gì giúp Ben tiếp tục học? – Phương pháp học kỹ thuật số giúp Ben có thể tiếp tục học.)

3. Yes, he does.

(Ben còn đi học không? – Còn.)

4. Yes, he can.

(Ben có thể vượt qua các bài kiểm tra ở trường không? – Bạn ấy có thể.)

5. I think special students or too busy students do online courses when they are absent from school.

(Theo bạn, ai là người thường tham gia các khóa học trực tuyến khi nghỉ học? – Theo tôi, những học sinh đặc biệt hoặc những học sinh quá bận rộn sẽ tham gia các khóa học trực tuyến khi họ nghỉ học.)

Task 3: YOUR CULTURE Answer the questions.

(Văn hóa nước em. Trả lời các câu hỏi.)

Đáp án:

1. In Viet Nam, children usually start school when they are six years old.

(Ở đất nước của bạn trẻ em thường bắt đầu đi học lúc mấy tuổi? - Ở Việt Nam, trẻ em thường bắt đầu đi học khi được 6 tuổi.)

2. I can leave school at the age of 18.

(Mấy tuổi các bạn có thể ra trường? – Tôi có thể ra trường khi tôi được 18 tuổi.)

3. Yes, they can.

(Trẻ em ở đất nước của bạn có học trực tuyến không? – Có.)

Task 4: USE IT! Work in groups. Discuss the topic: Is digital learning useful? Why? Follow the instructions.

(Thực hành! Làm việc theo nhóm. Thảo luận chủ đề: Phương pháp học kỹ thuật số có bổ ích không? Tại sao? Làm theo các hướng dẫn.)

Hướng dẫn dịch:

- Làm việc theo cặp và viết những điều tích cực về việc học tập kỹ thuật số.

- Tham gia với một cặp khác và thảo luận trong nhóm của bạn. Sử dụng một số cách trình bày trong hộp

- Học kỹ thuật số rất tốt cho ...

- Nó tốt vì …

- Nó ngày càng trở nên phổ biến vì ...

- Tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì ...

- So sánh ý tưởng của bạn với các nhóm khác.

Đáp án:

- Digital learning is good for students who can’t go to school, such as disabled students, famous people, busy people…

- It is good because the students don’t need to go to school, but they can study anywhere with the Internet.

- It has become more and more popular because it’s convenient. Students can study whenever and wherever they want with only an Internet connection.

- However, it cannot replace schools because the students cannot communicate with their teachers and friends face to face. To weak students, digital learning is not good enough to help them understand lessons.

Hướng dẫn dịch:

- Học kỹ thuật số rất tốt cho những học sinh không thể đến trường như những người nổi tiếng, người khuyết tật, người bận rộn…

- Học kỹ thuật số thật tốt vì học sinh không cần đến trường mà có thể học ở bất kỳ đâu có Internet.

- Học kỹ thuật số thật ngày càng trở nên phổ biến vì nó tiện lợi. Học sinh có thể học bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn chỉ cần có kết nối Internet.

- Tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì học sinh không thể giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè của mình. Đối với học sinh yếu kém, việc học kỹ thuật số chưa đủ tốt để giúp các em hiểu bài.

Đánh giá (435)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy