ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo
Language Focus 1: Superlative adjectives (trang 41)

Unit 3: Wild life - Language Focus (1)

Ican

UNIT 3: WILD LIFE

Lesson 3: Language Focus (1)

Task 1: Write the superlative form of the adjectives in the table.

(Viết dạng so sánh nhất của tính từ trong bảng.)

Đáp án:

Short adjectives (Tính từ ngắn)

Regular (Có quy tắc)

End in –e (Tận cùng là –e)

End in consonant + y (Tận cùng là phụ âm + y)

End in consonant + vowel + consonant (Tận cùng là phụ âm + nguyên âm + phụ âm)

Adjective (Tính từ)

dull,

weird, slow

rare, safe

ugly, pretty

big, hot

 

Superlative (So sánh nhất)

the dullest

the weirdest, the slowest

the rarest, the safest

the ugliest, the prettiest

the biggest, the hottest

 

 

Long adjectives (Tính từ dài)

Adjective (Tính từ)

colourful

common

expensive

Superlative (So sánh nhất)

the most colourful

the most common

the most expensive

Irregular (Bất quy tắc)

Adjective (Tính từ)

bad

good

far

Superlative (So sánh nhất)

the worst

the best

the furthest/ the farthest

Task 2: Complete the text using the superlative form of the adjectives in brackets.

(Hoàn thành văn bản sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc.)

Đáp án:

1. hottest2. warmest3. coldest4. best5. highest6. most interesting

Hướng dẫn dịch:

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Khi nào thì thích hợp để tham quan?

Mùa nóng nhất là từ tháng Năm đến tháng Chín. Tháng nóng nhất là tháng 7 với nhiệt độ tối đa trung bình là 33°C. Tháng lạnh nhất là tháng Một với nhiệt độ tối đa trung bình là 19°C. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4.

Có núi nào không?

Có. Có nhiều núi đá vôi. Đỉnh cao nhất là Mây Bạc với độ cao 648 mét so với mực nước biển.

Tôi có thể nhìn thấy những con vật nào?

Có hơn 300 loài chim và 135 loài động vật có vú. Động vật thú vị nhất là Voọc của Delacour, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất trên Trái Đất.

Task 3: Read the Study Strategy. Then write five sentences with your ideas. Use the adjectives and the topics in the boxes. Compare with a partner.

(Đọc Chiến thuật học tập. Sau đó viết 5 câu với ý tưởng của em. Sử dụng các tính từ và các chủ đề trong khung. So sánh với bạn của em.)

Hướng dẫn dịch:

- I think the best football team is Arsenal.

(Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Arsenal.)

- In my opinion, the most horrible animals are spiders.

(Theo tôi, loài vật đáng sợ nhất là nhện.)

CHIẾN THUẬT HỌC TẬP

Cải thiện ngữ pháp của em

Tự nghĩ ra các câu là một cách hay để nhớ các quy tắc ngữ pháp và cải thiện ngữ pháp của em.

Đáp án:

- I think the worst animal is the snake.

(Theo tôi, con vật xấu nhất là rắn.)

- I think the nicest place is Sapa.

(Tôi nghĩ nơi đẹp nhất là Sa pa.)

- In my opinion, the most boring food is soup.

(Theo tôi, món ăn chán nhất là cháo.)

- I think a best friend always stand by me.

(Tôi nghĩ người bạn tốt nhất luôn luôn sát cánh bên tôi.)

- In my opinion, the most horrible place is a ghost house.

(Theo tôi, nơi kinh dị nhất là nhà ma.)

Task 4: USE IT! Work in pairs. Read the text in exercise 2 again. Ask and answer questions with superlative adjectives for clues 1-6.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Đọc lại văn bản ở bài 2. Hỏi và trả lời các câu hỏi với tính từ so sánh nhất theo gợi ý 1-6.)

Đáp án:

1. When is the hottest season? => The hottest season is from May to September.

(Mùa nóng nhất là khi nào? => Mùa nóng nhất từ tháng 5 đến tháng 9.)

2. Which month is the warmest of the year? => The warmest month is July.

(Tháng nào là ấm nhất trong năm? => Tháng ấm nhất là tháng Bảy.)

3. Which month is the coldest of the year? => The coldest month is January.

(Tháng nào là lạnh nhất trong năm? => Tháng lạnh nhất là tháng Một.)

4. When is the best time to explore Cúc Phương National Park? => The best time to explore Cúc Phương National Park is from December to April.

(Khi nào là thời điểm tốt nhất để khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương? => Thời gian lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là từ tháng 12 đến tháng 4.)

5. What is the highest peak? => The highest peak is Mây Bạc.

(Đỉnh cao nhất là gì? => Đỉnh cao nhất là Mây Bạc.)

6. What is the most interesting animal? => The most interesting animal is the Delacour's Langur.

(Con vật thú vị nhất là gì? => Con vật thú vị nhất là Voọc Delacour.)

Finished?

Write sentences about another national park in your country using the questions in exercise 4.

(Hoàn thành bài học? Viết câu về một vườn quốc gia khác ở đất nước em sử dụng các câu hỏi ở bài 4.)

Đáp án:

One of the most famous national park in Viet Nam is Ba Vi national park. The hottest time is from April to September. The coldest time is winter from November to the end of March. The rainiest time is October. Summer and autumn are the most beautiful time to explore this place. The highest peak is Vua 1296 m. The most interesting animals are Civet, Big Cypress, White Pheasant, Earth Dragon, and Butterfly.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất Việt Nam là vườn quốc gia Ba Vì. Thời gian nóng nhất là từ tháng Tư đến tháng Chín. Thời gian lạnh nhất là mùa đông từ tháng mười một đến cuối tháng ba. Thời gian mưa nhiều nhất là tháng Mười. Mùa hè và mùa thu là thời điểm đẹp nhất để khám phá nơi này. Đỉnh cao nhất là đỉnh Vua 1296 m. Các loài động vật thú vị nhất là Cầy hương, Bách lớn, Trĩ trắng, Rồng đất và Bướm.

Đánh giá (211)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy