ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo
Vocabulary 4: Countries and nationalities (trang 12)

Starter Unit - Vocabulary (4)

Ican

STARTER UNIT

Lesson 7: Vocabulary (4)

Countries and nationalities

Task 1: Match the countries with the continents.

(Nối quốc gia với lục địa.)

Hướng dẫn dịch:

 

QUỐC GIA LỤC ĐỊA

1

Ca-na-đa

2

Ai Cập

3

I-ta-li

4

Nhật Bản

5

Ma-rốc

6

New Zealand

7

Tây Ban Nha

8

Thái Lan

9

Phi-lip-pin

10

Vương quốc Anh

11

Mỹ/ Hoa Kỳ

12

Việt Nam

LỤC ĐỊA

Châu Phi
Châu Mỹ
Châu Á
Châu Đại Dương
Châu Âu

 

Đáp án:

- Africa: Egypt, Morocco.

(Châu Phi: Ai Cập, Ma-rốc)

- America: Canada, The USA.

(Châu Mỹ: Ca-na-đa, Mỹ)

- Asia: Japan, Thailand, The Philippines, Việt Nam.

(Châu Á: Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam)

- Australasia: New Zealand.

(Châu Đại Dương: New Zealand)

- Europe: Italy, Spain, The UK.

(Châu Âu: Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh)

Nội dung bài nghe:

1. Canada is in America. (Canada ở châu Mỹ.)

2. Egypt is in Africa. (Ai Cập ở châu Phi.)

3. Italy is in Europe. (Ý ở châu Âu.)

4. Japan is in Asia. (Nhật Bản ở châu Á.)

5. Morocco is in Africa. (Ma-rốc ở châu phi.)

6. New Zealand is in Australasia. (New Zealand ở châu Đại Dương.)

7. Spain is in Europe. (Tây Ban Nha ở châu Âu.)

8. Thailand is in Asia. (Thái Lan ở châu Á.)

9. The Philippines is in Asia. (Phi-lip-pin ở châu Á.)

10. The UK is in Europe. (Vương quốc Anh ở châu Âu.)

11. The USA is in America. (Nước Mỹ ở châu Mỹ.)

12. Việt Nam is in Asia. (Việt Nam ở châu Á.)

Task 2: Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz.

(Kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh. Sau đó chọn từ đúng trong câu đố vui.)

Hướng dẫn dịch:

- people (n): con người

- flag (n): lá cờ

- sports star (n): ngôi sao thể thao

- capital (n): thủ đô

- Tom Yum: canh chua Thái

- currency (n): đơn vị tiền tệ

Đáp án:

1. British2. Vietnamese3. Spanish4. Egyptian5. Thai6. Australian

 

1. People from the UK are British.

(Người đến từ Vương quốc Anh là người Anh.)

2. The Vietnamese flag is red and yellow.

(Cờ Việt Nam có màu đỏ và vàng.)

3. Rafael Nadal is a Spanish sports star.

(Rafael Nadal là ngôi sao thể thao người Tây Ban Nha.)

4. Cairo is the Egyptian capital.

(Cairo là thủ đô của Ai Cập.)

5. Tom Yum is Thai food.

(Canh chua Thái là món ăn của người Thái.)

6. The dollar is the Australian currency.

(Đô-la là đơn vị tiền tệ của người Úc.)

Task 3: Write nationalities for the countries in exercise 1. Use words from the quiz in exercise 2.

(Viết các quốc tịch tương ứng với các quốc gia ở bài 1. Sử dụng các từ trong câu đố bài 2.)

Đáp án:

1. Canada – Canadian (nước Canada – người Canada)

2. Egypt – Egyptian (nước Ai Cập – người Ai Cập)

3. Italy – Italian (nước Ý – người Ý)

4. Japan – Japanese (nước Nhật Bản – người Nhật Bản)

4. Morocco – Moroccan (nước Ma-rốc – người Ma - rốc)

5. New Zealand - New Zealander (nước New Zealand – người New Zealand)

6. Spain – Spanish (nước Tây Ban Nha – người Tây Ban Nha)

7. Thailand – Thai (nước Thái Lan – người Thái Lan)

8. The Philippines – Philippine (nước Phi-lip-pin – người Phi-lip-pin)

9. The UK – British (nước Anh – người Anh)

10. The USA – American (nước Mỹ - người Mỹ)

11. Việt Nam – Vietnamese (nước Việt Nam – người Việt Nam)

Task 4: Write true and false information for 1-5.

(Viêt thông tin đúng và sai cho câu 1 – 5.)

Hướng dẫn giải:

1. – Nguyen Anh Vien is a Vietnamese soprt star. (True)

(Nguyễn Ánh Viên là một ngôi sao thể thao người Việt Nam. -> đúng)

- Nguyen Anh Vien is a British soprt star. (False)

(Nguyễn Ánh Viên là ngôi sao thể thao người Anh. -> sai)

2. – Hanoi is the Vietnamese capital. (True)

(Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. -> đúng)

- Beijing is the Vietnamese capital. (False)

(Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam. -> sai)

3. - The American flag has 50 stars. (True)

(Cờ của nước Mỹ có 50 ngôi sao. -> đúng)

- TheJapanese flag is white and yellow. (False)

(Cờ của nước Nhật Bản có màu trắng và vàng. -> sai)

4. – Baifern Pimchanok is a Thai . (True)

(Baifern Pimchanok là người Thái Lan. -> đúng)

- Ronaldo is Spanish. (False)

(Ronaldo là người Tây Ban Nha. -> sai)

5. - The dong is the Vietnamese currency. (True)

(Đồng là đơn vị tiền tệ của Việt Nam. -> đúng)

- The dollar is the Moroccan currency. (False)

(Đô là đơn vị tiền tệ của nước Ma-rốc. -> sai)

Task 5: USE IT! Work in pairs. Compare your sentences in exercise 4. Say if you think they are true or false.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. So sánh các câu ở bài 4. Cho biết em nghĩ những câu đó là đúng hay sai.)

Hướng dẫn dịch:

- Brad Pitt is an American sports star. - No, that's false.

(Brad Pitt là ngôi sao thể thao người Mỹ. – Không, điều đó sai.)

- Ferraris are Italian - Yes, that's true.

(Xe Ferraris là của nước Ý. – Vâng, điều đó đúng.)

Đáp án:

  1. – Nguyen Anh Vien is a Vietnamese sport star.
  • Yes, that’s true

(Nguyễn Ánh Viên là một ngôi sao thể thao người Việt Nam. -> Vâng, điều đó đúng)

2. - Beijing is the Vietnamese capital.

-> No, that’s false

(Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam. -> Không, điều đó sai)

3. - The American flag has 50 stars.

-> Yes, that’s true

(Cờ của nước Mỹ có 50 ngôi sao. -> Vâng, điều đó đúng)

4. - Ronaldo is Spanish.

-> No, that’s false

(Ronaldo là người Tây Ban Nha. -> Không, điều đó sai)

5. - The dong is the Vietnamese currency

-> Yes, that’s true

(Đồng là đơn vị tiền tệ của Việt Nam. -> Vâng, điều đó đúng)

Đánh giá (440)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy