ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo
Language Focus 4: Question words: Where...? What...? Who...? / Conjunctions: and, or, but (trang 13)

Starter Unit - Language Focus (4)

Ican

STARTER UNIT

Lesson 8: Language Focus (4)

Question words: Where…?, What…?, Who…?

(Từ để hỏi: Ở đâu…?, Cái gì…?, Ai…?)

Task 1: Check the meanings of the bold words in examples 1–3. Then answer the questions. Compare with a partner.

(Kiểm tra nghĩa của các từ in đậm trong các ví dụ 1 – 3. Sau đó trả lời các câu hỏi. So sánh với bạn của em.)

Đáp án:

  1. Neymar Junior is from Brazil.

(Neymar Junior đến từ đâu? - Neymar Junior đến từ Brazil.)

  1. Taco is a Mexican food consisting of a fried pancake folded over and filled with meat, beans, etc.

(Taco là gì? - Taco là một món ăn của Mexico bao gồm một chiếc bánh kếp chiên được gấp lại và nhân thịt, đậu...)

  1. Usain Bolt is a retired Jamaican sprinter, widely considered to be the greatest sprinter of all time.

(Usain Bolt là ai? - Usain Bolt Usain Bolt là một vận động viên chạy nước rút đã nghỉ hưu người Jamaica, được nhiều người coi là vận động viên chạy nước rút vĩ đại nhất mọi thời đại.)

Task 2: Listen to two people talking about the questions in exercise 1. Are their answers right or wrong?

(Nghe hai người đang nói về các câu hỏi ở bài 1. Những câu trả lời của họ là đúng hay sai?)

Đáp án:

Their final answers are right.

(Những câu trả lời cuối cùng của họ đều đúng.)

Nội dung bài nghe:

Boy: Okay, where is Neymar Junior from?

Girl: Mmm. I think he's from Spain. And you?

Boy: I'm not sure. I think he's from Brazil.

Girl: Brazil? Yes, that's right. He's from Brazil.

Boy: Right. Then, what is a taco?

Girl: Oh, I don't know. And you?

Boy: I think it's an animal from Africa.

Girl: An animal from Africa? I'm not sure. Is it food?

Boy: Food? Ah. Yes. It’s Italian food. Okay, last question: who's Usain Bolt?

Girl: Usain Bolt? I think he's a sports star.

Boy: Oh yes. That's right. He's American, and he runs fast.

Girl: Yes, he does. But I think he's from Jamaica, not the USA.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Nào, Neymar Junior đến từ đâu?

Nữ: Ừm… Mình nghĩ anh ấy đến từ Tây Ban Nha. Còn bạn nghĩ sao?

Nam: Mình không chắc. Mình nghĩ anh ấy đến từ Brazil.

Nữ: Brazil? Vâng đúng vậy. Anh ấy đến từ Brazil.

Nam: Đúng vậy. Vậy, taco là gì?

Nữ: Ồ, mình không biết. Còn bạn?

Nam: Mình nghĩ đó là một loài động vật ở châu Phi.

Nữ: Một loài vật ở châu Phi? Mình không chắc nữa. Nó có phải là thức ăn không nhỉ?

Nam: Thức ăn? À ... vâng. Đó là một món ăn của Ý. Được rồi câu hỏi cuối cùng nào: Usain Bolt là ai?

Nữ: Usain Bolt? Tôi nghĩ anh ấy là một ngôi sao thể thao.

Nam: Ồ vâng. Đúng rồi. Anh ấy là người Mỹ và anh ấy chạy rất nhanh.

Nữ: Vâng, đúng vậy. nhưng tôi nghĩ anh ấy đến từ Jamaica không phải Mỹ.

Task 3: Listen again and complete the Key Phrases. Use the words in the box.

(Nghe lại và hoàn thành các Cụm từ trọng điểm. Sử dụng các từ trong khung.)

know sure right you think

Đáp án:

1. think2. you3. sure4. right5. know

 

Hướng dẫn dịch:

KEY PHRASES

(Các cụm từ quan trọng)

Thinking of answers

(Suy nghĩ câu trả lời)

1. I think he/she/it's

(Tôi nghĩ anh ấy/ cô ấy/ nó thì…)

2. And you?

(Còn bạn thì sao?)

3. I'm not sure.

(Tôi cũng không chắc nữa.)

4. Yes, that's right.

(Vâng, đúng rồi.)

5. I don’t know.

(Tôi không biết.)

Conjunctions: and, or, but

(Liên từ: và, hoặc, nhưng)

Task 4: Read the email and answer the questions.

(Đọc email và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Những người bạn quốc tế

Chào. Mình tên Beth. Mình 11 tuổi và đến từ Boston, Hoa Kỳ. Mình có hai anh trai và một em gái và chúng mình là học sinh tại trường trung học Cranville ở Boston.

Mình yêu âm nhạc và thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Đội bóng yêu thích của mình là Boston Celtics. Mình thích nấu ăn. Sở thích của bạn là gì?

Vui lòng gửi email hoặc nhắn tin cho mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha nhé.

Mình nói một chút tiếng Ý, nhưng không giỏi lắm.

Tạm biệt!

Beth

Đáp án:

1. No, he isn’t.

(Beth đến từ Tây Ban Nha à? – Không phải.)

Thông tin: I'm eleven years old, and I'm from Boston in the USA.

2. Her interests are music, sport, and cooking

(Sở thích của bạn ấy là gì? – Bạn ấy thích âm nhạc, thể thao và nấu ăn.)

Thông tin: I'm into music and sport, especially basketball. My favourite team is the Boston Celtics. I'm interested in cooking.

3. The words in the email have got capital letters: Hi, My, Beth, I, Boston, USA, Granville High School, Boston Celtics, What, Email, English, Spanish, Bye.

(Từ nào trong email được viết hoa? Tại sao? – Những từ được viết hoa là: Hi, My, Beth, I, Boston, USA, Cranville High School, Boston Celtics, What, Email, English, Spanish, Bye. Vì chúng đứng đầu câu hoặc là tên riêng.)

4. Nghĩa của những từ màu xanh:

and:

or: hoặc là

but: nhưng.

Task 5: Complete the sentences with and, or, and but.

(Hoàn thành câu với and, or và but.)

Đáp án:

1. or2. and3. but4. or

Hướng dẫn dịch:

1. Is her name Beth or Bess?

(Cô ấy tên Beth hay Bess?)

2. I speak English and Japanese.

(Tôi nói tiếng Anh và tiếng Nhật.)

3. I've got a laptop, but I haven't got any speakers.

(Tôi có máy tính cá nhân, nhưng tôi không có loa.)

4. Are you from the UK or the USA?

(Bạn đến từ Anh hay Mỹ.)

Task 6: USE IT! Write an email for the International friends' website. Write about you and your family, your interests and the languages you speak. Use the key Phrases and the model text.

(Thực hành! Viết một bức thư điện tử cho trang web những người bạn quốc tế. Viết về em và gia đình em, những sở thích của em và những ngôn ngữ em nói. Sử dụng các Cụm từ trọng tâm và bài viết mẫu.)

Đáp án:

Hi. My name's Lan. I'm eleven years old, and I'm from Ha Noi, Vietnam. I've got a sister and a brother. My sister and brother are students at Cau Giay primary school, and I’m a student at Cau Giay secondary school. I like reading comics. I’m interested in cooking, too. What are your hobbies and interests?

Email or message me in Vietnamese, please.

I can speak and write in English. I’m quite good at this.

Bye for now!

Lan

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình tên Nhung. Mình 11 tuổi và đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình có một em gái và một em trai. Em gái và em trai mình đều là học sinh trường tiểu học Cầu Giấy. Mình là học sinh trường cấp hai Cầu Giấy. Mình thích đọc truyện tranh. Mình cũng thích nấu ăn. Sở thích của bạn là gì?

Vui lòng gửi email hoặc nhắn tin cho mình bằng tiếng Việt.

Mình có thể nói và viết bằng tiếng Anh. Mình khá giỏi tiếng Anh.

Tạm biệt!

Lan

Đánh giá (255)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy